ทิศทั้ง 8 เป็นภาษาอังกฤษ

8 ทิศ ภาษาอังกฤษ


     บทความที่แล้วเสนอเรื่องชื่อทิศแบบไทยกันไปแล้วมาวันนี้เรามาดูกันว่าทิศต่างๆ

ที่เราเรียก เหนือใต้ ออก ตก  ในภาษาอังกฤษนั้นเขียนว่าอย่างไรกัน เอาไว้เป็น

ความรู้ครับเผื่อท่านใดยังไม่รู้ มาดูกันเลย ทั้ง 8 ทิศภาษาอังกฤษ
1. ทิศเหนือ  เรียกว่า   ทิศอุดร  ภาษาอังกฤษคือ   North


2. ทิศใต้  ชื่อไทยคือ   ทิศทักษิณ  ภาษาอังกฤษคือ   South


3. ทิศตะวันออก  ชื่อไทยคือ   ทิศบูรพา  ภาษาอังกฤษคือ   East


4. ทิศตะวันตก  ชื่อไทยคือ  ทิศประจิม ภาษาอังกฤษคือ  West


5. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ชื่อไทยคือ   ทิศอีสาน  ภาษาอังกฤษคือ   Northeast


6. ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ชื่อไทยคือ   ทิศอาคเนย์  ภาษาอังกฤษคือ   Southeast


7. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ชื่อไทยคือ   ทิศพายัพ  ภาษาอังกฤษคือ   Northwest


8. ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ชื่อไทยคือ   ทิศหรดี   ภาษาอังกฤษคือ   Southwestอย่างเช่นที่เรียก ภูมิภาคอาเซียนของเราว่า Southeast Asia หรือเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้นั่นเอง