10 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก
10 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  หากไม่นับพื้นทวีป แล้ว วันนี้เราจะมาหากันว่า 10เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น มีเกาะ

อะไรกันบ้าง (ไม่ใช่เกาะแน่นๆหน่อยนะน้องนะ แน่นอน)รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแแบกหามครับ

ฮ่าๆ ความรู้รอบตัว* อะนะ จัดไป


1. เกาะกรีนแลนด์ : Greenland มีพื้นที่  2,130,800 ตารางกิโลเมตร หรือ 822,706

ตารางไมล์ เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลก ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะ

ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อบู่ในฐานะของดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก

น่าจะเหมือนเขตปกครองตนเองของจีน * สถานะเดียวกัน


2. เกาะนิวกินี : New Guinea Island มีพื้นที่  785,753  หรือ 303,381  ตารางไมล์

ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศออสเตรเลีย เป็นที่ตั้งของจังหวัดปาปัวและจังหวัด

ปาปัวตะวันตก ของประเทศอินโดนีเซีย ส่วนฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของ แผ่นดิน

ใหญ่ของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี


3. เกาะบอร์เนียว : Borneo Island  มีพื้นที่  748,168  หรือ 288,869  ตารางไมล์

เป็นเกาะใหญ่ที่เป็นที่ตั้งของทั้ง 3 ประเทศคือ  มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย อยู่บริเวณ

ใจกลางกลุ่มเกาะมลายู  มีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมากที่สุดในเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ (อาเซียน)


4. เกาะมาดากัสการ์ : Madagascar Island มีพื้นที่  587,713 หรือ 226,917

ตารางไมล์  เกาะมาดากัสการ์ตั้งอยู่ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกาบนมหาสมุทร

อินเดีย มีช่องแคบโมซัมบิกคั่นระหว่างเกาะกับฝั่งทวีปแอฟริกาห่างกันเพียง 300 ไมล์

มีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยและประเทศสเปนอยู่เล็กน้อย


5. เกาะแบฟฟิน : Baffin Island มีพื้นที่ 507,451 หรือ 195,928 ตารางไมล์ เป็น

เกาะที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา และเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของ

โลกอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกรีนแลนด์ ติดกับอ่าวแบฟฟิน ,คาบสมุทร

คัมเบอร์แลนด์


6. เกาะสุมาตรา : Sumatra มีพื้นที่ 443,066 หรือ 171,069 ตารางไมล์ เป็นเกาะ

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินโดนีเซีย เกาะใหญ่ที่สุดของอินโดเกือบเท่าทั้งประเทศ

ไทยเลยนะเนี้ย (ข้อมูล ขนาดพื้นที่ประเทศอาเซียน*) กลุ่มเกาะหมู่เกาะซุนดาใหญ่

พื้นที่นี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่ออินโดนีเซียเป็นอย่างมาก ทั้งทรัยากรทาง

ธรรมชาติ เช่นน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่าชื้นเขตร้อน

หลายชนิดอย่างเช่น  ลิงอุรังอุตัง สมเสร็จ และ เสือสุมาตรา


7. เกาะฮอนชู : Honshu มีพื้นที่ 225,800 หรือ 87,182 ตารางไมล์ เกาะที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศญี่ปุ่น  เกาะตรงกลางของประเทศ มีพื้นที่คิดเป็น ร้อยละ60ของประเทศ

ทั้งหมด เป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนึงของโลก ตามดูได้ที่

 >> อันดับประชากรเยอะที่สุดในโลก* จะเห็นว่า ญี่ปุ่นติดอยู่ด้วยและเกาะฮอนชู

นั้นเป็นเกาะตรงกลางประเทศย่อมเป็นที่อยู่อาศัยที่หนาแน่นจากประชาการกว่า 130

ล้านคนแน่นอน


8. เกาะเกรตบริเตน หรือ บริเตนใหญ่ : Great Britain มีพื้นที่ 218,595 หรือ

84,400 ตารางไมล์ เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะบริเตน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียง

เหนือของภาคพื้นทวีปยุโรป มีเกาะไอร์แลนด์ตั้งอยู่ทางตะวันตก เกาะบริเตนใหญ่

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป  เป็นที่ตั้งของอังกฤษ สกอตแลนด์ และเวลส์


9. เกาะวิกตอเรีย : Victoria Island มีพื้นที่ 217,291 หรือ 83,897 ตารางไมล์

เป็นเกาะของประเทศแคนาดา


10. เกาะเอลสเมียร์ : Ellesmere Island มีพื้นที่ 196,236 หรือ 75,767 ตารางไมล์

เป็นเกาะของประเทศแคนาดา ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกใหญ่เป็นอันดับสามของ

ประเทศแคนาดา รองจากเกาะ วิคตอเรีย และ แบฟฟิน


ใน 10 เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี 4 เกาะอยู่ในทวีปเอเชีย โดยมีประเทศอินโดนีเซีย

ติดมาถึง 3 เลยทีเดียว โดยมีเกาะจากยูฏปรมากที่สุดคือ 5 มีแคนาดา ติดมา 3เกาะ

ส่วน เกาะมาดากัสการ์ นั้นคือชาติเกาะในมหาสมุทรอินเดีย ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทาง

ตะวันออกของแอฟริกา

พายุดีเปรสชั่น คือ
พายุ ดีเปรสชั่น คือ

   พายุ ดีเปรสชั่น คือ  พายุดีเปรสชัน (Depression Storm) คือ

พายุหมุนเขตร้อนประเภทหนึ่งที่มีความเร็วที่จุดศูนย์กลางไม่สูงมากนัก ความเร็วลม

ไม่เกิน 61 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีความรุนแรงที่ไม่สูงมากนัก โดยมีความเร็วของ

พายุ ดีเปรสชั่น นั้น น้อยกว่าพายุโซนร้อน ที่มีความเร็วตั้งแต่ 62- 117 กิโลกรัม

เอ้ย กิโลเมตรต่อชั่วโมง และแน่นอนว่า น้อยกว่าพายุไต้ฝุ่น พายุไต้ฝุ่น เป็นพายุ

หมุนเขตร้อนความเร็วลมสูงสุด ที่มีความเร็วตั้งแต่ 118 กิโมเมตรต่อชั่วโมงชึ้นไป

พายุดีเปรสชั่น เป็นพายุที่อ่อนกำลังที่สุดแล้วในบรรดาพายุที่มีชื่อเรียกทั้งหลายแหล่

และเป็นพายุที่มีโอกาศทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองกระจาย ได้บ่อยครั้งแต่ไม่ค่อยเป็น

อันตรายมากนักเพราะความเร็วลมนั้นมีน้อยกว่าพายุชนิดอื่น ถึงไม่เป็นอันตรายแต่มัน

ก็สามารถสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนต้นไม้ เสาไฟ เอ้อ ตกลงมันอันตรายไม่ล่ะ

เอาเป็นว่าขึ้นชื่อว่าพายุก็อย่าไปไว้ใจมันเลยจ้า ด้วยว่ามันเป้นพายุเลยมีลมกรรโชกแรง

ฝนตกหนักและอาจทำให้น้ำท่วมฉับพลันได้อีกด้วย

       ซึ่งแน่นอนสามารถทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน ดินโคลนถล่ม น้ำท่วม

ดินไสลด์ อะไรทำนองนี้สรุปคือไว้ใจไม่ได้นั่นแหละ ถ้าเกิดใกล้ชายฝั่งก็จะสงบ

สลายตัวไปในไม่นานกว่า 1 สัปดาห์ แต่ถ้าเกิดในทะเลไกลออกไปจากชายฝั่งเยอะๆ

อาจจะเพิ่มแรงกดอากาศ และพายุอื่นๆที่อยู่ใกล้เข้ามาร่วมก่อตัวกลายเป็นพายุ

โซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งนั้นจะโหดและแรงกว่าพายุดีเปรสชั่น

เลยทีเดียว
Area51 คือ (แอเรีย 51)
Area51 คือ (แอเรีย 51)

  Area51 เป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดาในสหรัฐอเมริกา

ตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ เชื่อกันว่าเป็นฐานทัพลับที่มีการ

ป้องกันแน่นหนา และยากที่จะมีสิ่งใดเล็ดรอดเข้าไปได้ของ สหรัฐอเมริกา และไม่มี

ใครรรู้ว่ามันซุกซ่อนอะไรเอาไว้ถึงต้องมีการป้องกันอย่างแน่นหนา ขนาดนั้นแบบสุดๆ

เลยก็ว่าได้ มีข้อสงสัยว่า อาจจะเป้นที่เก็บซากมนุษย์ต่างดาว ภารกิจทางทหาร

การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ ความลับทางอวกาศ เช่น ทดลองยานอวกาศ การลงจอด

ของยานอะไรทำนองนั้น   ในบริเวณพื้นที่มีฐานทัพบินลับขนาดมหึมา มีจุดประสงค์

เพื่อสนับสนุนและต่อยอดการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธ ซึ่งไม่มี

ใครสามารถบอกได้เลย เพราะมันเป็นความลับอย่างมาก อาจจะมีมนุษย์ต่างดาว

อาวุธที่ทันสมัย เทคโนโลยี ระดับไฮเทคสุดๆ การทดลองทงการทหาร หรืออะไรก็

ไม่สามารถทราบได้มีเพียงแต่ข่าวลือเรื่อง นั้นเรื่องยนี้อยู่ตลอดสำหรับฐานทัพแห่งนี้

อเมริกามี รัฐของสหรัฐอเมริกา* อยู่ 50 รัฐ พื้นที่นี้แตกต่างออกไป อยู่ในพื้นที่เขต

ทะเลทรายอันห่างไกล จึงเรียกว่า Area51 เหมือนรัฐที่ 51 ที่มีข้อมูลออกมาน้อยๆ

มากๆเป็นที่รู้จักทั่วโลกแต่แทบไม่มีใครรู้เลยว่าทำอะไร และอย่างไร เนื่องจาก

ข้อมูลต่างๆมักไม่ออกมาเลยว่าทำอะไร เพราะถูกปิดเป็นความลับทำให้มีคนสงสัย

ว่าอาจจะเป้นที่ทดลองอาวุธร้ายแรงหรือ ที่ที่ใช้สำรวจและเก็บ UFO และมนุษย์

ต่างดาวก็เป็นได้

ประชากรอาเซียน + 3 +6 มีจํานวน
ประชากรอาเซียน + 3 +6 มีจํานวน


      จากบทความนี้เรารวมประชากรอาเซียน* ทั้งหมดคร่าวๆไว้ที่ 627.5 และ

อาเซียน+3 +6 คืออะไร ก็ตามลิ้งนี้ครับ >> อาเซียน +3 +6 คืออะไร Asean+3+6

เอาละเอามารวมกันเพื่อดูตัวเลขคร่าวๆไว้เป็นความรู้รอบตัวกันหน่อยนะว่า อาเซียน

+3 +6 มีประมาณกี่ร้อยล้านคน


อาเซียน+3 มีประชากรประมาณ = อาเซียนทั้งหมดประมาณ 627.5 ล้านคน +

ประเทศจีน 1,400 ล้านคน + ญี่ปุ่น 127 ล้านคน + เกาหลี 50 ล้านคน

โดยประมาณทั้งหมดนะครับ 627.5 + 1,400 + 127 + 50 = 2,204.5 ล้านคน 

โดยประมาณ จากประชากรโลก 7,125 ล้านคน

อาเซียน+3 มีประชากรประมาณ =  2,204.5 ล้านคน อาเซียน+6 มีประชากรประมาณ = คือกลุ่มข้างบน (อาเซียน+จีน+ญี่ปุ่น+เกาหลี)

2,204.5 ล้านคน + ออสเตรเลีย 23 ล้านคน + นิวซีแลนด์ 4.5 ล้านคน + อินเดีย

1,260 ล้านคน = 2,204.5 + 23 + 4.5 + 1,260 = 3,492 ล้านคน จากประชากร

โลก 7,125 ล้านคน  ซึ่งถ้านับปัจจุบัน จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมาแล้วเยอะมากในรอบ

1-2 ปีมานี้ คืออาเซียน +6 มีประชากรประมาณเลยคือ กว่า 3,500 ล้านคน หรือครึ่ง

นึงของประชากรโลก

อาเซียน+6 มีประชากรประมาณ = กว่า 3,500 ล้านคน  


ทีนี้เวลาพูดคุยกันกับใครสนทนากันเราก็บอกได้ว่า อาเซียน +6 มีประชากรกว่า

3.5  พันล้านคน เลยนะ อะไรทำนองนี้เพราะตัวเลขประชากรมันไม่แน่นอนพูดไป

แบบประมาณก็พอได้ครับ สำหรับคนที่อยากรู้นะจ๊ะ


ปล. ในจำนวนประเทศ อาเซียน+6 มีประเทศที่ติดอันดับ

>>  20 อันดับประเทศมีประชากรมากที่สุดในโลก* อยู่ถึง 7 ประเทศ


ได้แก่ ประเทศจีน , ประเทศอินเดีย  , ประเทศอินโดนีเซีย  , ประเทศญี่ปุ่น  ,

ประเทศฟิลิบปินส์  , ประเทศเวียดนาม และ ประเทศไทย

ประชากรอาเซียน มีกี่คน
ประชากรอาเซียน มีกี่คน


พูดถึงประชาคมอาเซียน*ก็ทำให้อยากรู้ว่า ประเทศทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนนั้น

มีประชากรเท่าไหร่กันบ้าง อันนี้เราพอจะรู้แล้วจากบทความ


 -- > ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน  ว่าประเทศอะไรมีประชากรประมาณ

เท่าไหร่ต้องใช้คำว่าประมาณนะครับ มาลองรวมๆกันดูเลยจ้า อะนี่ข้อมูล

>> จำนวนประชากรแต่ละประเทศอาเซียน


1.อินโดนีเซีย ประมาณ 251 ล้านคน = 251  ล้านคน


2.ฟิลิปปินส์ ประมาณ 105 ล้านคน +105 = 356  ล้านคน


3.เวียดนาม ประมาณ 92 ล้านคน + 92 = 448  ล้านคน


4.ไทย ประมาณ 67 ล้านคน + 67 = 515  ล้านคน


5.พม่า ประมาณ 55 ล้านคน +55 = 570  ล้านคน


6. มาเลเซีย ประมาณ 30 ล้านคน + 29 = 600  ล้านคน


7.กัมพูชา ประมาณ15 ล้านคน + 15 = 615  ล้านคน


8.ลาว ประมาณ 7 ล้านคน + 7 = 622 ล้านคน


9.สิงคโปร์ ประมาณ 5 ล้านคน + 5 = 627  ล้านคน


10.บรูไน ดารุสซาลาม ประมาณ 420,000 คน ตีตรงๆว่า 5 แสน


ประชากรอาเซียน ก็เท่ากับ 627.5 ล้านคน


ถ้าจะรวมว่า ประชากรอาเซียน + 3 +6 มีจํานวน*  เท่าไหร่ยังไงก็+ ประเทศที่

+ 3+6  เข้าไปนะครับ คลิ๊กได้ที่ลิ้งตัวหนาเลย ตัวเลขทั้งหมดคือ 627.5 ล้านคน

สำหรับอาเซียน ซึ่งเป็นตัวเลขคร่าวๆข้อมูลอาจจะเก่า แต่แน่นอนคืออยู่ในหลัก

600 - 700 ล้านคน (ยังไม่ได้ครึ่งนึงของประชากรจีนเลยแหะ 55+)  จีนพื้นที่เยอะ

เขตการปกครองจีน* ก็เยอะประชากรเลยมากเป็นธรรมดาอะนะตามนั้น เหมือน

อินเดียไรด้วยเยอะพื้นที่ก็เยอะ คนก็แน่น