การล่มสลายของอาณาจักรใหญ่ในอดีต 2
การล่มสลายของอาณาจักรใหญ่ในอดีต


   จากหน้าที่แล้วพูดถึงถาคแรกไป 4ข้อ คือ 

                                            " อาณาจักรใหญ่ในอดีต ทำไมถึงล่มสลายลง " 

มาหน้านี้ก็มาพูด่อกันที่ข้อ 5 กันเลยครับ


5. เส้นทางการค้า : ถ้าเมืองไหนมีเส้นทางการค้าหลักผ่านจะทำให้สามารถมีรายได้

ขยายอาณาจักรไปได้ใหญ่โต มีอำนาจทางการต่อรองแต่ก็เป็นดาบ 2 คน ที่หลายๆ

อาณาจักรก้ต้องการครอบครองอาจจะต้องเผชิญสงครามจนไม่สงบสุข หรือการที่

เส้นทางการค้าถูกเปลี่ยนไปทำให้เศรษฐกิจซบเซาเหมือนนครเปตราหุบเขาที่ตั้งอยู่

ระหว่างทะเลสาบเดดซีกับทะเลอัคบาในประเทศจอร์แดน นครนี้แต่เดิมนั้นเป็นนคร

แห่งการค้าขนาดใหญ่ซึ่งต่อมาถูกละทิ้งเป็นเวลานานกว่า 700 ปี เพราะในยุคที่เสื่อม

อำนาจนั้น มีเมืองใหม่และเส้นทางการค้าใหม่ที่สะดวกและปลอดภัยกว่าทำให้

บทบาทและอำนาจของ เปตราลดน้อยลงและอ่อนแอลงจนถูกโจมตีในที่สุด


6. การต่อต้าน : เนื่องจากดินแดนที่ยึดมาได้นั้นไม่ใช่คนในพวกเดียวกันไปยึดเขา

มักจะถูกต่อต้าน จากการทำงานใต้ดินแอบทำ บ่อนทำลายหรือหาช่องทางจะเป็น

เอกราชอย่างเช่น อยุธยาหาทางปลดแอกจาก พม่า หรือ สมัยที่เสียมะริด ทวาย 

ตะนาวศรี เพราะกรมการเมืองในพื้นที่ยังฝักใฝ่ในทางพม่าทำให้ทหารคนของไทย

ลำบากโดนไส้ศึก โดนลอบกัดจนไม่สามารถปกป้องเมืองหรือดูแลเมืองไว้ได้

จักรพรรดิ ราชวงศ์ถัง
จักรพรรดิถังไท่จง : หรือหลี่ซื่อหมิน

7. อำนาจภายใน : ยกตัวอย่างเช่น สมัยราชวงศ์ถัง ยุคของฮ่องเต้หลี่ซื่อหมิน

หรือ จักรพรรดิถังไท่จงสามารถรวบรวมดินแดนแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น บ้านเมือง

มั่นคงการปกครองเป็นไปอย่างดี จนต่อมาไปถึงยุคของ จักรพรรดิถังเสฺวียนจง

จักรพรรดิองค์ที่ 9 ของราชวงศ์ถัง ไปหลงเสน่ห์ หยางกุ้ยเฟย 1 ใน 4 หญิงงาม

แห่งแผ่นดินจีนเข้าทำให้ไม่ออกว่าราชการลุ่มหลงมัวเมาไม่ทรงปฏิบัติงานราชกิจ

อะไรเลย ตั้งคนสนิทญาติพี่น้องของสนม คนนี้เข้ามาทำงานสำคัญ ทุจริตคอรัปชั่น

จนบ้านเมืองอ่อนแอขุนนางดีๆอยู่ไม่ได้ จนโดนขับไล่จนต้องหนีออกจากวังหลวง

นับจากสมัยของพระองค์ก็เข้าสู่ความตกต่ำของราชวงศ์ถึงไปเรื่อยๆ ยุคหลังต่อมา

อำนาจต่างๆก็ตกอยู่ในมือขันทีบ้าง (ซะเป็นส่วนใหญ่ ) หรือจะเป็นใรช่วงที่ผู้หญิง

เป็นใหญ่อย่าง จักรพรรดินีองค์แรกของจีน พระนางบูเช็คเทียนที่ครองราชย์

สถาปนาราชวงศ์โจว ก่อนหน้า จักรพรรดิถังเสฺวียนจงจนต่อมาในช่วงท้ายของ

ราชวงศ์ สมัยจักรพรรดิถังซีจงราชวงศ์ถังอ่อนแอเป็นอย่างมากโดนกบฏหวงเฉา

ลุกฮือ แต่ได้จูเหวียนจงคอยกำจัดให้ ทำให้เขามีอำนาจมากขึ้นต่อมาในสมัย

จักรพรรดิถังเจาจง จูเหวียนจง ก็ยังคงมีอำนาจอยู่ในราชสำนัก พระองค์จึงยืมมือ

จูเหวียนจง กำจัดขันทีที่ยังมีอำนาจมากตลอดในช่วงยุคหลังมาทำให้การคาน

อำนาจของทั้ง ขันทีและ จูเหวียนจง หมดไป เขามีอำนาจเต็ม จูเหวียนจง

จึงสังหารฮ่องเต้ แล้วตั้งจักรพรรดิถังไอหรือจักรพรรดิไอตี้ ให้ขึ้นมาครองราชย์แทน

ในวัยเพียงแค่ 13 พรรษา เป็นหุ่นเชิดให้เขา ต่อมาจักรพรรดิไอตี้ ก็โดนปลด เมื่อ

พระชนม์เพียง 16 พรรษา จูเหวียนจงได้ตั้งราชวงศ์โฮ่วเหลียง หมดยุคราชวงศ์ถัง

ไปโดยปริยาย


หน้าถัดไป >> การล่มสลายของอาณาจักรใหญ่ในอดีต 3


การล่มสลายของอาณาจักรใหญ่ในอดีตอาณาจักรใหญ่ในอดีต ทำไมถึงล่มสลายลง

มีต่อหน้าที่ 3 ครับลองไปชมกันต่อเลย