วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย
วิทยายุทธ วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย

 เอี้ยก้วยแห่งมังกรหยก ภาค 2 จอมยุทธอินทรี เอี้ยก้วย  มาดูกันว่าวิชาของ เอี้ยก้วย

นั้นมีอะไรกันบ้ามีวิชาเด็ดอะไรในการทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นยอดยุทธจอมยุทธ

อินทรีย์สมกับเป็นเพราะเอกของมังกรหยก


วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย


1. พลังคางคก : ลมปราณคางคง ของ อาวเอี้ยงเป็นคนสอนให้เขา และได้เอาไป

ทำร้ายพี่น้องตระกูลบู๊จนอี้งย้งต้องให้ก๊วยเจ๋ง นำมาฝากไว้ที่ช้วนจิน แต่ตอนประลอง

ยุทธเขาไม่ได้รับการสอนวิชาของสำนักจนโดน เล่นงานในการประลองเขาจึงใช้วิชานี้

ทำร้ายเอาคู่ประลองจนต้องหนีไปสุสานโบราณ


2. เก้าอิมย้อนกลับ : จาก่พอบุญธรรมของเขา อาวเอี๊ยงฮง ที่โดนก๊วยเจ๋งกับ

อั้งฉิกกงหลอกให้ฝึกแบบย้อนกลับ เลยถ่ายทอดต่อมาที่เอี้ยก้วยด้วยซะเลย


3. สุสานโบราณ : วิชาแยกย่อยแขนงต่างๆของสำนักสุสานโบราณที่สอนโดย

เซียวเหล่งนึ่ง


4. วิชาดรุณี สาวหยก : ลิ้มเฉียวเอ็งบัญญัติขึ้นมาเพื่อทำลายล้างวิชาฝีมือสำนัก

ช้วนจินก่า เอี้ยก้วย ใช้เวลาฝึกร่วมกับเซียวเหล่งนึ่งอยู่นานจึงสำเร็จ


5. เพลงกระบี่สำนักช้วนจินก่า : จำเป็นที่จะต้องรู้วิชาเพลงกระบี่ช้วนจินเพื่อ

ไปฝึกวิชาดรุณีสาวหยก เขาได้รับการสอนจากเตียจี้เกง ตอนที่อยู่ที่ช้วนจิน แต่

ไม่ได้ฝึกลึกถึงกระบวนท่าก่อนจะหนีมาอยู่ที่สุสานโบราณเขาจึงไปแอบขู่เอาจาก

ศิษย์พี่ของเขาเพื่อเอาข้อมุลมาประกอบการฝึกต่อไป


6. คำภีร์เก้าอิม  : ซึ่งสลักไว้บนเพดานห้องใต้ดิน ผู้จารึกคือเฮ้งเต้งเอี้ยง หลังจาก

ลิ้มเฉียวเอ็งเสียชีวิต เขาได้แอบเข้ามาดูวิชาดรุณีสาวหยกที่ ลิ้มเฉียวเอ็งได้สลักไว้

ซึ่งสร้างความปประหลาดใจให้แก่เขา เขาหาทางแก้เพลงกระบี่นี้อยู่นานก็ทำไม่ได้

สิบกว่าปีต่อมาเขาได้คัมภีร์เก้าอิมเห็นว่าสามารถเอาชนะวิชาดรุณี สาวหยกนี้ได้จึงได้

สลักเอาไว้และเขียนส่วนที่เอาชนะวิชาดรุณี สาวหยก ซึ่งเป็นวิทีเอาชนะและทำลาย

เอาไว้ เอี้ยก้วย ได้ศึกษาวิชานี้เข้ามาจนสำเร็จ แต่วิชาเก้าอิมที่สลักไว้นั้นไม่ใช่ฉบับ

ที่สมบูรณ์


7. ไม้เท้าตีสุนัข : เขาได้รับการเรียนกระบวนท่าจากอั้งฉิกกง ที่ต่อสู้กับ อาวเอี๊ยงฮง

(พ่อบุญธรรมของเขา) ทั้งคู่สู้กันจนหมดแรง เลยให้ เอี้ยก้วย นั้นช่วยสู้โดยเอาวิชาของ

ตัวสอนให้ เอี้ยก้วย เอามาสู้กัน ตอนหลังเขาได้แอบฟังแอบเห็น อึ้งย้งสอนเคล็ดวิชานี้

ให้แก่ประมุขพรรคกระยาจกคนใหม่เขาจึงได้เรียนรู้วิชานี้อย่างสมบูรณ์


8. เพลงกระบี่ขลุ่ยหยก และดรรชนีเส่งคุน : เป็นวิชาที่ 1ใน 5 ยอดฝีมือแห่งยุค 

อึ้งเอี้ยะซือ นั้นได้สอนให้ เอี้ยก้วย ใช้เพื่อเอาไว้ต่อสู้กับ ลี้มกโช้ว อาจารย์ป้าของเขาเอง

ที่ตามรังควาญพวกเขาและพี่น้องตระกูลเล็ก ซึ่งวิชาดรรชนีนั้นเพื่อไว้เอาชนะฝ่ามือ

เบญจพิษของลี้มกโช้ว ส่วนเพลงกระบี่ขลุ่ยหยกนั้นเอาไว้จัดการกับวิชาแซ่ปัดของ

ลี้มกโช้วเช่นกัน


9. วิชากระบี่ : วิชากระบี่ไม้ และ กระบี่เหล็กนิลดำ ที่ฝึกกับอินทรีย์ของ ต๊กโกวคิ้วป่าย


10. ฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย : เป็นฝ่ามือที่เอี้ยก้วยเป็นผู้บัญญัติขึ้นเอง เนื่อง

จากเอี้ยก้วยมีความเฉลียวฉลาด ความจำเป็นเลิศ มีพรสรรค์ในการฝึกยุทธ จึงสามารถ

สร้างวิชาขึ้นมาเองได้ ทั้งจากประสบการณ์จากการต่อสู้ และวิชาที่ได้รับการี้แนะจาก

หลายๆยอดยุทธ ที่เขาได้พบเจอจนสั่งสมมาจนสามารถคิดค้นวิชาฝ่ามือฝ่ามือกำสลด

วิญญาณสลายทั้งหมด 17 ท่า