8 สิ่งที่ต้องทำ AEC ประชาคมอาเซียน
8 สิ่งที่ต้องทำ AEC ประชาคมอาเซียน

     ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการเปิดประชาเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งมาการ

โหมโรงกันอยู่เป็นระยะ วันนี้จะลองมาดูกันครับเกี่ยวกับเรื่องของ ประชาคมอาเซียน

AEC เอวี เอ้ยไม่ใช่ละ เกี่ยวกับเรื่องที่ชาวไทยของเราหลายๆคนต้องปรับเปลี่ยน

เกี่ยวกับการทำงานหรือทักษะ ความสามารถบางอย่างให้เข้ากับสถาการณ์ที่จะร่วม

ประชาคมอาเซียนของเหล่าประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแน่นอนนอก

จากร่วมมือกันแล้วสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยคือการแข่งขันกันในการทำงาน เรามาดูกันว่า

เราต้องปรับตัวยังไงทำอย่างไรที่จะสามารถยืนหยัดสู้ในการร่วมมือกันและแข่งขัน

จับมือกันไปในประชาคมอาเซียนให้ได้เพราะถ้าเราไม่เร่งพัฒนาตัวเอง ก็จะโดนคน

อื่นๆทิ้งไว้ข้างหลังอย่างไร้เยื่อใยแน่นอน


8 สิ่งที่ต้องทำ AEC ประชาคมอาเซียน


1. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ : สำคัญมากในเรื่องนี้เพราะเป็นภาษาสากลที่คนไทย

ส่วนใหญ่ (รวมถึงคนพิมพ์ยังไม่สันทัดเลย) ฮ่าๆๆ แต่เวลาเราจะทำงานกับต่างชาติ

อื่นๆยังไงเราก็ต้องศึกษาเอาไว้เพื่อการทำงานที่สะดวกง่าย ในการติดต่อสื่อสารกัน


2. ทัศนคติในการทำงาน : เช่นมาช้ากลับก่อน มาสาย แต่ออกงานตรงเวลา

นั่งเม้าท์จับกลุ่มสิ่งเหล่านี้บั่นทอน ความเป็นมืออาชีพในการทำงานเป็นอย่างมาก


3. ทักษะ : เช่นฝีมือเฉพาะด้านที่ต้องหมั่นฝึกฝนอย่างเช่น ช่างฝีมือแรงงานคุณภาพ

ทักษะด้านภาษา การเข้าถึงเทคโนโลยี พวกเขียนโปรแกรม งานด้านคอมพิวเตอร์

งานผลิตประกอบ งานเหล่านี้ยิ่งชำนาญมากทางเลือกก็ยิ่งเยอะตามสามารถเรียกค่า

แรงรายได้ สูงๆแบบสบายๆ


4. ทักษะไอที เทคโนโลยี  : เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันมนุษย์เราไปเสียแล้ว

ถ้าหลายๆคนยังไม่เข้าถึง ด้านนี้อาจเสียเปรียบคนอื่น ชาติอื่นในการทำงาน อาจจะ

ด้านการเบาแรงของการทำงาน ความสะดวก และระบบจัดการต่างๆที่มีเทคโนโลยี

เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้ตัวเราเสียเปรียบได้


5. ไอเดีย : ความคิดสร้างสรรค์ เปิดโลกกว้าง มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงาน ขยาย

ตลาด การปั้นผลงาน ทำธุรกิจ ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าเราใส่ไอเดียลงไป

ทำให้แปลกใหม่ น่าสนใจก็เป็นอีกจุดขายนึงที่อาจทำให้เรารอดจากการแข่งขัน

ที่สูงนี้ได้ เช่น การขายสินค้า การโปรโมทสินค้า*หรือการใส่ความคิดสร้างสรรค์

ลงไปในสินค้าของเราเพื่อดึงจุดขายออกมา


6. ความรับผิดชอบ : การมาตรงเวลา รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สนใจ

และมุ่งมั่นต่องานที่ทำเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบดูแล

ไม่ปล่อยประละเลย สิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ ทำตัวให้เป็นพนักงานที่ดี* เจ้านาย

ที่เป็นตัวอย่างที่ดี หรือ เพื่อนร่วมงานที่ดี ลูกน้องที่ดี ในที่ทำงาน


7. คอรัปชั่น : การโกงไม่ดี ทุกคนเกลียดคนโกง (ถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์จาก

เรื่องนั้นจะเกลียด ถ้าได้หลายคนจะทำไม่สนใจและเอาประโยชน์จากมัน)ซึ่งเป็น

ทัศนคติที่อันตราย บ่อนทำลายชาติเป้นอย่างมาก เราต้องปลุกจิตสำนึกให้ตัวเอง

และคนรอบข้างว่าการโกง คอรัปชั่น มันคือสิ่งเลวร้ายไร้ศักศรีดิ์ ไร้ยางอาย

ไม่สมควรได้รับการให้เครดิต หรือเป็นที่ยอมรับจากสังคม


8. ความรูรอบตัว : บางครั้งความรู้รอบตัวก็เป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน หรือข้อมูล

ในงานบางอย่างต้องกาศัยความรู้รอบตัวเป็นอย่างมากในการที่จะทำงานให้สำเร็จ

เพราะมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวจึงไม่มีใครมานั่งบอกเราว่า อันนี้มันเป็นยังไง แบบไหน

เราควรศึกษาและสนใจเรื่องความรู้รอบตัวเอาไว้ให้มากๆ ทั้งในประเทศและเรื่องภาย

นอกด้วย เผื่อจะต้องทำงานกับต่างชาติ โดยเฉพาะประเทศในแถบอาเซียนด้วยกัน

จะได้รู้จุดร่วม วัฒนธรรม วิถีชีวิตต่างๆเพื่อปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้อย่างไม่มีปัญหา


หวังว่า สิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนเรื่องนี้จะมีประโยชน์บ้างกับผู้อ่าน

ไม่มากก็น้อยนะครับ สวัสดีครับ