บรมราชาภิเษก คือ coronation



บรมราชาภิเษก



บรมราชาภิเษก coronation บรมราชาภิเษกเพื่อเป็นความรู้รอบตัวแก่ผู้อ่านได้เข้าใจ

พระราชพิธีในการสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เรียกว่าพระราชพิธีบรมราชา

ภิเษก  ของพระมหากษัตริย์ที่ขึ้นครองราชย์ซึ่งเป็นพิธีการที่สำคัญสำหรับประเทศ

ที่มีพระมหากษัตริย์หรือพระจักรพรรดิเป็นประมุข พิธีพระบรมราชาภิเษกถือเป็น

พิธีที่ต้องทำเพราะเป็นการเชิดชูเฉลิมพระเกียรติว่าเป็นพระราชาธิบดีของประเทศ

นั้นโดยสมบูรณ์แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเครื่องบรมราชาภิเษก


เป็นเสมือนการแสดงให้ประชาชนในประเทศได้รับรู้โดยทั่วกันว่า ประเทศได้มี

ประมุข และถือเป็นการให้การยอมรับจากประชาชนทั้งมวล ว่าคือกษัตริย์ที่พวกเขา

เคารพและจะคอยดูแลปกป้องพวกเขา ช่วยเหลือเมื่อประชาชนมีทุกข์ดูแลเมื่อ

ยามเกิดภัย คอยเป็นห่วงและให้ข้อคิดเตือนใจ แบบที่ในหลวงของเราทรงทำ

ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก นับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศ

กับพิธี บรมราชาภิเษก   ในต่างประเทศก็มีเช่นเดียวกัน พระราชพิธีราชาภิเษกเป็น

พิธีกรรมอันมีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อความเป็นรัฐชาติเพื่อเป็นการผูกเอา

สัญลักษณ์ของรัฐเข้ากับพระมหากษัตริย์ บ่อยครั้งที่พระราชพิธีราชาภิเษกจะมี

พิธีเจิม (anointing) ด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (holy oil) หรือด้วยน้ำมนต์ หรือตามหลัก

ปฎิบัติของแต่ละรัฐแต่ละประเทศ 





ทำไม " อู๋ ซานกุ้ย " จึงเปิดประตูเมือง




อู๋ ซานกุ้ย



         อู๋ ซานกุ้ย หรือ หวู๋ ซานกุ้ย นั้นเป็นขุนพลแม่ทัพขุนนางใหญ่ในราชวงศ์

หมิง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น แม่ทัพปกป้องด่านซันไห่กวน  "ด่านภูเขาทะเล" ซึ่ง

เป็นป้อมประตูหนึ่งของกำแพงเมืองจีน เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่ป้องกันกรุง

ปักกิ่งจากทางทิศเหนือ (ถูกสร้างขึ้นโดยราชวงศ์หมิง) หมิงไท่จู่ฮ่องเต้

(จูหยวนจาง) ได้โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากอนารยชนทาง

ภาคเหนือ ซึ่งหมายถึง ชาวมองโกลและชาวเติร์ก

อู๋ ซานกุ้ย


  อู๋ ซานกุ้ยเป็นคนมณฑลเจียงซู  เกิดเมื่อ ปี ค.ศ. 1612 เป็นบุตรชายเพียงคนเดียว

ของอู๋เซียง ขุนนางใหญ่ในราชวงศ์หมิง


  ทำไม " อู๋ ซานกุ้ย " จึงเปิดประตูเมือง


    ก่อนหน้านั้น อู๋ ซานกุ้ย ตั้งทัพรับกับกองธงน้ำเงินของ แมนจูอยู่ที่เขตชายแดน

แต่ภายในของราชวงศ์หมิงนั้นเกิดปัญหามากมายและหนึ่งในนั้น นำโดย


  หลี่ จื้อเฉิง หัวหน้ากบฏชาวนาหรือ นักปฏิวัติที่ออกมากระทำการต่อต้าน

การกดขี่ของชนชั้นศักดินาของราชวงศ์หมิงได้ทำการบุกโดยใช้กองกำลังชาวนา

ที่ถูกราชสำนัก เจ้าหน้าที่รีดไถ รวมกับ ชาวบ้าน โจรป่าที่ไม่พอใจในราชสำนักหมิง

มาเป็นกองทักเข้าตีปักกิ่งสามารถปิดล้อมและเข้าตีปักกิ่งได้เป็นผลสำเร็จทำให้

ฮ่องเต้องค์สุดท้ายของราชวงศ์หมิงได้ผูกพระศอสวรรคต หลี่จื้อเฉิงเป็นนักการ

ทหารอัจฉริยะเป็นนักรบชาวนาที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์จีน เมื่อตีเข้าปักกิ่งยึด

เมืองหลวงได้แล้วก็ได้จับเอาครอบครัวอู๋ ซานกุ้ยไปเพื่อให้อู๋ซานกุ้ยยอมจำนน

 บ้างว่าที่ อู๋ ซานกุ้ย  ยอมเปิดประตูเมืองให้ แมนจูเข้ามานั้นเพราะโดนแย่ง

เมียน้อย (ซึ่งเป็นการเอามาล้อในงิ้ว) แต่สาเหตุจริงๆนั้นน่าจะมาจากที่

อู๋ ซานกุ้ย นั้นเป็นชนชั้นศักดินา ที่หลี่ จื้อเฉิงเกลียดไม่คิดอยากจะใช้งานแต่

ที่ต้องส่งคนไปบีบ เอาครอบครัวของอู๋ ซานกุ้ย มาต่อรองนั้นเพราะต้องการอำนาจ

ทหารนับแสนที่เขาปกครองอยู่  อู๋ซานกุ้ยนั้นล่วงรู้ว่าถ้าตัวยอมจำนนต่อ

หลี่ จื้อเฉิงแล้ว เมื่ออำนาจทางทหารหมดไปซักวันก็ต้องโดนเล่นงานเข้าจนได้

เขาเองก็เป็นที่เกรงๆของแม่ทัพฝั่งแมนจูอยู่ เป็นเช่นนี้นั้นการเจรจาลักษณะนี้

รวมทั้งถ้ายอมจำนนเขาก็เป็นได้แค่ขุนนางขี้แพ้แห่งต้าหมิง ไร้ซึ่งเกียรติใดๆ งั้นสู้

เอาความชอบจากแมนจูไม่ดีกว่าหรือ ??


   อู๋ ซานกุ้ย  เปิดประตูเมือง : อู๋ ซานกุ้ยจึงนัดแนะกับแมนจูเปิดประตูเมือง

ด่านซันไห่กวนให้แมนจูเข้ามาในดินแดนฮั่น และไม่นานหลังจากนั้นก็สามารถบุก

เข้าปักกิ่งและพระราชวังต้องห้ามตีจนทัพของหลี่ จื้อเฉิง หนีแตกกระจายออก

จากปักกิ่งไป แมนจูจึงเข้ายึดครองแผ่นดินฮั่นและราชวงศ์หมิงอันเป็นราชวงศ์

สุดท้ายที่เป็นชาวฮั่นที่ปกครองจีนมานานกว่า 4,000 ปี ต้องล่มสลายลง

ในที่สุดหลี่จื้อเฉิงหลังจากหนีไปเรื่อยๆก็แพ้ และถูกสังหารในที่สุด


  บทวิเคราะห์ : จากการที่ได้อ่านๆมาจากผู้รู้ในอินเตอร์เน็ต บางท่านจะบอกว่าผล

ประโยชน์ไม่ลงตัวบ้าง บางท่านก็บอกว่าเดิมที อู๋ ซานกุ้ย กะให้แมนจูเข้ามาช่วย

เคลีย หลี่ จื้อเฉิง ให้แต่เขาคาดการณ์ผิดพลาดตรงที่คิดว่าทัพของ หลี่ จื้อเฉิงจะ

รับมือได้ยากกว่านี้ แต่กลับแตกพ่ายไปโดยง่ายทำให้เขาต้องปล่อยเลยตามเลย

เข้าเป็นพวกแมนจูให้แมนจูครองแผ่นดินแล้วเขาก็ได้รับความดีความชอบเป็น

ขุนศึกที่มีความชอบมหาศาล ช่วยให้แมนจูได้ครองแผ่นดิน ได้การยอมรับจาก

ราชวงศ์ใหม่แทนการเป็นแม่ทัพต้าหมิงขี้แพ้ ในสายตา หลี่ จื้อเฉิงและคนทั่วไป

(แต่แมนจูเองก็คงระแวง คนผู้นี้ไม่น้อยขนาดชาติเดียวกันยังหักหลังได้) จาก

ตอนแรกที่คิดว่าจะให้แมนจูเข้ามาช่วยแล้วยกแผ่นดินให้บางส่วนแล้วตั้ง

องค์ชายองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาให้ตัวเองเชิดแต่การที่ หลี่ จื้อเฉิงแพ้โดยง่าย

ทำให้ทุกอย่างผิดคาดไปหมด (นี่คือจากที่อ่านบทวิเคราะห์ของผู้รู้มาครับ)


เหตุที่ หลี่ จื่อเฉิง แพ้โดยง่าย อาจจะมาจากการที่บุกเข้าปักกิ่งได้แล้ว ความ

ทะเยอะทะยานของทหารบางส่วนที่ต้องการล้มราชสำนักหมดลงบางส่วน

กอบโกย โดยการปล้นบ้านเรือนชาวบ้านในปักกิ่งแทน (นิสัยโจรป่าเก่า)  

บางส่วนอยากกลับบ้าน (คนที่ติดตาม หลี่ จื้อเฉิงมาจากบ้านเกิดส่านซีที่เขาคิด

จะให้เป็นเมืองหลวงใหม่) บางส่วนหลังความสำเร็จแล้วก็ต้องการยศฐาบรรดา-

ศักดิ์ รวมไปทั้ง หลี่ จื้อเฉิงคงไม่คิดว่า อู๋ ซานกุ้ย จะชักนำต่างชาติเข้ามาเช่นนี้

ต่อให้แม่ทัพเก่งแค่ไหนถ้าเกิดความประมาทขึ้นมาแม้เพียงน้อย รวมไปถึงทหาร

ในกองทัพไม่มีใจจะรบ คนหลักแสนหลักล้านก็เหลือเพียงไม่กี่หมื่นได้ในพริบตา..


ปัจจุบัน จากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ คนไม่น้อยประณาม อู๋ ซานกุ้ย ว่า คนขายชาติ 

และยกย่องให้ หลี่ จื้อเฉิงเป็นนักปฏิวัติที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์พรรค

คอมมิวนิสต์จีนนั้น ให้ความนับถือหลี่จื้อเฉิงไม่น้อยมีอนุสาวรีย์ของ หลี่จื้อเฉิง

เพื่อบันทึกวีรกรรมในการล้มล้างศักดินากดขี่ชาวจีนของต้าหมิงและเป็น

สัญลักษณ์ตัวแทนที่ใช้ชู้ขึ้นมาของการปฎิวัติประชาชน




รถ suv คือ




รถ suv คือ



รถ suv คือรถอะไรกันน้า สงสัยจัง (คือผมไม่มีรูปรถมาให้ดูนะครับ) แต่จะมา

อธิบายว่ารถ รถ suv คืออะไร มาจากคำว่าอะไรเอาไว้เป็นความรู้รอบตัวแล้วกัน

 คำจำกัดความของมันคืออะไร SUV ย่อมาจาก Sport Utility Vehicle รถยนต์

เอนกประสงค์สมรรถนะสูง แน่นอนว่าไม่ใช่รถบ้าน ฮ่าๆ (คนละอย่างกันละ)

รถบ้านนั้นบทความที่แล้ว


Utility  = ประโยชน์ใช้สอย (เอนกประสงค์)


Vehicle  = ยานพาหนะ


Sport  ก็เหมือนจะแปลว่ารถที่มีสมรรถนะสูง


ทั้งหมดก็หลอมรวมกันเป็น รถยนต์เอนกประสงค์สมรรถนะสูง ที่สามารถใส่ของได้

บรรทุกคนได้เยอะกว่าเก๋ง บรรทุกน้ำหนักได้เยอะกว่าคันใหญ่กว่า แข็งแรงกว่าเป็น

เหมือนส่วนผสมระหว่างความใหญ่และแข็งน้ำหนักบรรทุกแบบกระบะและรถนั่ง

แบบเก๋งที่มีความสะดวกสบายเข้าด้วยกัน คือสามารถใช้วิ่งในทางที่ยากลำบาก

ทุรกันดารได้เหมือนรถกระบะแต่ยังคงสบายเหมือนนั่งรถเก๋ง เป็นรถนั่งขนาด

กลางที่ลุยได้(ถ้าไม่เอาไปแต่งโหลกแต่งเตี้ยซะก่อนนะครับ ฮา) ถ้าจะยกให้เห็น

รถSUV ก็พวกรถ

ฮอนด้า ซีอาร์-วี

โตโยต้า ฟอร์จูนเนอร์

อีซูซุ มิว-เอ็กซ์ หรือ มิวเซเว่น

มิตซูบิชิ ปาเจโร สปอร์ต

และยังมีรถรุ่นใหญ่กว่านี้อีกที่เป็นตัวท็อปเลย คือพวก

เรนจ์ โรเวอร์

โตโยต้า แลนด์ ครุยเซอร์









รถบ้าน คือ





รถบ้าน คือ

        รถบ้านพอพูดถึงคำนี้หลายคนคงคิดว่ารถที่อยู่อาศัยได้มีที่นอนห้องน้ำ

เหมือนบ้านขนาดเล็กเคลื่อนที่ได้ไปไหนนอนนั่น ก็ใช่ครับรถบ้านแบบนั้นมีแน่นอน

ผมชอบซะด้วยสิเป็นรถที่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้เพราะว่าเวลาไปเที่ยว

ที่ไหนก็อาจขับรถบ้านไปได้โดยเราไม่จำเป็นต้องพักโรงแรมให้เสียตังหรือโดนผี

หลอก ฮ่าๆๆ ดูผจญภัยดีแต่ที่ผมจะพูดถึง คือ


  รถบ้าน วันนี้ที่เราจะมาบอกให้เป็นความรู้รอบตัวคือรถบ้านอีกแบบนึง นั่นก็คือ

รถบ้าน ที่เรียกกันว่ารถมือสองยังไงครับ รถที่คุณสามารถตกลงเจรจากับเจ้าของรถ

ได้โดยตรงทั้งสามารถต่อรองและรู้จักเจ้าของถามไถ่เรื่องรถที่เราสนใจจะซื้อได้

โดยตรงจากเจ้าของรถบ้าน นั่นเองเลยสามารถค้นประวัติต่างๆของรถที่ใช้มาว่า

เป็นมาอย่างไรกับเจ้าของรถทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นอีกนิดเวลาตดสินใจ 

(นิดนึงก็ยังดีหนะ อิอิ) รถบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรจากเดิมมาก(หมายถึง

ไม่ค่อยไปทำสีหรือกลบรอยต่างๆมา) เพราะเขาอาจจะยังชั่งใจว่าขายได้ก็ขาย

ขายไม่ได้ก็ใช้ต่อ ซึ่งต่างจากที่เอาไปขายเต้นท์ที่อาจจะไปกลบรอย กลบตำหนิ

ถ้าเล็กก็ไม่เป็นไรดีไปถ้าเยอะๆ เราอาจเสียเปรียบเรื่องสภาพรถได้ ต่างจากรถบ้าน

ที่เราสามารถติดต่อกับเจ้าของได้และรู้ว่าเจ้าของนั้นเป็นผู้หญิง หรือ ผู้ชายดูจาก

การใช้รถ ลักษณะนิสัยว่าเป็นคนดูแลรถแค่ไหนจากสภาพรถ หลักๆเลยคือเป็น

เรื่องของการเจรจาต่อรองและเรื่องสภาพรถที่สามารถคุยกับเจ้าของได้โดยตรง

นั่นแหละครับที่ได้เปรียบกว่าอย่างอื่นถ้าคุณมีวาทะศิลป์ที่ดีอาจจะได้รถดีราคา

ถูกคุ้มๆซักคันก็เป็นได้





ปัญหาเจ้าของร้านเกมกับลูกค้า 2




23 ปัญหาเจ้าของร้านเกมกับลูกค้า

ร้านเกม ปัญหาปวดหัวเจ้าของร้านเกมปัญหาเจ้าของร้านเกมกับลูกค้าลูกค้า

ที่ชอบสร้างปัญหาให้ร้านเกม



11.มีคดี ::  ติดยา ไปฆ่าใครตาย ไปขโมยของใครมาบางทีมาจับได้ที่ร้านเกม

แหม่ลูกค้าคนอื่นแตกตื่นบางทีมีคนเอาไปนินทาเสียๆหายๆว่าเด็กร้านนี้ ติดยา

ขี้ขโมย นั่นนี่ สั่งห้ามคนที่บ้านมาเข้าร้านเราอีกเยอะมาก


12.ความมั่ว :: พวกที่ไม่ค่อยประสีประสาเรื่องเทคโนโลยี ปิดเปิดคอมไม่เป็น

ปิดคอมโดยกดปุ่มปิดแทนที่จะ ชัทดาวน์จากเครื่องหรือทำอะไรไม่เป็นแต่มั่วเอา

จนของพัง คงต้องติดป้ายไว้ว่าสงสัยอะไรเรียกเจ้าของ ฮ่าๆ


13.อนาจาร ::  แอบมีเซ็กกันในร้าน ถ่ายคลิป หรือโชว์เว็บแคม 18+ อิอิน่าดูเอ้ย

ไม่ใช่มันอนาจารตำรวจจะจับเอานะครับระวังพวกนี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะตอนดึกๆ


14.มืออยู่ไม่สุข ::  ชอบแกะนู่นแกะนี่ หูฟังไมค์แกะเล่นจนพังบางคนแกะคีบอร์ด

เล่นซะเลย กดๆเปิดๆปิดๆ สมาธิสั้นรึไง ของเขาจะพังหมดแล้ว


15.เด็กร้านอื่น ::  ลูกค้าไม่พึงประสงค์จะให้มาเล่นเลย เด็กร้านคู่แข่งร้านข้างๆที่

เขาให้มาป่วนให้มาสืบนี่อันตรายบางร้านมีการชวนเด็กร้านเราไปเล่นร้านมันเลย

แหมะทำกันได้


16.ทำลายข้าวของ :: ไม่พอใจเล่นเกมแพ้เอะอะโวยวายจไม่พอมีตบ มีทุบ

มีเตะของในร้านหรือคอมโต๊ะเก่าอี้ที่เล่นใส่อารมณ์เหลือเกิ๊น ถ้างั้นไปเล่นที่

บ้านดีกว่ามั้ยกลัวของพัง ฮ่าๆ


17.ละเมิด ผิดกฏหมาย ::  มาทำเปิดเป็นแอดมินเซฟเวอร์เกมส์เถื่อน เจาะข้อมูล

คนอื่นผ่านทางร้านเรา พนันออนไลน์ซื้อขายยาเสพติดอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมาย

เหนื่อยใจน่าดูท่าเจอแบบนี้


18.อายุลูกค้า และ ชุดนักเรียน ::  บางที่โดนเก็บเรียบเรื่องใส่ชุดนักเรียนมาเล่น

หรือให้เด็กอายุไม่ถึง 18 ปี นั่งเล่นเกิน 4 ทุ่มหรือเที่ยงคืน ระวังกันด้วยนะครับ


19.พวกที่มีเรื่องกันมาก่อน ::  พวกที่มีปัญหา หรือทะเลาะกันมาจากข้างนอก

หรือคราวก่อนๆมาเอาคืนกันตอนอยู่ร้านเกมส์ให้ตายเถอะของพังไม่มีใครรับผิด

ชอบงานงอกเจ้าของร้านอีก


20.ไม่ระวัง ข้าวของเสียหาย :: พวกสับเพร่า ไม่ระวังประมาท ทำไอนั่นตก

ไอนี่แตก สายไฟขาดสายสัญญาหลุดเยอะแยะแล้วแต่จะหา ร้อยพ่อพันแม่ต่างคน

ต่างนิสัยเยอะไปทำใจให้ชิน


21.ลูกค้าเล่นไม่ครบเวลาขอจ่ายไม่เต็ม ::  ส่วนใหญ่จะพวกเหนียวหรือเขี้ยว

โดยเฉพาะฝรั่งค่าเปิดเครื่อง 10 -15 บาท เล่นได้ 1 ชั่วโมง บางคนเล่นไปเช็คเมล

 5นาที จ่าย 5บาท บอกเล่นเท่านี้พอจ่ายเท่านี้พอ (อันนี้ไปตกลงกันเองนะครับ 

แต่ส่วนใหญ่เขาคิดราคา 1 ชั่วโมงตั้งแต่เปิดเครื่องแล้ว)


22.เล่นแล้วชอบเลิกก่อนขอตังค์คืน ::  ไอนี่ก็เหมือนข้อข้างบนนั่นแหละแต่

ต่างกันตรงที่ซื้อแบบเติมเงินชั่วโมงไว้ แล้วพอเลิกก่อนเวลาหมด มาขอตัวคืนส่วน

ที่เหลือ (คุยกันเองเพลีย55+)


23.ไม่ชอบปิดประตู ::  สงสัยกลัวอากาศไม่ถ่ายเทหรือที่บ้านมีคนปิดเปิดให้ แหม่

แซวเล่นนะร้านติดแอร์เปิดอ้าซ่าทิ้งไว้เปลืองไคว(ไฟ) นะครับ



ด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาสู่บทสรุปในทางโหระพาที่ว่า (เอ้ยพอละ)

เอาง่ายๆครับอันไหนหยวนๆได้ก็หยวนๆไป ปล่อยๆไปมั่ง งานบริการอย่าบีบคั้น

ลูกค้านักพูดคุยทำความเข้าใจกันดีๆ ดีกว่านะครับอันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยๆ เพราะยัง

ดีกว่าไม่มีลูกค้า ถ้าไม่มีลูกค้าจะปวดหมองกว่านี้อีกเยอะครับ ฮ่าๆ


ตัวช่วยที่ดีคือ   จ้างคนช่วย(คนช่วยที่ดีไว้ใจได้นะ) ติดกล้องวงจรปิด เบอร์โทรที่

จำเป็น(ดับเพลิง ตำรวจ)และวางแผนรับมือ รวมถึงการพูดคุยกับลูกค้าดีๆน่าจะช่วย

ท่านได้เยอะครับผม


ย้อนกลับ >>> หน้าที่ 1 (23 ปัญหาเจ้าของร้านเกมกับลูกค้า)

ปัญหาเจ้าของร้านเกมกับลูกค้า








อาณาจักรสามก๊ก




อาณาจักรสามก๊ก 


 อาณาจักรสามก๊ก ในการปกครองบ้านเมืองของจีน ราชวงศ์ฮั่นถือเป็นราชวงศ์ที่

ยิ่งใหญ่ราชวงศ์หนึ่งซึ่งได้แผ่ขยายอาณาเขตออกไปไกล ขับไล่ชนเผ่านอกด่าน

ออกไปจากภาคเหนือของประเทศได้ด้านทิศเหนือครอบครองแมนจูเรียและเกาหลี

บางส่วนทิศใต้ครองมณฑลกวางตุ้งและกว่างซีรวมถึงตอนเหนือของเวียดนามครั้น

บรรดาหัวเมืองใหญ่ต่างเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ขุนศึกหัวเมืองต่าง ๆ พากันกระด้าง

กระเดื่องและตั้งกองกำลังส่วนตัวขึ้น ก่อความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านไปทั่วแผ่นดิน

ราษฎรได้รับความเดือนร้อนไปทั่วจนทำให้แย่งชิงอำนาจกันในที่สุดแผ่นดินจีนแตก

ออกเป็นสามก๊กอย่างชัดเจนภายหลังจากที่โจโฉพ่ายแพ้แก่เล่าปี่และซุนกวนในการ

ศึกที่ผาแดงเมื่อปี พ.ศ. 751วุยหรือเฉาเว่ย จัดเป็นก๊กที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมากที่สุด

ในบรรดาสามก๊ก ในระหว่างปีพ.ศ. 763 - พ.ศ. 808 (ปี ค.ศ. 220-265) วุยก๊กครอบ

ครองพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ปกครองโดยโจโฉต่อมาได้รับการสถาป-

นาเป็นราชวงศ์วุยโดยพระเจ้าโจผีและได้สถาปนาโจโฉเป็นจักรพรรดิแห่งราชวงศ์

วุยอีกพระองค์หนึ่ง

   วุยก๊กปกครองอาณาจักร โดยจักพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 5 พระองค์ได้แก่


  1.พระเจ้าโจผี ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 763 - 769

  2.พระเจ้าโจยอย ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 769 - 782

  3.พระเจ้าโจฮอง ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 782 - 797

  4.พระเจ้าโจมอ ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 797 - 803

  5.พระเจ้าโจฮวน ปกครองวุยก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 803 - 808


วุยก๊กถูกโจมตีและโค่นล้มราชวงศ์วุยโดยสุมาเอี๋ยน ซึ่งต่อมาภายหลังได้สถาปนา

ราชวงศ์จิ้นขึ้นแทนและรวบรวมแผ่นดินที่แบ่งเป็นก๊กต่าง ๆ เข้าด้วยกัน



          จ๊กหรือสู่ฮั่น เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก ปกครองโดยพระเจ้าเล่าปี่

เชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ฮั่น ในระหว่างปี พ.ศ. 764 - พ.ศ. 806 (ปี ค.ศ. 221-263)

จ๊กก๊กครอบครองพื้นที่ทางภาคตะวันตกของประเทศจีน บริเวณมณฑลเสฉวน

จ๊กก๊กปกครองอาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 2 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าเล่าปี่ ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 764 - 766

  2.พระเจ้าเล่าเสี้ยน ปกครองจ๊กก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 766 - 806


จ๊กก๊กมีอายุได้แค่เพียง 42 ปีก็ล่มสลายลงด้วยกองทัพของวุยก๊ก เนื่องจากการ

ปกครองแผ่นดินที่อยู่ดีกินดีแต่การทหารค่อนข้างไม่ดีหลังจากที่เสียขงเบ้งไป

จึงไม่สามารถปกป้องดินแดนตัวเองจากลูกหลานสุมาอี้ได้



            ง่อหรืออาณาจักรหวูตะวันออก เป็นหนึ่งในอาณาจักรสามก๊ก

ปกครองโดยพระเจ้าซุนกวนในระหว่างปี พ.ศ. 765 - พ.ศ. 823 (ปี ค.ศ. 222-280)

ง่อก๊กครอบครองพื้นที่ทางด้านตะวันออกของประเทศจีนทางบริเวณตอนใต้ของ

แม่น้ำแยงซี ซึ่งคือพื้นที่บริเวณรอบ ๆเมืองหนานจิงในปัจจุบัน ง่อก๊กปกครอง

อาณาจักรโดยจักรพรรดิสืบต่อกันมาทั้งหมด 4 พระองค์ ได้แก่


  1.พระเจ้าซุนกวน ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 765 - 795

  2.พระเจ้าซุนเหลียง ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 795 - 801

  3.พระเจ้าซุนฮิว ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 801 - 807

  4.พระเจ้าซุนโฮ ปกครองง่อก๊กในระหว่างปี พ.ศ. 807 - 823


ง่อก๊กเป็นอาณาจักรสุดท้ายในบรรดาอาณาจักรสามก๊กที่ล่มสลายโดยกองทัพ

ของสุมาเอี๋ยนและราชวงศ์จิ้น อาณาจักรสามก๊กก็รวมเป็นแผ่นเดียวกัน


หน้าที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ประวัติ สามก๊ก Three Kingdoms

อาณาจักรสามก๊ก




ปัญหาผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ 2






ปัญหาผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ 

6.บอท โปร : เกมไหนที่ได้รับความนิยมมักจะมีบอท และ โปรตามมาให้พวกที่

แสวงหาความสบายได้ใช้ได้เล่นเอาเปรียบคนอื่นกันคือมะรึงไม่มีปัญหาเล่น

กันเองรึไง (เหมือนด่าตัวเองเลยเห้ย ฮ่าๆ)พอแบบนี้แล้ววเกมส์ก็จะน่าเล่นน้อยลง

เพราะบอทนั้นส่วนใหญ่จะเอาเปรียบและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เล่นธรรมดาซึ่ง

ถือเป็นลูกค้าเกรดดีของเกมส่วนโปรนั้นแน่นอน สร้างความเดือดร้อนหนักเอา

เปรียบหนักกว่าเก่า เรื่องเหล่านี้มักทำให้เกมหมดสนุกและผู้คนหนีหายไปถ้าไม่ได้

รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วจาก ผู้ที่ดูแล แน่นอนรับ จีเอมผู้รับเรื่องโดนร้องเรียน

ก่อนแน่ๆแล้วถ้าแก่ช้า พวกรับหน้าเหล่านี้โดนด่าเละเทะกว่าพวกแก้ปัญหาอีก

ครับคือทำงานช้า ผู้เล่นเดือดร้อน ซวยกันไปถ้ามันแก้ไม่ได้ผู้เล่นก็ไปหาเกมส์อื่น

เล่นกัน ซวยเลยทีนี้ คนไม่มี



7.ขายเอ็ม : การหาเงินจริงจากเกมส์ออนไลน์ ส่วนใหญ่มุกผิดกฏเกมส์กันอยู่แล้ว

เกมไหนนิยมมักมีพ่อค้าหัวใส หาเงินมาขายให้ผู้ที่ต้องการเยอะแยะมากมายเรื่องนี้

เหมือนมี 2-3 คู่กรณี


คู่กรณีที่ 1 : จีเอม กับ คนขาย จีเอมแบบคนขาย โดนคนขายด่าว่าอะไรแค่นี้ขาย

ไม่ได้โดนแบนนี่ไม่กะให้เอาทุนคืนเลยใช่มั้ย(อันที่จริงมันกำไรเลยแหละ ฮ่าๆ)


คู่กรณีที่ 2 : คนไม่ชอบคนขายเอ็ม กับ คนขายเอ็ม ก็จะด่ากันยังงั้นยังงี้แล้วสุดท้าย

คนที่ไม่ชอบคนขายเอ็มก็ไปด่าจีเอมว่าไม่แบนมันซักทีวะครับ

(นั่นไงจีเอมโดนอีกดอก)


คู่กรณีที่ 3 : คนขายโกง กับ คนซื้อโดนโกง คนซื้อก็จะด่าคนขายว่าโกงพ่อแม่ไม่

สั่งสอนบลาๆๆ แล้วตบท้ายด้วยว่าจีเอมแบนมันเลย (จีเอมบอกไม่มีหลักฐานที่

ชัดเจนแบบไม่ได้) คนซื้อที่โดนโกงก็อารมณ์เสียด่าจีเอมไม่มีน้ำยา

(โดนทุกดอกจริงๆครับ) แต่ผลของข้อนี้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าใครผิด

ใครถูก เพราะกฏเขาห้ามซื้อขายของในเกมเป็นเงินจริงนอกซะจากว่าเป็นของที่ขาย

โดยผู้ให้บริการเพราะแทบจะไม่โดนโกงแน่นอน ส่วนจีเอมที่แบนคนขายก็ทำไปตาม

กฏ ส่วนคนขายก็ถือว่าเล่นเกมแล้วได้ตังก็ดีไป (แต่มันผิดกฏนะครับ)ส่วนคนซื้อที่

โดนโกงนั้นก็น่าสงสารแต่ต้องรับความเสี่ยงไปเต็มๆ จะมาโทษจีเอมก็ไม่ได้ถ้า

อยากให้คนโกงโดนลงโทษก็ต้องเก็บหลักฐานเป็นวิดีโอหรือบันทึกการสนทนาไว้

เพื่อช่วยให้จีเอมหรือฝ่ายที่ดูแลทำงานง่ายขึ้น




                   สุดท้าย ปัญหาผู้เล่นเกมออนไลน์ จากข้อความทั้งหมด

เพียงอยากจะบอกว่าปัญหาของ 2 ฝั่งทั้ง จีเอมและเกมเมอร์นั้น ทำยังไงก็ไม่มีทางจะ

ลดลงได้แต่เข้าใจกันได้ครับถ้าทั้ง 2 ฝ่ายทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้ ฝั่งจีเอมรวมถึง

ผู้ให้บริการผู้ดูแลูกค้า ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ลอยตัวเหนือปัญหา ดูแล

ลูกค้าอย่างดีฝั่ง ผู้เล่นหรือเกมเมอร์ก็ทำใจให้เป็นกลาง ไม่อคติมากเกินเหตุไม่แสวง

หาประโยชน์ในทางมิชอบกับเกมส์(การทำผิดกฏ)และทั้ง 2 ฝ่ายใช้เหตุผลพูดคุยกัน

ไม่มีอคติใช้เหตุผลที่เป็นกลางก็อยู่ที่ว่าใครละครับจะทำได้ดีกว่ากัน

(โลกสวยแต่เรื่องจริงนะ)





ประเภทของบทความ 2





ประเภทของบทความ
6.บทความชีวประวัติ นำเสนอประวัติบุคคลที่ค่อนข้างจะเป้นที่สนใจหรือมีความ

สำคัญพอที่จะมีคนต้องการประวัติความเป็นมาของบุคคลนั้นๆ



7.บทความโปรโมทโฆษณา  เพื่อโฆษาโปรโมท ขายสินค้าและสิ่งต่างๆและ

หวังผลในทางใดทางนึงในการเขียนบทความ บางครั้งบางทีอาจหมายถึงการ

โปรโมทตัวบุคคลหรือเป็นสื่อไปในตัว




8.บทความสื่อสาร ใช้บทความนี้เพื่อต้องการบอกเล่าข่าวสาร สื่อสารถึงผู้อ่าน

ให้รู้ข้อมูลความเป็นไปความรู้ในเรื่องที่ผู้เขียนนำเสนอเป็นเหมือนกับจับความ

เคลื่อนไหวอัพเดตข่าวสารต่างๆให้ผู้อ่านได้รู้ในเรื่องที่สนใจอยู่ว่ากำลังทำอะไร

ไปถึงไหนแล้ว ตามติดกระแสสังคม



9.บทความโต้แย้งและกระตุ้นจิตสำนึก  บทความที่ถกเถียงต่างๆนานาเพื่อ

ชวนให้คิดเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้อ่าน หรือบทความที่ใช้เพื่อตอบโต้การ

กระทำอย่างใดอย่างนึงกับเรื่องบางเรื่องที่ทำให้ผู้เขียนรู้สึกเห็นต่างจึงต้องเขียน

บทความออกมาเพื่อโต้แย้ง



10.บทความเชิงเปรียบเทียบ เป็นการเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบหรือหาข้อดี

ข้อเสียของแต่ละอย่างของข้อมูลที่แตกต่างกันมาเปรียบเทียบหรือบุคคล

ตัวละครหนัง หนังสือ ละคร ซีรีย์ เพื่อหาสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่แตกต่างกัน แต่ที่

สุดแล้วก็แล้วแต่ผู้อ่านว่าจะชอบแบบไหน (หรือบางครั้งผู้เขียนอาจจะใส่ความ

คิดเห็นของตัวผู้เขียนเองก็ได้)



ข้อห้ามควรระวังในการเขียนบทความ 2




ข้อควรระวังในการเขียนบทความ 2




5.ภาพแทนข้อมูล (ไม่ใช่เฟสบุ๊ค)


ถ้าเป็นในเฟสบุ๊ค facebook นั้นการอัพเพจนั้นการใช้รูปสื่อสารกับลูกเพจกับคนอื่น

นั้นย่อมดูดีมากกว่าเพราะทำให้เข้าใจง่าย แต่ในเว็บหรือบล็อกนั้นคุณควรจะมีข้อมูล

ที่เป็นตัวหนังสือได้ด้วยเพราะมันมีผลต่อหน้าการค้นหาของ search engine ถ้ามีแต่

รูปไม่มีเนื้อหาจะเสียเปรียบในด้านนี้เป็นอย่างมาก



6.เว้นวรรค ย่อหน้า


การเขียนบทความนั้นจังหวะช่องไฟ เว้นวรรคก็สำคัญเว้นวรรคให้ถูกจังหวะให้คำ

ต่อเนื่องไม่ใช่พิมพ์2-3 ประโยคเว้นทีนึงแบบ งงๆ เช่นฉันไปเที่ยว ที่ภาคเหนือ 

แหม่มันช่างสวยงามมาก ฉันเลย คิดว่าจะ เขียนบทความ เพื่อเล่าเหตุการณ์ (-..-)

(เว้นเยอะไปไม่สวยเลย) กับแบบนี้  .. ฉันไปเที่ยวที่ภาคเหนือ แหม่ มันช่างสวยงาม

มาก ฉันเลยคิดว่าจะเขียนบทความเพื่อเล่าเหตุการณ์ดูดีกว่ากันตั้งเยอะเช่นเดียวกัน

กับการย่อหน้าสมควรย่อหน้าในช่วงที่กำลังขึ้นหัวข้อหรือพูดในเรื่องที่แปลกแยก

ออกไปจากเรื่องข้างต้นเช่นคุณพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงอย่างแมวอยู่ในย่อหน้าแรก 

พอจะมาพูดถึงสุนัขคุณควรขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วย่อหน้าเป็นอีกเรื่องนึงให้ชัดเจน

ไปเลยคนอื่นจะได้เห็นความแตกต่างของเนื้อหาและอ่านง่ายขึ้น



7.ความถูกต้อง ภาษา และคำหยาบ


ความถูกต้อง - ของภาษาที่ใช้ เช่น สระ พยัญชนะ ภาษาอังกฤษ การเรียกทับซับ 

คำที่ให้ความหมายต้องชัดเจนและเข้าใจไม่เขียนคำผิด


ภาษา - อย่าพยายามใช้ภาษาวิบัติ หรือภาษาพูดนำมาเขียน เช่น อยู่ เขียนเป็น 

อยู่เป็น เขียนเป็น เปน อย่างนี้ต้องระวังครับ


คำหยาบ - อย่าพยายามใช้คำหยาบลงในบทความของเรามันจะทำให้ดูไม่สุภาพ

ผู้อ่านที่ชอบคำหยาบก็มีเยอะ คนที่ชอบก็มีแต่คนที่ชอบคำหยาบก็สามารถอ่านแบบ

ไม่หยาบได้ธรรมดามาตราฐานแต่คนที่ไม่ชอบคำหยาบนั้นถ้าเจอบทความหยาบๆ

ก็ปิดหนีไปเลยเสียผู้อ่านไปน่าเสียดายนะครับ



8.ไม่อคติ เอนเอียง


ควเขียนบทความตามความเป็นจริงไม่เอนเอียงหรืออคติต่อสิ่งใดมากเกินไป

คนที่เขียนได้ถูกหลักความเป็นจริง มีหลักฐานและหลักการไม่เอนเองมักได้รับความ

นิยมจากผู้อ่านเพราะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ลำบากใจแม้จะเป็นฝ่ายซ้ายหรือขวา

ก็ตาม เพราะทุกอย่างอยู่บนหลักความเป็นจริง



9.ตรวจทาน


ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ ทั้งภาษา การเขียน ข้อมูล และเรื่องที่จะเขียนว่า 

เขียนถูกเขียนครบ ตรงตามประเด็นหรือไม่


ข้อห้ามควรระวังในการเขียนบทความ



20 อันดับประเทศมีประชากรมากที่สุดในโลก




ประเทศมีประชากรมากที่สุดในโลก


 ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเรียบเรียงมาทั้งหมด 20 ประเทศเป็น

เอเชียซะ 10 ประเทศ (ไม่นับตุรกีที่เลือกให้ไปอยู่ทางยุโรป) มียุโรป 3  อเมริกา

เหนือ 1  อเมริกาใต้ 1 อเมริกากลาง 1 แอฟริกา 4  อันดับ 1 แตะระดับ 1,400

ล้านคน อันดับ 20 คือไทยระดับ 60 กว่าล้านคน

   มาดูกันว่าประเทศไหนมีประชากรมากที่สุดในโลก 

(ประมาณนะครับไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆ) พอให้ได้เป็น ความรู้รอบตัว


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง


1.China ประเทศจีน  มีประชากรประมาณ 1,390 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


2.India ประเทศอินเดีย  มีประชากรประมาณ 1,260 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


3.USA ประเทศสหรัฐอเมริกา  มีประชากรประมาณ 321 ล้านคน  

( ทวีปอเมริกาเหนือ )


4.Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย  มีประชากรประมาณ 251 ล้านคน 

( ทวีปเอเชีย )


5.Brazil ประเทศบราซิล  มีประชากรประมาณ 201 ล้านคน  ( ทวีปอเมริกาใต้ )


6.Pakistan ประเทศปากีสถาน  มีประชากรประมาณ 184 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


7.Nigeria ประเทศไนจีเรีย  มีประชากรประมาณ  176.5 ล้านคน  ( ทวีปแอฟริกา )


8.Bangladesh ประเทศบังคลาเทศ  มีประชากรประมาณ 157.7 ล้านคน  

( ทวีปเอเชีย )


9.Russia ประเทศรัสเซีย  มีประชากรประมาณ  142.6 ล้านคน  ( ทวีปยุโรป )


10.Japan ประเทศญี่ปุ่น  มีประชากรประมาณ  127 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


11.Mexico ประเทศแม็กซิโก  มีประชากรประมาณ  123.2 ล้านคน  

( ทวีปอเมริกากลาง )


12.Philippines ประเทศฟิลิบปินส์  มีประชากรประมาณ  99 ล้านคน  

( ทวีปเอเชีย )


13.Ethiopia ประเทศเอธิโอเปีย  มีประชากรประมาณ  95 ล้านคน  

( ทวีปแอฟริกา )


14.Vietnam ประเทศเวียดนาม  มีประชากรประมาณ  92 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


15.Egypt ประเทศอียิปต์  มีประชากรประมาณ  82.8 ล้านคน  ( ทวีปแอฟริกา )


16.Germany ประเทศเยอรมันนี  มีประชากรประมาณ  82.6 ล้านคน  ( ทวีปยุโรป )


17.Iran ประเทศอิหร่าน  มีประชากรประมาณ 77 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )


18.Turkey ประเทศตุรกี  มีประชากรประมาณ  75 ล้านคน  ( ทวีปยุโรป )


19.Congo ประเทศคองโก  มีประชากรประมาณ  68 ล้านคน  ( ทวีปแอฟริกา )


20.Thailand ประเทศไทย  มีประชากรประมาณ  67 ล้านคน  ( ทวีปเอเชีย )



จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค




จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค


จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาคของประเทศไทย  3 อันดับ แรกของแต่ละภาค

ถ้าอยากดูว่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย  10 อันดับแรกคือจังหวัดอะไร

เอาไว้เป็นความรู้รอบตัวครับ

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

77 จังหวัดประเทศไทย

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค


จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดแต่ละภาค


ภาคเหนือ

1.จังหวัดเชียงใหม่  20,107 ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 2 ของประเทศ


2.แม่ฮ่องสอน  12,681  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 8 ของประเทศ


3.ลำปาง  12,533  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 10 ของประเทศ


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

1.นครราชสีมา  20,493  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 1 ของประเทศ


2.อุบลราชธานี  16,112  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 5 ของประเทศ


3.ชัยภูมิ  12,778  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 7 ของประเทศ


ภาคกลาง

1.เพชรบูรณ์  12,668  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 9 ของประเทศ


2.จังหวัดพิษณุโลก  10,815  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


3.จังหวัดนครสวรรค์  9,597  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


ภาคตะวันออก

1.จังหวัดสระแก้ว  7,195  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


2.จังหวัดจันทบุรี  6,338  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


3.จังหวัดฉะเชิงเทรา  5,351  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


ภาคตะวันตก

1.กาญจนบุรี  19,483  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 3 ของประเทศ


2.ตาก  16,406  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 4 ของประเทศ


3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  6,367  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


ภาคใต้

1.สุราษฎร์ธานี  12,891  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อันดับ 6 ของประเทศ


2.จังหวัดนครศรีธรรมราช  9,942  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)


3.จังหวัดสงขลา  7,393  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)




10 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย






จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ประเทศไทย มีทั้งหมด 77 จังหวัด ประกอบไปด้วย

ภาคเหนือ 9 จังหวัด      

ภาคกลาง 21 จังหวัด

ภาคใต้ 14 จังหวัด

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด

ภาคตะวันตก 5 จังหวัด

ภาคอีสาน 20 จังหวัด

และกรุงเทพมหานครฯ (เมืองหลวง) เป็นทั้งหมด 77 จังหวัด

วันนี้มาไล่เรียงกันว่ามีจังหวัดไหนติด 10 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

กันบ้าง

 ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

77 จังหวัดประเทศไทย

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค


1.นครราชสีมา  20,493  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * โคราชจากภาคอีสาน


2.เชียงใหม่  20,107  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * เหนือ


3.กาญจนบุรี  19,483  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ตะวันตก


4.ตาก  16,406  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ตะวันตก


5.อุบลราชธานี  16,112  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อีสาน


6.สุราษฎร์ธานี  12,891  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * หนึ่งเดียวจากแดนใต้

ใน 10 อันดับ


7.ชัยภูมิ  12,778  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * อีสาน


8.แม่ฮ่องสอน  12,681  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * เหนือ


9.เพชรบูรณ์  12,668  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * นี่ก็หนึ่งเดียวจากภาคกลาง


10.ลำปาง  12,533  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * เหนือ


สรุป ใน 10 อันดับจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)  3 จังหวัด

ภาคเหนือ  3  จังหวัด

ภาคตะวันตก  2  จังหวัด

ภาคใต้  1  จังหวัด

ภาคกลาง  1 จังหวัด

โดยไม่มีภาคตะวันออกติดมาเลย




10 อันดับจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย




จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย



 บทความก่อนเราได้เสนอจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 10 อันดับ ไปแล้ว

เสนอจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาคไปแล้ว วันนี้เราจะมาเสนอจังหวัดที่เล็กที่สุด

10 อันดับของประเทศไทยกันบ้าง เอาไว้เป็นความรู้รอบตัว ครับดูว่ามีจังหวัดไหน

บ้างที่เล็กที่สุดในประเทศ 10 อันดับแรก

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

77 จังหวัดประเทศไทย

จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค


จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศ (เรียงจากเล็กไปใหญ่)


1.สมุทรสงคราม  416  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


2.ภูเก็ต  543  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคใต้ ..แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศไทย


3.นนทบุรี  622  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


4.สิงห์บุรี  822  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


5.สมุทรสาคร  872  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


6.อ่างทอง  968  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


7.สมุทรปราการ  1,004  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


8.ปทุมธานี  1,525  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง


9.กรุงเทพมหานคร  1,568  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคกลาง

(เมืองหลวง)


10.ปัตตานี  1,940  ตารางกิโลเมตร (ตร.กม)  * ภาคใต้


สรุปมี ภาคกลางถึง 8 จังหวัด และภาคใต้ 2 จังหวัดคือ ปัตตานี และภูเก็ต




77 จังหวัดของไทย





77 จังหวัด

   ประเทศไทย แบ่งออกเป็น 6 ภาค คือ ภาคเหนือ  ภาคอีสาน

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)  ภาคกลาง  ภาคตะวันออก  ภาคตะวันตกและภาคใต้

มี 76 จังหวัดกับ 1 การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คือกรุงเทพมหานครฯ

77 จังหวัด  พื้นที่รวมทั้งประเทศมีพื้นที่ 513,120 ตร.กม. แบ่งเป็น

ภาคเหนือ 9 จังหวัด  /  ภาคใต้ 14 จังหวัด  / ภาคกลาง 21 จังหวัด + กรุงเทพฯ

 ภาคอีสาน  20 จังหวัด  /  ภาคตะวันออก 7 จังหวัดภาคตะวันตก 5 จังหวัด

รวมเป็น 77 จังหวัด  จังหวัดของไทยซักวันจะมีถึง 100 มั้ยเนี้ย ฮ่าๆ

และ จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละภาค  มีจังหวัดอะไรกันบ้าง


ภาคเหนือมี 9 จังหวัด 

1.จังหวัดเชียงราย

2.จังหวัดเชียงใหม่

3.จังหวัดน่าน

4.จังหวัดพะเยา

5.จังหวัดแพร่

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.จังหวัดลำปาง

8.จังหวัดลำพูน

9.จังหวัดอุตรดิตถ์


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์

2.จังหวัดขอนแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ

4.จังหวัดนครพนม

5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

6.จังหวัดบึงกาฬ

7.จังหวัดบุรีรัมย์

8.จังหวัดมหาสารคาม

9.จังหวัดมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร

11.จังหวัดร้อยเอ็ด

12.จังหวัดเลย

13.จังหวัดสกลนคร

14.จังหวัดสุรินทร์

15.จังหวัดศรีสะเกษ

16.จังหวัดหนองคาย

17.จังหวัดหนองบัวลำภู

18.จังหวัดอุดรธานี

19.จังหวัดอุบลราชธานี

20.จังหวัดอำนาจเจริญ


ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)

1.จังหวัดกำแพงเพชร

2.จังหวัดชัยนาท

3.จังหวัดนครนายก

4.จังหวัดนครปฐม

5.จังหวัดนครสวรรค์

6.จังหวัดนนทบุรี

7.จังหวัดปทุมธานี

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร

10.จังหวัดพิษณุโลก

11.จังหวัดเพชรบูรณ์

12.จังหวัดลพบุรี

13.จังหวัดสมุทรปราการ

14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

15.จังหวัดสมุทรสาคร

16.จังหวัดสิงห์บุรี

17.จังหวัดสุโขทัย

18.จังหวัดสุพรรณบุรี

19.จังหวัดสระบุรี

20.จังหวัดอ่างทอง

21.จังหวัดอุทัยธานี


ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด

1.จังหวัดจันทบุรี

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา

3.จังหวัดชลบุรี

4.จังหวัดตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี

6.จังหวัดระยอง

7.จังหวัดสระแก้ว


ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี

2.จังหวัดตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4.จังหวัดเพชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี


ภาคใต้มี 14 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่

2.จังหวัดชุมพร

3.จังหวัดตรัง

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช

5.จังหวัดนราธิวาส

6.จังหวัดปัตตานี

7.จังหวัดพังงา

8.จังหวัดพัทลุง

9.จังหวัดภูเก็ต

10.จังหวัดระนอง

11.จังหวัดสตูล

12.จังหวัดสงขลา

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14.จังหวัดยะลา