20 ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก20 ประเทศที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากเรื่องความรู้รอบตัว เราเคยเสนอเรื่องประชากรที่มากที่สุดในโลก ไปแล้ว มาวันนี้

มาเสนอเกี่ยวกับ พื้นที่หว้าง ขนาดใหญ่ที่ สุดในโลกกันครับ


1. รัสเซีย : 17,124,442  ตารางกิโลเมตร เป็นอีกชาติของกลุ่ม BRICS


2. แคนาดา : 9,984,670  ตารางกิโลเมตร


3. สหรัฐอเมริกา :  9,629,091 ตารางกิโลเมตร


4. จีน :  9,596,961 ตารางกิโลเมตร ไม่นับรวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า


5. บราซิล : 8,514,877  ตารางกิโลเมตร


6. ออสเตรเลีย : 7,692,024  ตารางกิโลเมตร


7. อินเดีย : 3,287,263  ตารางกิโลเมตร


8. อาร์เจนตินา :  2,780,400 ตารางกิโลเมตร


9. คาซัคสถาน : 2,724,900  ตารางกิโลเมตร


10. แอลจีเรีย : 2,381,741  ตารางกิโลเมตร


11. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก :  2,344,858 ตารางกิโลเมตร


12. กรีนแลนด์ : 2,166,086  ตารางกิโลเมตร  เป็นดินแดนทางเหนือสุดของโลก

ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกและเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีฐานะเป็นดินแดน

ปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์ก


13. ซาอุดีอาระเบีย : 2,149,690  ตารางกิโลเมตร


14. เม็กซิโก : 1,964,375  ตารางกิโลเมตร


15. อินโดนีเซีย : 1,904,569  ตารางกิโลเมตร  ขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน


16. ซูดาน : 1,861,484  ตารางกิโลเมตร


17. ลิเบีย :  1,759,540 ตารางกิโลเมตร


18. อิหร่าน : 1,628,750  ตารางกิโลเมตร


19. มองโกเลีย : 1,564,100  ตารางกิโลเมตร


20. เปรู :  1,285,216 ตารางกิโลเมตร

แถมอีก 5 ชาติที่มีขนาดพื้นที่ เกิน 1.2 ล้านตารางกิโลเมตร


ชาด   1,284,000     ตารางกิโลเมตร

ไนเจอร์   1,267,000     ตารางกิโลเมตร

แองโกล   1,246,700     ตารางกิโลเมตร

มาลี   1,240,192     ตารางกิโลเมตร

แอฟริกาใต้   1,221,037 ตารางกิโลเมตร
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 2ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล


9. ประเทศลิกเตนสไตน์ : ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ใน

ทวีปยุโรปกลาง มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศออสเตรีย และด้านตะวันตก

ติดกับสวิตเซอร์แลนด์


10. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ : ยุโรปตะวันตก โดยมีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี

ประเทศฝรั่งเศส ประเทศอิตาลี ประเทศออสเตรีย และประเทศลิกเตนสไตน์


11. ประเทศสโลวาเกีย : ภูมิภาคยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ติดต่อกับสาธารณรัฐเช็ก ทางเหนือติดต่อกับโปแลนด์ ทางตะวันออกติดต่อกับยูเครน

ทางใต้ติดต่อกับฮังการี และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดต่อกับออสเตรีย


12. ประเทศออสเตรีย : ยุโรปกลาง มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศเยอรมนีและ

สาธารณรัฐเช็ก ทางตะวันออกจรดสโลวาเกียและฮังการี ทางใต้จรดสโลวีเนียและอิตาลี

และทางตะวันตกจรดสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์


13. ประเทศอันดอร์รา : มีพื้นที่ขนาดเล็ก อยู่ในทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป

อยู่ในเทือกเขาพิเรนีสทางตะวันออก มีอาณาเขตติดกับประเทศฝรั่งเศสและสเปน


14. ประเทศฮังการี : ภูมิภาคยุโรปกลาง  มีอาณาเขตทิศเหนือจรดประเทศสโลวาเกีย

ทิศตะวันออกจรดประเทศโรมาเนียและประเทศยูเครน ทิศใต้จรดประเทศเซอร์เบียและ

ประเทศโครเอเชีย ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดประเทศสโลวีเนียและทิศตะวันตกจรด

ประเทศออสเตรีย


15. นครรัฐวาติกัน : ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา

ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ศูนย์กลางคือมหาวิหารนักบุญเปโตร

ซึ่งออกแบบโดยไมเคิล แองเจลโล่


ทวีปแอฟริกา

1. ประเทศชาด : ในแอฟริกากลาง มีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศลิเบีย ทาง

ตะวันออกจดประเทศซูดาน ทางใต้จดสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ทางตะวันตก

เฉียงใต้จดประเทศแคเมอรูนและประเทศไนจีเรีย และทางตะวันตกจดประเทศไนเจอร์


2. ประเทศเซาท์ซูดาน : ซูดานใต้  เป็นประเทศในแอฟริกาตะวันออกทางตะวันออก

มีอาณาเขตติดต่อกับเอธิโอเปีย ทางใต้ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ทางตะวันตกติดต่อกับสาธารณรัฐแอฟริกากลาง และทางเหนือติดต่อกับซูดาน


3. ประเทศไนเจอร์ : อยู่ทางใต้ของทะเลทรายสะฮาราในแอฟริกาตะวันตก ตั้งชื่อ

ตามแม่น้ำไนเจอร์ มีอาณาเขตทางใต้จดประเทศไนจีเรียและประเทศเบนิน ตะวันตก

จดประเทศมาลี เหนือจดประเทศแอลจีเรียและประเทศลิเบีย ตะวันออกจดประเทศชาด


4. ประเทศบอตสวานา :  มีอาณาเขตดังนี้ ทิศใต้ติดกับประเทศแอฟริกาใต้ ทิศตะวันตก

ติดกับประเทศนามิเบีย ทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับ

ประเทศซิมบับเว


5. ประเทศบุรุนดี : บุรุนดีมีพรมแดนทางเหนือจดประเทศรวันดา ทางใต้และตะวันออก

จดประเทศแทนซาเนีย และทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกทาง

ตะวันตก ส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเลสาบแทนกันยีกา เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่

ที่ตั้งอยู่ในเขตรอยต่อ 4 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

(ซาอีร์เดิม), แทนซาเนีย, แซมเบีย และบุรุนดี


6. ประเทศบูร์กินาฟาโซ : มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือ ทางเหนือติดกับ

ประเทศมาลี ตะวันออกติดกับประเทศไนเจอร์ ตะวันออกเฉียงใต้ติดกับประเทศเบนิน

ทิศใต้ติดกับประเทศโตโกและประเทศกานา ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศ

โกตดิวัวร์ (หรือไอเวอรีโคสต์)


7. ประเทศซิมบับเว : ตั้งอยู่ทางตอนใต้ทวีปแอฟริกา อยู่ระหว่างแม่น้ำซัมเบซีและ

แม่น้ำลิมโปโป มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศแซมเบีย ทิศตะวันออกติดกับ

ประเทศโมซัมบิก ทิศตะวันตกติดกับประเทศบอตสวานา และทิศใต้ติดกับประเทศ

แอฟริกาใต้


8. ประเทศแซมเบีย : ภูมิภาคแอฟริกาใต้ มีพรมแดนทางด้านเหนือจรดสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยคองโก ทางตะวันออกเฉียงเหนือจรดแทนซาเนีย ทางด้านใต้จรด

โมซัมบิก ซิมบับเว บอตสวานา และนามิเบีย และทางตะวันตกจรดแองโกลา


9. ประเทศมาลาวี : มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศแซมเบียทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ติดต่อกับประเทศแทนซาเนียทางเหนือ และมีประเทศโมซัมบิกล้อมรอบทางทิศ

ตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก


10. ประเทศมาลี : ในแอฟริกาตะวันตก ประเทศมาลีมีพรมแดนทางเหนือจดประเทศ

แอลจีเรีย ทางตะวันออกจดประเทศไนเจอร์ ทางใต้จดประเทศบูร์กินาฟาโซและ

ประเทศโกตดิวัวร์ ทางตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศกินี และทางตะวันตกจด

ประเทศเซเนกัลและประเทศมอริเตเนีย


11. ประเทศยูกันดา : ในแอฟริกาตะวันออก มีอาณาเขตทางตะวันออกจดประเทศ

เคนยา ทางเหนือจดประเทศซูดาน ทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

(ซาอีร์เดิม) ทางตะวันตกเฉียงใต้จดประเทศรวันดา และทางใต้จดประเทศแทนซาเนีย

ทางใต้ของประเทศ รวมถึงบางส่วนของทะเลสาบวิกตอเรีย ยู่ในเขตติดต่อสามประเทศ

ได้แก่ เคนยา แทนซาเนีย และยูกันดา เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา


12. ประเทศรวันดา : อยู่ติดกับทะเลสาบเกรตเลกส์ (Great Lakes) ทางตะวันออก

ของประเทศ รวันดาเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่อยู่ทางระหว่างตอนกลางและตะวันออก

ของทวีปแอฟริกา


13. ประเทศเลโซโท : ที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศแอฟริกาใต้ ตรงหลายแหลม


14. ประเทศสวาซิแลนด์ : เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศที่

ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านขนาดใหญ่ คือ แอฟริกาใต้

และโมซัมบิก


15. ประเทศเอธิโอเปีย : ตั้งอยู่ในส่วนแหลมของทวีปแอฟริกา (Horn of Africa)


16. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง : มีอาณาเขตทางเหนือจดประเทศชาด ทางตะวันออก

จดประเทศซูดาน ทางใต้จดสาธารณรัฐคองโกและ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

(ซาอีร์เดิม) และทางตะวันตกจดประเทศแคเมอรูน


ทวีปอเมริกาใต้

1. ประเทศโบลิเวีย : ตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ มีอาณาเขตจรดประเทศบราซิล

ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก จรดประเทศปารากวัยและอาร์เจนตินาทางทิศใต้ และ

จรดประเทศชิลีและเปรูทางทิศตะวันตก


2. ประเทศปารากวัย : ในทวีปอเมริกาใต้ ตั้งอยู่บนสองฝั่งแม่น้ำปารากวัย มีอาณาเขต

จรดประเทศอาร์เจนตินาทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ จรดประเทศบราซิลทาง

ทิศเหนือ และจรดประเทศโบลิเวียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ประเทศที่ไม่มีทางออกไปสู่ทะเลสากลประเทศที่ถูก

ปิดล้อมหรือเกือบถูกปิดล้อมด้วยแผ่นดินแยกเป็นรายทวีปละกันครับ ไว้เป็นความรู้รอบตัว

กันไป

ทวีปเอเชีย

1. ประเทศคาซัคสถาน : เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลใหญ่ที่สุดในโลก

พรมแดนติดกับประเทศรัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศในเอเชียกลาง

ได้แก่ คีร์กีซถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียน

ซึ่งเป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


2. ประเทศคีร์กีซสถาน : เป็นประเทศในเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน


3. ประเทศเติร์กเมนิสถาน : อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง มีพรมแดนติดกับคาซัคสถาน

อุซเบกิสถาน ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน และมีชายฝั่งบนทะเลแคสเปียนซึ่งเป็น

ทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


4. ประเทศทาจิกิสถาน : ภูมิภาคเอเชียกลาง มีอาณาเขตติดต่อกับอัฟกานิสถาน

จีน คีร์กีซสถาน และอุซเบกิสถาน


5. ประเทศเนปาล : ในเอเชียใต้ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีพรมแดนติดกับทิเบต

ของจีน และประเทศอินเดีย


6. ประเทศภูฏาน : ประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีขนาดเล็ก และมีภูเขาเป็น

จำนวนมาก ตั้งอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยระหว่างประเทศอินเดียกับจีน


7. ประเทศมองโกเลีย : เป็นประเทศในทวีปเอเชียที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่ใหญ่

เป็นอันดับที่สองของโลก มีพรมแดนทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย และทางใต้

ติดกับประเทศจีน


8. ประเทศลาว : ประเทศในอาเซียนไม่ติดทะเล  มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ

 ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก

ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตกกั้นด้วย

แม่น้ำโขงเป็นบางช่วง เป็นประเทศเดียวในอาเซียน ที่ไม่ติดทะเล


9. ประเทศอัฟกานิสถาน : ภูมิภาคเอเชียใต้ มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกจรด

ประเทศอิหร่าน ทางทิศใต้และตะวันออกติดปากีสถาน ทางทิศเหนือติดเติร์กเมนิสถาน

 อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน ส่วนทางทิศตะวันออกสุดติดประเทศจีน


10. ประเทศอุซเบกิสถาน : ทวีปเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มี

ทางออกสู่ทะเล มีอาณาเขตติดกับประเทศอัฟกานิสถานในทวีปเอเชียใต้ ประเทศ

คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน และมีชายฝั่งบนทะเลอารัล

เป็นทะเลปิดที่อยู่ในเอเชียกลาง อยู่ระหว่างประเทศคาซัคสถานกับสาธารณรัฐ

คาราคัลปัคสถานซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศอุซเบกิสถาน


11. ประเทศอาเซอร์ไบจาน : เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็น

จุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีอาณาเขตทิศ

ตะวันออกจรดทะเลแคสเปียน เป็นทะเลปิดที่อยู่ระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป


12. ประเทศอาร์มีเนีย : ทางใต้ของเทือกเขาคอเคซัส มีอาณาเขตติดต่อกับตุรกี

ทางทิศตะวันตก ติดต่อกับจอร์เจียทางทิศเหนือ ติดต่อกับอาเซอร์ไบจานทางทิศ

ตะวันออก และทางทิศใต้ติดต่อกับอิหร่านและรัฐปกครองตนเองนาคีเชวาน

 (เป็นดินแดนส่วนแยกของอาเซอร์ไบจาน)


ทวีปยุโรป


1. ประเทศโคโซโว หรือ คอซอวอ : ในคาบสมุทรบอลข่าน ติดกับประเทศเซอร์เบีย

ทางทิศเหนือ มอนเตเนโกรทางตะวันตก แอลเบเนียและสาธารณรัฐมาซิโดเนียทางใต้


2. สาธารณรัฐเช็ก : ภูมิภาคยุโรปกลาง พรมแดนทางตอนเหนือจรดประเทศโปแลนด์

ทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือจรดเยอรมนี ทางใต้จรดออสเตรีย และทาง

ตะวันออกจรดสโลวาเกีย


3. ประเทศซานมารีโน : เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบ

โดยประเทศอิตาลี ถูกล้อมรอบทุกด้านโดยประเทศเดียว


4. ประเทศเซอร์เบีย : เซอร์เบียมีอาณาเขตติดต่อกับฮังการีทางทิศเหนือ ติดต่อกับ

โรมาเนียและบัลแกเรียทางทิศตะวันออก ติดต่อกับมาซิโดเนียและแอลเบเนียทางทิศใต้


5. ประเทศเบลารุส : ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกัยรัสเซีย

ยูเครน โปแลนด์ ลิทัวเนีย และลัตเวีย


6. ประเทศมอลโดวา : ยุโรปตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างประเทศโรมาเนียทางทิศตะวันตก

และประเทศยูเครนทางทิศตะวันออก มีพรมแดนกับโรมาเนียตามแม่น้ำพรุต (Prut River)

และแม่น้ำดานูบ (Danube River)


7. มาซิโดเนีย : ประเทศสมัยใหม่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป เป็นรัฐอิสระ

บนคาบสมุทรบอลข่านในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้


8. ประเทศลักเซมเบิร์ก : เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

ของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส

และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม


ต่อหน้า 2 >> ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล 2

ตามกันต่อหน้าที่ 2 นะครับผม

ประเทศที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 ทวีปประเทศที่มีพื้นที่คาบเกี่ยว 2 ทวีป

ประเทศที่มีอาณาเขตครอบคลุม 2 ทวีป  จุดพรมแดนเชื่อมต่อทวีปต่างๆ ประเทศที่มี

ดินแดนคาบเกี่ยวกัน หรืออยู่ในจุดนั้นมีประเทศอะไรบ้างไปดูกันจ้าแบบติดกันนะครับ

ไม่ได้แยกว่าเป็นดินแดนที่อยู่ในทวีปอื่นแบบต่างกันเหมือน เดนมาร์กและ กรีนแลนด์


1. ประเทศคาซัคสถาน : มีพื้นที่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป


2. ประเทศจอร์เจีย :  เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้

ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีพื้นที่ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป


3. ประเทศตุรกี :  ตุรกีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศ 2 ทวีป โดยเมือง

ที่คร่อมทั้งเอเชียและยุโรปคือ "อิสตันบูล"


4. ประเทศอาเซอร์ไบจาน : เป็นประเทศในแถบเทือกเขาคอเคซัส บริเวณที่เป็น

จุดเชื่อมต่อของภูมิภาคยุโรปตะวันออกกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้


5. ประเทศรัสเซีย : มีประชากรมากที่สุดของโลก อันดับที่ 9 เป็นถึงมหาอำนาจของโลก

และ ประเทศใหญ่ที่สุดในโลก *มีพื้นที่อยู่ทั้งในยุโรปและเอเชีย พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน

ทวีปเอเชียตามเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์แต่โดยทั่วไปถือว่าเป็นประเทศในทวีปยุโรป

เนื่องจากดินแดนในเขตยุโรปเป็นที่ตั้งเมืองหลวงและมีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นกว่า


6. ประเทศอียิปต์ : พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศตั้งอยู่ในแอฟริกาเหนือ แต่มีพื้นที่

บางส่วนคือ คาบสมุทรไซนาย (เป็นส่วนหนึ่งของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้)


7. ประเทศตรินิแดดและโตเบโก : ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนตอนใต้ได้รับการจัด

ให้เป็นประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ แต่เมื่อพิจารณาในแง่ภูมิศาสตร์กายภาพจะ

พบว่าทั้งเกาะตรินิแดดและเกาะโตเบโกต่างตั้งอยู่บนไหล่ทวีปของทวีปอเมริกาใต้

ตัวย่อ สถาบันมวยสากล ในโลกตัวย่อ สถาาบันมวย ในโลก

1. IBF : International Boxing Federation สหพันธ์มวยนานาชาติ


2. WBA : World Boxing Association สมาคมมวยโลก


3. WBC : World Boxing Council สภามวยโลก


4. WBF : World Boxing Foundation มูลนิธิมวยโลก จากเดิมคือ  สหพันธุ์มวยโลก

(World Boxing Federation)


5. WBO : World Boxing Organization องค์กรมวยโลก


6. WBU : World Boxing Union สหภาพมวยโลก


ด้านบนคือหลักๆ ที่สำคัญไม่ได้เรียงลำดับนะครับ ว่าอันไหนสำคัญหรือมีศักศรีดิ์มากน้อย

แค่ไหน ภาษาน่ารู้ จัดไปส่วนด้านล่างนี่ คือที่เราได้ยินบ่อยๆ จะลองหามาดูครับ


7. OPBF : Oriental & Pacific Boxing Federation สหพันธ์มวยภาคตะวันออกไกล

และแปซิฟิก


8. ABCO : Asian Boxing Council สภามวยเอเชีย


9. PABA : Pan Asian Boxing Association สมาคมมวยแห่งทวีปเอเชีย หรือที่นิยม

เรียกกันว่า พาบา


10. WIBA : Women's International Boxing Association สมาคมมวยหญิง


ส่วนอย่างอื่นเช่น Commonwealth Boxing Council Champions แชมป์มวยสากล

เครือจักรภพอังกฤษอะไรทำนองนี้เราไม่ได้ยินบ่อยเลยละไว้เอาที่ได้ยินบ่อยหรือ

จำเป็นต้องรู้มาแปะข้อมูลเป็น ความรู้รอบตัว

ที่อยู่ใกล้ตัวไว้ประกอบการดูมวยกันครับชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย 2ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย 2

   ต่อจากหน้าที่แล้ว >> ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย 

ภาคกลางมี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด) 77 จังหวัด

1.จังหวัดกำแพงเพชร :  เมืองชากังราว --- เมืองนครชุม

2.จังหวัดชัยนาท :  “เมืองแพรก” หรือ “เมืองสรรค์”

3.จังหวัดนครนายก :  เมืองนายก

4.จังหวัดนครปฐม :  “เมืองนครไชยศรี” หรือ “ศรีวิชัย”

5.จังหวัดนครสวรรค์ :  เมืองพระบาง --- เมืองชอนตะวัน

6.จังหวัดนนทบุรี : บ้านตลาดขวัญ ---  เมืองนนทบุรีศรีมหาสมุทร ---

    เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน --- เมืองนนทบุรีศรีเกษตราราม

7.จังหวัดปทุมธานี :  เมืองสามโคก --- เมืองประทุมธานี

8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :  เมืองกรุงเก่า --- มณฑลกรุงเก่า --- มณฑลอยุธยา

9.จังหวัดพิจิตร :  เมืองสระหลวง เมืองโอฆะบุรี เมืองชัยบวรและเมืองปากยม

10.จังหวัดพิษณุโลก :  เมืองสองแคว

11.จังหวัดเพชรบูรณ์ :  เพชบุระ

12.จังหวัดลพบุรี :  ละโว้

13.จังหวัดสมุทรปราการ :  เมืองพระประแดง --- เมืองนครเขื่อนขันธ์

    --- จังหวัดพระประแดง

14.จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย :  เมืองแม่กลอง

15.จังหวัดสมุทรสาคร :  บ้านท่าจีน --- เมืองสาครบุรี ---

16.จังหวัดสิงห์บุรี :  เมืองสิงหราชาธิราช --- เมืองสิงหราชา --- เมืองสิงห์

17.จังหวัดสุโขทัย :  ศรีสัชนาลัย

18.จังหวัดสุพรรณบุรี :  “เมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี”

    --- สองพันบุรี --- อู่ทอง

19.จังหวัดสระบุรี :  เมืองสระบุรี

20.จังหวัดอ่างทอง :  เมืองวิเศษชัยชาญ

21.จังหวัดอุทัยธานี :  เมืองอู่ไทย --- เมืองอุไทย


ภาคตะวันออกมี 7 จังหวัด

1.จังหวัดจันทบุรี :  ควนคราบุรี (เมืองกาไว) เมืองจันทบูร

2.จังหวัดฉะเชิงเทรา :  แปดริ้ว

3.จังหวัดชลบุรี :  เมืองพระรถ  เมืองศรีพโล  และ เมืองพญาแร่ --- เมืองบางปลาสร้อย

     เมืองพนัสนิคม และเมืองบางละมุง

4.จังหวัดตราด :  เมืองกราด หรือ เมืองตราด

5.จังหวัดปราจีนบุรี :   เมืองพระรถ เมืองศรีมโหสถ หรือ เมืองอวัธยปุระ

6.จังหวัดระยอง :  ราย็อง

7.จังหวัดสระแก้ว :


ภาคใต้มี 14 จังหวัด

1.จังหวัดกระบี่ :  แขวงเมืองปกาสัย

2.จังหวัดชุมพร :  ชุมนุมพล

3.จังหวัดตรัง :

4.จังหวัดนครศรีธรรมราช :  เมืองตามพรลิงค์ ศิริธรรมนคร ศรีธรรมราช

5.จังหวัดนราธิวาส :  มะนาลอ บางนรา เมืองระแงะ

6.จังหวัดปัตตานี :  เมืองตานี

7.จังหวัดพังงา :  เมืองภูงา หรือ บ้านกระพูงา พิงงา

8.จังหวัดพัทลุง :

9.จังหวัดภูเก็ต :   บูกิต / ภูเก็จ / จังซีลอน / ถลาง

10.จังหวัดระนอง :  เมืองแร่นอง

11.จังหวัดสตูล :

12.จังหวัดสงขลา :  สิงหนคร (อ่านว่า สิง-หะ-นะ-คะ-ระ) / สิงหลา / สิงขร

13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี :  เมืองไชยา / เมืองกาญจนดิษฐ์

14.จังหวัดยะลา  :  ยาลอ


ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย
ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย

   เคยลงเรื่อง 77 จังหวัดของไทยไปแล้วมาวันนี้ มาลงชื่อจังหวัดชื่อเดิมก่อนเปลี่ยน

มาเป็นในปัจจุบันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างครับ


ภาคเหนือมี 9 จังหวัด 

1.จังหวัดเชียงราย :  เวียงชัยนารายณ์

2.จังหวัดเชียงใหม่ :  นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์

3.จังหวัดน่าน :   เมืองนันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน

4.จังหวัดพะเยา :  เมืองภูกามยาว หรือ พยาว

5.จังหวัดแพร่ :  เมืองพลนคร --- เวียงโกศัย

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  หมู่บ้านว่า "แม่ร่องสอน" เพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน"

7.จังหวัดลำปาง :  เมืองเขลางค์นคร

8.จังหวัดลำพูน :  เมืองหริภุญไชย

9.จังหวัดอุตรดิตถ์ :  บางโพธิ์ท่าอิฐ สมัยก่อนเป็นเพียงตำบลเท่านั้น


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ :  บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง

2.จังหวัดขอนแก่น :  เมืองขามแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ :  บ้านหลวง

4.จังหวัดนครพนม :  เมืองมรุกขนคร  เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์

5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  :  โคราช" หรือ "โคราฆะ"

    กับเมือง "เสมา" 

6.จังหวัดบึงกาฬ :  ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)

7.จังหวัดบุรีรัมย์ :  โนนม่วง เมืองแปะ

8.จังหวัดมหาสารคาม :  บ้านลาดกุดยางใหญ่

9.จังหวัดมุกดาหาร :  เมืองมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร :  สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธร

    มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

11.จังหวัดร้อยเอ็ด :  สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู

12.จังหวัดเลย :  หมู่บ้านแฮ่ --- เมืองเลย

13.จังหวัดสกลนคร :  เมืองหนองหานหลวง ----  เมืองสกลทวาปี

14.จังหวัดสุรินทร์ :  เมืองประทายสมันต์

15.จังหวัดศรีสะเกษ :  เมืองขุขันธ์

16.จังหวัดหนองคาย :  บ้านไผ่

17.จังหวัดหนองบัวลำภู :  นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน --- เมืองกมุทธาสัย

18.จังหวัดอุดรธานี :   "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง"

19.จังหวัดอุบลราชธานี :  ดอนมดแดง -- ดงอู่ผึ้ง

20.จังหวัดอำนาจเจริญ :  เมืองค้อ


ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี :  

2.จังหวัดตาก :  เมืองตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  เมืองบางนารม หรือ เมืองนารัง --- เมืองกุย

4.จังหวัดเพชรบุรี : พริบพรี / ศรีชัยวัชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี :  เมืองราชบุรี / มณฑลราชบุรี


หน้าถัดไป >> ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย 2


ตามไปอ่านได้หน้าถัดไปได้เลยรับเอาให้ครบ