เรียกชื่อพายุ พายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่น , เฮอร์ริเคน , ไซโคลน
ชื่อพายุ พายุหมุนเขตร้อน

อย่างเช่น ไต้ฝุ่น , เฮอร์ริเคน , ไซโคลน 


1. พายุไซโคลน เขตมหาสมุทรอินเดียเหนือและมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ฝั่งตะวันออก

ของออสเตรเลีย จะเรียกพายุ  "ไซโคลน" (CYCLONE) 


2. พายุเฮอร์ริเคน มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือด้านตะวันตก ทางตะวันตก ทะเล

แคริบเบียน อ่าวเม็กซิโกและทางด้านทะเลฝั่งตะวันตกของเม็กซิโก จะใช้ชื่อว่า

"เฮอร์ริเคน" (HURRICANE)สหรัฐก็ใช้ว่า พายุเฮอร์ริเคน อย่างเช่น

พายุเฮอร์ริเคนแคทรีนา ที่รุนแรง และสร้างความเสียหายที่สุด ในประวัติศาสตร์ของ

สหรัฐอเมริกา สร้างความเสียหายมหาศาลให้แก่ชายฝั่งด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

ทางตอนใต้ของประเทศ


3. พายุไต้ฝุ่น มหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก กับมหาสมุทรแปซิฟิกใต้และ

ทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นฝั่งอาเซียนบ้างเราด้วยจะเรียกว่า "ไต้ฝุ่น" (TYPHOON) พายุ

ไต้ฝุ่นนั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นเราจะแบ่งพายุเป็น


1. พายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางไม่ถึง 34 นอต

(63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)


 2. พายุโซนร้อน (TROPICAL STORM) มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 34 นอต

(63 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ขึ้นไปนะ แต่ยังไม่แรงถึง 64 นอต (118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)


3. พายุหมุนเขตร้อน (ที่เราพูดถึงในบทความนี้แหละ ) ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางสูงสุด

64-129 นอต  (118-239 กิโลเมตร/ชั่วโมง) เป็นพายุหมุนที่มีกำลังสูงสุด