แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนังจีนกำลังภายใน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หนังจีนกำลังภายใน แสดงบทความทั้งหมด

วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย
วิทยายุทธ วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย

 เอี้ยก้วยแห่งมังกรหยก ภาค 2 จอมยุทธอินทรี เอี้ยก้วย  มาดูกันว่าวิชาของ เอี้ยก้วย

นั้นมีอะไรกันบ้ามีวิชาเด็ดอะไรในการทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นยอดยุทธจอมยุทธ

อินทรีย์สมกับเป็นเพราะเอกของมังกรหยก


วรยุทธวิชาของเอี้ยก้วย


1. พลังคางคก : ลมปราณคางคง ของ อาวเอี้ยงเป็นคนสอนให้เขา และได้เอาไป

ทำร้ายพี่น้องตระกูลบู๊จนอี้งย้งต้องให้ก๊วยเจ๋ง นำมาฝากไว้ที่ช้วนจิน แต่ตอนประลอง

ยุทธเขาไม่ได้รับการสอนวิชาของสำนักจนโดน เล่นงานในการประลองเขาจึงใช้วิชานี้

ทำร้ายเอาคู่ประลองจนต้องหนีไปสุสานโบราณ


2. เก้าอิมย้อนกลับ : จาก่พอบุญธรรมของเขา อาวเอี๊ยงฮง ที่โดนก๊วยเจ๋งกับ

อั้งฉิกกงหลอกให้ฝึกแบบย้อนกลับ เลยถ่ายทอดต่อมาที่เอี้ยก้วยด้วยซะเลย


3. สุสานโบราณ : วิชาแยกย่อยแขนงต่างๆของสำนักสุสานโบราณที่สอนโดย

เซียวเหล่งนึ่ง


4. วิชาดรุณี สาวหยก : ลิ้มเฉียวเอ็งบัญญัติขึ้นมาเพื่อทำลายล้างวิชาฝีมือสำนัก

ช้วนจินก่า เอี้ยก้วย ใช้เวลาฝึกร่วมกับเซียวเหล่งนึ่งอยู่นานจึงสำเร็จ


5. เพลงกระบี่สำนักช้วนจินก่า : จำเป็นที่จะต้องรู้วิชาเพลงกระบี่ช้วนจินเพื่อ

ไปฝึกวิชาดรุณีสาวหยก เขาได้รับการสอนจากเตียจี้เกง ตอนที่อยู่ที่ช้วนจิน แต่

ไม่ได้ฝึกลึกถึงกระบวนท่าก่อนจะหนีมาอยู่ที่สุสานโบราณเขาจึงไปแอบขู่เอาจาก

ศิษย์พี่ของเขาเพื่อเอาข้อมุลมาประกอบการฝึกต่อไป


6. คำภีร์เก้าอิม  : ซึ่งสลักไว้บนเพดานห้องใต้ดิน ผู้จารึกคือเฮ้งเต้งเอี้ยง หลังจาก

ลิ้มเฉียวเอ็งเสียชีวิต เขาได้แอบเข้ามาดูวิชาดรุณีสาวหยกที่ ลิ้มเฉียวเอ็งได้สลักไว้

ซึ่งสร้างความปประหลาดใจให้แก่เขา เขาหาทางแก้เพลงกระบี่นี้อยู่นานก็ทำไม่ได้

สิบกว่าปีต่อมาเขาได้คัมภีร์เก้าอิมเห็นว่าสามารถเอาชนะวิชาดรุณี สาวหยกนี้ได้จึงได้

สลักเอาไว้และเขียนส่วนที่เอาชนะวิชาดรุณี สาวหยก ซึ่งเป็นวิทีเอาชนะและทำลาย

เอาไว้ เอี้ยก้วย ได้ศึกษาวิชานี้เข้ามาจนสำเร็จ แต่วิชาเก้าอิมที่สลักไว้นั้นไม่ใช่ฉบับ

ที่สมบูรณ์


7. ไม้เท้าตีสุนัข : เขาได้รับการเรียนกระบวนท่าจากอั้งฉิกกง ที่ต่อสู้กับ อาวเอี๊ยงฮง

(พ่อบุญธรรมของเขา) ทั้งคู่สู้กันจนหมดแรง เลยให้ เอี้ยก้วย นั้นช่วยสู้โดยเอาวิชาของ

ตัวสอนให้ เอี้ยก้วย เอามาสู้กัน ตอนหลังเขาได้แอบฟังแอบเห็น อึ้งย้งสอนเคล็ดวิชานี้

ให้แก่ประมุขพรรคกระยาจกคนใหม่เขาจึงได้เรียนรู้วิชานี้อย่างสมบูรณ์


8. เพลงกระบี่ขลุ่ยหยก และดรรชนีเส่งคุน : เป็นวิชาที่ 1ใน 5 ยอดฝีมือแห่งยุค 

อึ้งเอี้ยะซือ นั้นได้สอนให้ เอี้ยก้วย ใช้เพื่อเอาไว้ต่อสู้กับ ลี้มกโช้ว อาจารย์ป้าของเขาเอง

ที่ตามรังควาญพวกเขาและพี่น้องตระกูลเล็ก ซึ่งวิชาดรรชนีนั้นเพื่อไว้เอาชนะฝ่ามือ

เบญจพิษของลี้มกโช้ว ส่วนเพลงกระบี่ขลุ่ยหยกนั้นเอาไว้จัดการกับวิชาแซ่ปัดของ

ลี้มกโช้วเช่นกัน


9. วิชากระบี่ : วิชากระบี่ไม้ และ กระบี่เหล็กนิลดำ ที่ฝึกกับอินทรีย์ของ ต๊กโกวคิ้วป่าย


10. ฝ่ามือกำสลดวิญญาณสลาย : เป็นฝ่ามือที่เอี้ยก้วยเป็นผู้บัญญัติขึ้นเอง เนื่อง

จากเอี้ยก้วยมีความเฉลียวฉลาด ความจำเป็นเลิศ มีพรสรรค์ในการฝึกยุทธ จึงสามารถ

สร้างวิชาขึ้นมาเองได้ ทั้งจากประสบการณ์จากการต่อสู้ และวิชาที่ได้รับการี้แนะจาก

หลายๆยอดยุทธ ที่เขาได้พบเจอจนสั่งสมมาจนสามารถคิดค้นวิชาฝ่ามือฝ่ามือกำสลด

วิญญาณสลายทั้งหมด 17 ท่า

มังกรหยกภาคที่ 2 จอมยุทธอินทรีเอี้ยก้วย

มังกรหยกภาคที่ 2 จอมยุทธอินทรีเอี้ยก้วย


ภาคที่ 2 จอมยุทธอินทรีเอี้ยก้วย  การดำเนินเรื่องนี้ยังมีตัวละครก๊วยเจ๋ง อึ้งย้ง

และตัวละครจากภาคแรกเพราะภาคนี้มีช่วงเวลาต่อเนื่องจากภาคแรกตัวละครเด่น

ของเรื่องนี้ คือ เอี้ยก้วย รุ่นลูก ก้วยเจ๋ง ในมังกรหยก 1 ก๊วยเจ๋ง ซึ่งเป็นพี่น้องร่วม

สาบานของเอี้ยคังพ่อแท้ๆของเอี้ยก้วยเอี้ยก้วย เนื้อเรื่องกล่าวต่อจาก เรื่องมังกรหยก

เริ่มต้นด้วยการฆ่าล้างตระกูลเล็ก โดย ลี้มกโช้ว จนดำเนินเรื่องไปเจอกับเอี้ยก้วยใน

วัยเด็ก จนเอี้ยก้วยได้ไปเป็นศิษย์ก๊วยเจ๋งที่เกาะดอกท้อ แต่โดนกลั่นแกล้งประจำ

ต่อมาก๊วยเจ๋งฝากให้เป็นศิษย์สำนักช้วนจินก่า แต่ก็โดนอาจารย์กับศิษย์ดุด่ากลั่น

แกล้งต่างๆนานาจนได้มาพบกับยายซุนและเซียวเล่งนึ่ง ที่สำนักสุสานโบราณ

เอี้ยก้วยกราบเซียวเหล่งนึ่งเป็นอาจารย์ ทั้งสองได้ฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย แต่

เอี้ยก้วยก็กลับถูกกลั่นแกล้งจากศิษย์พี่ในสำนักและอาจารย์ก็ไม่ได้สอนวิชาอะไรที่

เป็นประโยชน์มากนัก        เอี้ยก้วย พลั้งทำร้าย ศิษย์ร่วมสำนักของเขาจนหนีไปเจอกับเซียวเหลงนึ่ง และ

นับจากนั้นมา เอี้ยก้วยก็ฝึกวิชาจากเธอใช้ชีวิตอยู่ในสุสานโบราณและได้เป็นศิษย์

ของสำนักสุสานโบราณจนกระทั่งออกมาท่องยุทธภพแบบไม่ได้ตั้งใจเกิดเรื่องราว

มากมาย ทั้งเรื่องบุญคุณความแค้น  ความรักชาติ การเข้าใจผิดความรักความเศร้า

การเสียสละ ต่างๆ นานๆ ตามมารวมไปถึงมิตรภาพของคนอื่น บุญคุณความแค้น

ความผิดหวัง และจบด้วยการกลับไปสู่จุดเดิมของทั้งคู่คือสุสานโบราณ

จุดเชื่อโยงของภาค 2 กับเรื่องดาบมังกรหยก คือ ก๊วยซัง ปรมาจารย์ง๊อไบ๊ เคยพบ

กับเตียซำฮง ปรมาจารย์บู๊ตึ้ง (ตอนเตียซำฮง ยังเป็นเณรน้อยอยู่) รวมไปถึง แม่นาง

เสื้อเหลืองในตอนท้ายเรื่องคาดว่าจะเป็นทายาทของเอี้้ยก๊วยและเซียวเหล่งนึ่ง

..................

ปล. มังกรหยกปี2006 ผมชอบหยางมี่ ที่แสดงเป็นก๊วยซัง มากอะ ฮ่าๆๆ

ในรูปก็คนขวาล่างอะส่วนปี 2014 แจ่มๆเลยครับ บรรดาสาวๆในเรื่อง ทั้ง ก๊วยพู้

เล็กบ่อซัง เล็กเที้ยะเอ็ง อึ้งย้งยังสวยเลยจ้า กงซุนเล็กงัก และอีกมากมายมังกรหยกภาค1 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ

มังกรหยกภาค1 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ 

       มังกรหยกภาค1 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ มีตัวละครหลัก ที่ดำเนินเรื่องทั้งเรื่อง

คือ ก๊วยเจ๋ง  อึ้งย้ง อาวเอี้ยงฮง อั้งชิดกงและบทรองๆอย่างเอี้ยคัง (พ่อของเอี้ยก้วย

ในมังกรหยกภาค 2)ม๊กเนียมชื๊อ แถมด้วยความน่ารักของจิวแป๊ะธง อีก 1 คนการ

ดำเนินเรื่องในภาคแรกคือการที่ ก๊วยเซาเทียนและเอี้ยทิซิมพี่น้องร่วมสาบาน ถูกใส่

ร้ายป้ายสีโดยอ๋องอ้วนง้วนอั้งเลี้ยะว่าเป็นกบฏ พวกเขาต่อต้านการจับกุมเข้าสู้พวก

ทหารที่กลุ่มรุมกระทั่งก๊วยเซาเทียนเสียชีวิตบ้านเรือนถูกเผาผลาญย่อยยับเมียต้อง

หนีหลบซ่อนตัว เอี้ยทิซิม หลีเพ้ง ภรรยาก๊วยเซ่าเทียน และเปาเซียะเยียก ภรรยา

เอี้ยทิซิมหนีออกมากระเซอะกระเซิง ไปคนละทิศละทางผู้หญิงทั้งสองกำลังตั้ง

ครรภ์หลีเพ้งให้กำเนิดก๊วยเจ๋งระเหเร่ร่อนไปเติบใหญ่ในแผ่นดินมองโกล ใต้ร่มใบ

บุญเจงกิสข่านผู้ยิ่งใหญ่โดยมี 7 ประหลาดกังหนำเป็นผู้สอนวิชาให้ ก๊วยเจ็งขณะ

ที่เปาเซียะเยียกให้กำเนิดเอี้ยคังได้ดีมีสุขในวังไต้กิมก๊กของชาวนีเจินทั้งมองโกล

และนีเจินล้วนเป็นศัตรูผู้รุกรานและต้องการยึดครองแผ่นดินตงง้วน  ก๊วยเจ๋งและ

เอี้ยคังเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพ แวดล้อมและการบ่มเพาะที่ต่างกัน จึงมีพฤตินิสัย

ไปคนละแบบจีงได้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง


 ก๊วยเจ๋งได้รับการสั่งสอนย้ำเตือนจากหลีเพ้ง ผู้เป็นมารดาและเจ็ดประหลาดแห่ง

กังหนำ ผู้เป็นอาจารย์ ให้แก้แค้นแทนบิดา และยึดมั่นในจิตวิญญาณจีนเป็นคนดี

มีคุณธรรมจึงยินยอมสะบั้นไมตรีกับพวกมองโกลไม่ยินยอมทำร้ายแผ่นดินตงง้วน

อันเป็นมาตุภูมิ ขณะที่เอี้ยคัง หลงใหลในลาภยศสรรเสริญ ยินยอมรับศัตรูเป็นบิดา

อ๊าน่าดูใช่ไหมละครับกับเรื่องมังกรหยก แนะนำไปหาซีรี่ย์ดูครับ บางภาคไม่ตรงกับ

นิยายที่ท่านกิมย้งเขียนแต่ถ้าดูเอาสนุกเอามันส์ รับรองสนุกครับ
ดาบมังกรหยก

ดาบมังกรหยก

 ภาค 3 ดาบมังกรหยก  มีคำกล่าวว่า กระบี่อิงฟ้า ดาบฆ่ามังกรใครได้ครอบครอง 2

สิ่งนี้จะเป็นผู้ครองแผ่นดินเรื่องราวของดาบมังกรหยกนี้อุปมาได้ว่าห่างจากภาค 2

ประมาณ 100 - 200 ปี สังเกตุได้จาก อายุของ จางซันฟง ปรมาจารย์สำนักบู๊ตึ้งที่

ตอนเป็นเด็ก เคยได้พบกับ ก๊วยซังลูกสาว คนรองของ ก๊วยเจ๋งซึ่งในภาคนี้ได้รับ

การกล่าวถึงในนามของตำนานแห่งยุค ซึ่งจางซันฟงในเรื่องราวภาคนี้อายุ โดย

ประมาณ 100 ต้นๆซึ่งตอนเด็กได้พบเจอกับก๊วยซัง (ปรมาจารย์ผุ้ก่อตั้งสำนัก

ง๊อไบ้ในช่วงวัยรุ่นซึงตอนนั้นกำลังตามหา เอี้ยก้วยอยู่ จึงสรุปได้ว่าจุดเริ่มต้น

เรื่องจนปลายเรื่องของมังกรหยกภาค 2 ก็ราวๆ สามถึงสี่ชั่วอายุคนเรื่องราวภาคนี้

ห่างจากภาค 2อยู่ราวๆนี้


การดำเนินเรื่อง นี้เริ่มจากศิษย์คนที่ 5 ของ จางซันฟง กับ ฮึง ซู ซู่ ราชสีห์ขนทอง

เจี่ยซุ่นสำนักเส้าหลินโดยประเด็นหลัก อยู่ที่การแย่งชิงกระบี่อิงฟ้า(ของก๊วยซัง

เป็นกระบี่ประจำตำแหน่ง เจ้าสำนักง้อไบ๊ ซึ่ง แม่ชีมิ๊กจ้อ เจ้าสำนักรุ่นที่3 ) และ

ดาบฆ่ามังกรเพื่อหวังจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีเรื่องการต่อสู้กับ มองโกลกู้แผ่นดิน

กันอีกตามเคย ซึ่งเตียบ่อกี้พระเอกของเรื่องต้องผจญภัยมากมาย และสุดท้าย

ได้เป็นประมุขนิกายเม้งก่า(บางสำนวนใช้ พรรคจรัสหรือพรรครุ่งเรืองซึ่งเขามี

บทบาทในการกอบกู้ประเทศจากมองโกล โดยนางเอกในภาคนี้ชื่อหมิ่นหมิ่น

(เตี๋ยเมี่ยง) เป็นลูกสาวของอ๋องมองโกล ต้องมาประสบพอรักและห่ำหันกันจน

รักกันเนื้อเรื่องการรบอาจจะไม่เข้มข้นเท่า 2 ภาคแรกแต่เรื่องการชิงไหวชิงพริบ

ทั้งเรื่องความรักและเรื่องความเป็นใหญ่จุดหมายเป้าหมายของแต่ละตัวละครนั้น

ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า 2 ภาคแรกเลยด้วยซ้ำเผลอๆจะเด็ดกว่าด้วยนะครับลอง

ติดตามหาอ่านหาชมดูได้


   - ยังไม่รวมถึง เรื่อง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับ

มังกรหยกตั้งแต่ภาคแรกทั้งเรื่องวิชาวรยุทธและการสืบเชื่อสายของบาง

ตัวละคร
5 ยอดฝีมือแห่งยุค
5 ยอดฝีมือแห่งยุค


         5 ยอดฝีมือแห่งยุคในเรื่องมังกรหยกมีจอมยุทธท่านไหนกันบ้างดีเด่น

อะไรยังไง มีความพิเศษ มีพลังยุทธขนาดไหนกันถึงได้ถูกยกให้เป็น

5 ยอดฝีมือแห่งยุค 

1.เฮ้งเตงเอี้ยง (เทพมัชฌิม หรือ กลางอิทธิฤทธิ์) : ยอดฝีมือนักพรตผู้เป็น

ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งนิกายช้วนจินก่า ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือดีที่สุดในบรรดา

5 ยอดฝีมือแห่งยุคเป็นคนมีเมตตา ฉลาดหลักแหลม มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับใน

ยุทธภพ เขาเป็นอันดับหนึ่งของห้ายอดฝีมือแห่งยุคที่ชนะการประลองถกกระบี่ที่

เขาหัวซานครั้งแรก และได้คัมภีร์ยุทธเก้าอิมจินเก็งกลับมาแต่ไม่ต้องการที่จะฝึก

มันแค่ต้องการมันเก็บไว้เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อยุทธภพในภายหลังหนำซ้ำในตอน

แรกมีความตั้งใจจะทำลายมันทิ้งเสียด้วยซ้ำ เขารู้ตัวว่ากำลังจะตายเลยเดินทาง

ไปต้าหลี่เพื่อขอให้ อ๋องต้วนสอนวิชาดรรชนีเอกสุริยันที่สามารถจัดการกับ

พิษประจิมได้เพื่อป้องกันการแย่งชิง คัมภีร์ยุทธเก้าอิมจินเก็ง หลังจากเขาตาย

ไปนั่นเอง


2.อึ้งเอี๊ยะซือ (มารบูรพา หรือ ภูตบูรพา) : บิดาของอึ้งย้งเป็นประมุขเกาะ

ดอกท้อ 1 ใน 5 ยอดฝีมือแห่งยุคที่ได้ชื่อว่าแปลกประหลาดในสายตาคนทั่วไป

เพราะเขาไม่ได้สนใจในจารีตประเพณีต่างๆมากมาย ทำอะไรไม่ได้สนใจสายตา

ใครแค่อยากจะทำมีนิสัยประหลาด ทำตัวลึกลับ ไม่ค่อยสุงสิงกับยุทธภพรักชอบ

ในวิชาความรู้ ถึงเขาจะดูแปลกประหลาดเป็นคนที่เข้าใจได้ยากแต่ก็เป็นคนที่มี

วิชาความรู้ติดตัวมากมาย ทั้ง วาดภาพ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี ค่ายกล

(ดูได้จากค่ายกลบนเกาะดอกท้อ) มีฝีมือทางด้านวรยุทธที่สูงและหลากหลาย

เรียกง่ายๆคือมี ทั้งบุ๋นและบู๊พร้อมในตัวคนเดียวและมีวิชาที่ตัวเองได้บัญญัติ

ขึ้นมากมาย ที่มีพูดถึงในหนังจีนกำลังภายในบ่อยๆคือ  เพลงกระบี่ขลุ่ยหยก

เพลงเตะพายุรวบใบไม้  ยอดวิชานิ้วดีดซึ่งเด่นชัดใน มังกรหยก ภาค 2 ที่สอน

เอี้ยก้วยรับมือกับ เทพธิดาไหมแดงงลี้ม๊กโช้ว สิ่งที่ยึดติดชีวิตเขา คือ ภรรยาที่

เสียไปกับลูกสาวสุดที่รัก


3.อั้งฉิกกง (ยาจกอุดร หรือ ยาจกเก้านิ้ว) : หนึ่งในห้ายอดฝีมือประมุขพรรค

กระยาจกชื่นชอบอาหารอร่อยและการกินเป็นชีวิตจิตใจ มีวิชาระดบัสุดยอดอย่าง

ฝ่ามือพิชิตมังกร เป็นคนฉลาดทันคน จริงใจ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกยาก ด้วยความ

ที่เขาเป็นประมุขพรรคกระยาจกจึงมีสุดยอดวิชาอีกวิชานึงที่ทุกคนกล่าวขวัญคือ

วิชาไม้เท้าตีสุนัข ที่เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นสุดยอดวิชาของพรรค เขาเป็นคนชอบ

ท่องเที่ยวไปมาไร้ร่องรอยตามหาตัวยากลำบากกว่าใครเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไป

ที่ไหนนอกเสียจากว่าเขายอมปรากฎตัวออกมาเอง เขามีสุดยอดศิษญื 2 คนคือ

ก๊วยเจ๋งที่เขาถ่ายทอดวิชา ฝ่ามือพิชิตมังกร และอ้งย้งภรรยาก๊วยเจ๋งที่เขาถ่าย

ทอดวิชาไม้เท้าตีสุนัขให้พร้อมยกตำแหน่งประมุขพรรคกระยาจกให้ดูแลด้วย ศัตรู

คู่อาฆาตของ ขอทาน9 นิ้ว อั้งชิกกงคือ พิษประจิม อาวเอี้ยงฮง


4.อิดเต็งไต้ซือ (ราชันย์ทักษิณ หรือ อ๋องแดนใต้) : อ๋องต้วนแดนใต้ ผู้ที่มีวิชา

ดัชนีขั้นสูงสุดกว่าใครใน 5 ยอดฝีมือเป็นผู้ที่มียศเกียรติสูงกว่าใครเป็นฮ่องเต้

แคว้นต้าหลี่ชื่อ ต้วนตี่เฮง วิชาเด่นของ อ๋องต้วนคือ ดรรชนีเอกสุริยัน ต่อมาได้เข้า

สู่โลกแห่งธรรมเพราะเรื่องความรักความผิดพลาดที่ เอ็งโกวและจิวแป๊ะทงได้ทำไว้

การที่ไม่ได้ช่วยชีวิตลูกของนางที่เกิดกับจิวแป๊ะทง ซึ่งได้ลักลอบมีความสัมพันธ์

กันทำให้เขารู้สึกผิด อ๋องต้วนเป็นผู้ที่มีกำลังภายในยอดเยี่ยมมากคนนึงเคยช่วย

ชีวิตศิษย์รักของอั้งชิกกง และ ลูกสาวสุดที่รักของมารบรูพาคืออึ้งย้ง ในบรรดา 5

ยอดฝีมือแห่งยุคทุกคนถ้า อั้งชิกกงเป็นพี่ใหญ่สุด อิดเต็งไต้ซือก็เหมือนเป็นผู้ที่ทุก

คนเกรงใจและให้ความเคารพมากที่สุด และเป็นคนที่อาวเอี้ยงฮงไม่มีเรื่องด้วยอีก

คนนึง


5.อาวเอี๊ยงฮง (พิษประจิม) : นับเป็นตัวร้ายในเรื่องมังกรหยกที่ทุกคนไม่อยาก

ไปยุ่งด้วยเก่งและถนัดด้านการใช้พิษ ลอบกัด มักใหญ่ไฝ่สูงหวังในสุดยอดวิชา

และการครองยุทธภพเป็นจ้าวแห่งการใช้พิษ เป็นวรยุทธสายดำที่เจ้าเลห์ ฉลาด

เป็นกรดที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดคนนึงแต่ในความชั่วร้ายของเขาก็มีเรื่องที่น่า

ชื่นชมคือเขาเป็นผู้ที่หยิ่งในเกียรติตัวเองไม่ยอมผิดคำพูดหรือทำสสิ่งที่ทำลาย

เกียรติตัวเอง ไม่ยอมผิดคำพูดของตัวเองวิชาเด่นคือวิชาคางคก และมีไม้เท้า

อสรพิษที่ร้ายกาจ ใครโดนเข้าไปถึงขั้นตายได้ ขนาด อั้งชิกกงโดนเข้าไปยังเจ็บ

หนักเอาการ เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยความโลภในวิชาเก้าอิม ผู้ฉลาด

อย่างอาวเอี๊ยงฮงก็พลาดไปฝึกวิชาเก้าอิมแบบกลับทิศ ฉบับที่ก๊วยเจ๋ง ร่วมมือกับ

อั้งชิกกง ทำขึ้นเพื่อหลอกให้เข้าฝึกจนลมปรานแตกซ่าน ธาตุไฟเข้าแทรก เป็น

คนเสียสติ (แต่ฝีมือไม่ได้ลดลงเลยแค่บ้าๆบอๆ กว่าเดิม) ภายหลังอาวเอี๊ยงฮง

รับเอี้ยก้วยเป็นบุตรบุญธรรม  และได้สอนวิชาคางคกให้เขาจนพลาดไปทำร้าย

ศิษย์ร่วมสำนักจนเป็นเรื่องราวของ มังกรหยกภาค 2 ขึ้นมา เป็นคู่ปรับกับ

อั้งชิกกง มาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายถึงได้ลืมเรื่องบาดหมางความแค้นที่มี

ต่อกันและจากไปอย่างสงบพร้อมคู่รักคู่แค้นของเขา
วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 5วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 5

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


หน้า... 1  2  3  4  5


161.ไว้เป็นหน้าที่ข้า  (ขอบคุณครับ)


162.รังแกคนไม่มีทางสู้


163.ลูกผู้ชายยืดได้หดได้ (อิอิ)


164.ถ้างั้นข้า ไม่เกรงใจละนะ


165.ไม่ต้องมากพิธี  (ในหนังจีนกำลังภายใน คือมันจะสู้กันแล้วละสิ)


166.เด็กโง่  (เอ๊ะเหมือนคำวัยรุ่นฮิตๆเลย)


167.ไม่ต้องตาม  (ถึงตามไปก็ไม่ทัน อ่าๆ)


168.ธาตุไฟเข้าแทรก ...เอื้อ


170.ได้โปรดยั้งมือด้วย   (วลีฮิตเวลาสู้ไม่ไหวแล้ว)


171."ใต้ต้นดอกเหลือง ไม่พบไม่เลิกรา"


172.มากไปแล้ว !!! (คนพูดปากสั่น ด้วยนะ)


173.ไร้พิษสง


174.ผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิด   (แล้วที่ผู้แกล้งไม่รู้หล่ะ)


175.ถึงจะต้องพลิกแผ่นดิน ข้าก็จะหามันให้เจอ   (แค้นฝั่งหุ้นมากเลยอะ)


176.เจ้า(ท่าน)ช่าง ร้ายกาจยิ่งนัก


177.เจ้าทำอะไรลงไป (ทำหน้าตกใจเล็กน้อยถึงปานกลาง)


178.หมดจอก  (หมับเข้าไปเมาสิครับ แหม่เขาอาจจะดื่มชาก็ได้)


179.เรามาสาบานเป็นพี่น้องกัน


180.เรื่องมันยาว.... เดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังทีหลัง   (ไม่เป็นไรข้ามีเวลา)


181.นับถือ นับถือ (ยกมือคาราวะ)


182.ข้าได้ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้ว   (ทางที่ดีหรือไม่ดีหละ)


183.พระอาญามิพ้นเกล้า


184."ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ"


185.ฮ่องเต้ตรัสแล้วไม่คืนคำ


186.ท่านกล่าวถูกต้องแล้ว


187.ข้าช่างเขลานัก   (โง่นั่นแหละ)


188."วันนี้ เป็นวันตายของเจ้า"  (คนพูดออาจจะตายก็ได้นะ)


189.เจ้าใส่ร้ายข้า


190.....ข่มเหงข้า  (อร๊าย)


191.ท่านจอมยุทธใหญ่  (ไหนใหญ่แค่ไหนดูสิ)


192.มิกล้า ๆ


193.คล้อยตามข้าอยู่ ขัดขวางข้าตาย , ไครตามข้าอยู่ ไครขวางข้าตาย 

(โครตเท่ห์ แต่ดูโกงๆ ชั่วๆ)


194.ถ้าข้าบอกความจริงแก่เข้า เกรงว่าเจ้าจะอยู่ได้อีกไม่นาน (จะฆ่ามันสินะ)


หน้า... 1  2  3  4  5

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 5


วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 4วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 4

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


หน้า... 1  2  3  4  5


121.มีเรื่องเช่นนี้ด้วยรึ!!!  (อ๊ะ ตกใจเล็กน้อย)


122.ช้าก่อน!! (เห้ยกูรีบ)


123.นี่เจ้า!!! (ทำหน้าอึ้ง เห้ยอะไรกัน)


124."คำนับฟ้าดิน คำนับพ่อแม่ เจ้าบ่าวเจ้าสาวคำนับซึ่งกันและกัน" (แต่งงานเลยจ้าแบบนี้)


125."จะฆ่าก็ฆ่าเลย ไม่ต้องพูดให้มากความ" (บร๊ะเด็ดเดี่ยวจากวลีหนังจีน)


126.แม่ข้าบอกว่า หญิงยิ่งงามยิ่ง หลอกเก่ง (เตียบ่กี้ได้กล่าวไว้) ... นึกได้ประมาณนี้อะ


127."ยิ่งสูงยิ่งหนาว ที่ยอดเขามักว่างเปล่า"   (เพ้อละ)


128.พ่อบ้าน...ยกน้ำชามาให้แขก .... ส่งแขก


129."ต่อให้เป็นถ้ำเสือวังมังกร ข้าฯก็ขอเข้าไปดูให้เห็นกับตา"   (คือไม่ยอมเชื่อสินะ)


130."ยอดคนต้องลิโป้ ยอดอาชาต้องเซ็กเธอว์ " เอ้ยเซ็กเทาว์ 


131.สาวงามคู่วีรบุรุษ 


132."เฉือนเนื้อคืนพ่อ เลาะกระดูกคืนแม่" (จากนาจา...."คมกริบเลย")


133.เหลวไหลสิ้นดี   (หึ้ยยยย)


134."ขอให้ได้อยู่กับท่าน ถึงตาย ข้าก็ไม่เสียดาย" (เน่าแต่นางเอกชอบ 55)


135.ลูกผู้ชายมีบ้างพึงกระทำ บ้างไม่พึงกระทำ บางเรื่องบางประการ หากท่านทราบว่า

มิสามารถทำได้ ยังมิอาจไม่กระทำ


136."ข้าพเจ้ายอมทรยศต่อคนทั้งโลก ดีกว่าให้คนในโลกทรยศต่อข้าพเจ้า"  

(โจโฉได้กล่าวเอาไว้) จากเรื่องสามก๊ก


137.ข้างหน้ามีวัดร้าง เราแวะพักที่นี่ก่อนเถอะ   (อารมณ์ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีตังค่าโรงเตี๊ยม)


138.แม่นางอย่าบีบคั้นข้า (อย่าบีบคั้นข้า โอ๊ะๆๆ โอ้ยยย บรึ๋ยยย)


139."น้ำบ่อ ไม่ยุ่งน้ำคลอง"


140.ข้างหน้านี่มีโรงเตี้ยม  เราแวะพักกันที่นี่ก่อนเถอะ


141.เลวมาก !! (บริบทเดียวกับคำว่า เจ้า !!! มักมาด้วยกัน)


142.ถ้าวันนี้ข้าไม่ได้ฆ่าเจ้า ก็ไม่ต้องเรียกข้าเป็นคน   (ไม่ใช่คนแต่กลายเป็นศพแทน หึหึ)


143."สมควรตาย"  (แน่ใจรึ)


144.อีก....ปี เราจะมาพบเพื่อประลองกันที่นี่ (ประมาณนี้นะ)


145.ฟ้าดินเป็นพยาน (สาบานจังลูกพี่)


146.ขอยาแก้พิษให้ข้า   (เร็วๆจะตายอยู่แล้ว)


147.เอายาไปครึ่งเม็ดที่เหลือมาเอาตอนงานเสร็จ (บังคับกันชัดๆ)


148."เจ้าไปเถอะข้าจะอยู่รับมือทางนี้เอง "

"ไม่ข้าไม่ไป ถ้าไม่มีท่าน"

"ข้าสั่งเจ้าไป"

"ข้าไม่ไป"  (ก็ตายซะด้วยกันเลยงั้น)


149."สำนัก...ไม่ใช่ที่ที่เจ้าคิดจะมาก็มา จะไปก็ไป..."  (ส่วนใหญ่จะได้ยินจากวัดเส้าหลิน)


150."ท่านให้อยู่ข้าอยู่ ให้ตายข้ายอม แต่แค้นที่ท่านทรยศข้านั้น ไม่อาจให้อภัย!!


151.สุราในมือเจ้า แม้มันจะไม่ช่วยให้เจ้าหาคำตอบ แต่มันก็ทำให้เจ้าลืมคำถาม  

(ช่างคมคาย)


152.ฝ่าบาทมีรับสั่ง    (เอ้าคุกเข่ารับโองการ)


153."เป็นเพราะข้าไม่ดีเอง"  (ใช่แกมันไม่ดี)


154.ข้าถูกปรับปรำ


155.รักกันมากใช่ไหม งั้นตายไปพร้อมๆกันเลย  (อารมณ์ข้าไม่ได้ เอ็งก็อย่าหวัง)


156.รับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถอะ!!!  (โขกหัวๆๆ)


157.มันไม่ยุติธรรม  (ทำท่าผายมือทำหน้า แหยๆ)


158.ข้าจะไปรอเจ้าที่ ยมโลก (ไอบ้า ข้าจะขึ้นสวรรค์)


159.ถ้าเจ้ารับข้าได้ ... กระบวนท่า ข้าจะปล่อยเจ้าไป


160.พวกเราตั้งค่ายกล .... ฆ่ามัน


หน้า... 1  2  3  4  5

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 4วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 3
วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 3


หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


หน้า... 1  2  3  4  5


81."ช่วยคนได้กุศลมากกว่าสร้างเจดีย์เจ็ดชั้น"


82. ข้าไม่จำเป็นต้องตอบเจ้า 


83.ฮ่องเต้เสด็จแล้ว


84.ถวายบังคมฝ่าบาท ขอจงทรงพระเจริญ หมื่นปี หมื่นๆปี


85.ถวายพระพรไทเฮา (ฮองเฮา)


86.นางแพศยา (มันมีป่ะ)


87.แน่จริงก็เข้ามา


88.ตายซะเถอะ


89.แม่นางน้อย


90.ท่านจอมยุทธน้อย


91.ตายซะเถอะ!! แผ่นดินจะได้สูงขึ้น (มันหนักขนาดนั้นเลยหราครับ)


92."ชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิต"


93.ข้าจะมาล้างแค้นแทนพี่น้องของข้า


94.กระบี่อยู่ที่ใจ


95.ทะเลทุกข์เวิ้งว้างไร้ฟากฝั่ง   (พร้ำเพ้อจังฮู้)


96.รักกัน ไม่สู้ รู้ใจกัน  ...คำคมหนังจีนกำลังภายในของคู่รัก


97.ชีวิตของเจ้า อยู่ในกำมือข้าแล้ว


98.สวรรค์ มีทาง กลับไม่ไป นรก ไร้ทาง พาล บุกเข้ามา 


99.เชิญนั่งดื่มน้ำชาซักจอก


100.เจ้าลูกเต้าน้อย


101."โฉมสะคราญหมื่นลี้"  หมายถึงความสวยเลื่องลือไปไกลพันลี้ หมื่นลี้


102.เจ้าโดนยาพิษของข้าแล้ว ถ้าไม่ได้ยาถอนพิษ ภายใน .... วัน เจ้าจะถูกพิษตาย


103.ศิษย์พี่ ศิษย์น้อง 


104.เปิดศาลลลล (นึกภาพทานเปามาลางๆ)


105.เจ้ารักข้าหรือไม่...ไม่สําคัญข้าปู้จิ้งอวิ๋น รักใครแล้ว...ไม่ต้องการคำอธิบาย


(น่าเอาไว้อัพสเตตัส facebook จัง)


106.เจ้า!!! (เมื่อรู้ตัวว่าโดนหักหลังหรือโดนวางยา สุดท้ายนอนพะงายพะงาบ)


107.เจ้ากับข้าคงอยู่ร่วมโลกดันไม่ได้ (แน่นอนเลือดอาบ ฮาๆ)


108.เชิญดื่ม ดื่มๆ (นั่นแหละเม้าปลิ้นทั้งคู่ทั้งกลุ่ม)


109."เสี่ยวเอ้อ.. เอาเหล้ามาอีก"


110.ข้าจะถลกหนังเจ้า แล้วสับเป็นหมื่นๆชิ้น !!


111.เอามันไปประหารให้ม้าแยกร่าง (โหดแสสเลย)


112."บรรพชิตไม่มุสา" (อามิตตาพุทธ)


113.ต่อให้มันกลายเป็นเถ้าถ่าน ข้าก็ยังจำมันได้ !!!


114.นายท่าน (คนรับบใช้ ลูกน้อง ลิ่วล้อ ได้กล่าวเอาไว้)


115. ได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วย ข้าน้อยผิดไปแล้ว  (อย่าฆ่ากูเลยกลัวแย้ว)


116.วันนี้ข้าจะละเว้นเจ้า


117."ฟ้าดินเป็นพยาน หากข้าผิดคำสาบานขอให้ฟ้าผ่า"


118."ไร้เหตุผลสิ้นดี" (เจอบ่อย)


119.วันนี้ไม่ข้าก็เจ้า ที่จะต้องตาย (หึ้ยยย)


120.ข้ามศพข้าไปก่อน (ใช้พูดขวางแบบเท่ๆไม่ให้ใครทำอะไรที่ตัวเองไม่ต้องการ)


หน้า... 1  2  3  4  5

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 3

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 2

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 2

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน

หน้า... 1  2  3  4  5


41.ทะเลทุกข์ไร้ขอบเขต กลับใจคือฟากฝั่ง


42.ฝีมือท่านช่างเยี่ยมยุทธยิ่งนัก


43.ส่งกันพันลี้ก็ต้องจาก สู้ส่งกันตรงนี้แหละ  .... วลีเด็ดหนังจีนเลยนะเนี้ย


44.พวกสุนัขรับใช้  (ขี้ข้่นั่นเอง)


45."เทิดทูนทั่วหล้า ดาบฆ่ามังกร ประกาศิตทุกชีวิต มิกล้าฝ่าฝืน อิงฟ้าไม่มา 


ใครหาญกล้าต่อกร"  (ดาบมังกรหยก)


46.ฝากไว้ก่อน   (มาเอาคืนไปด้วยหละ)
47.จะฆ่าไก่ ใยต้องใช้มีดฆ่าโค   (คมคายเป็นอย่งมาก)


48."มันผู้ใดเห็นว่าสตรีเป็นตัวโง่งม มันผู้นั้นคือตัวโง่งมของแท้"


49.ข้ามีตาหามีแววไม่


50."ธงไม่ได้ไหว ใจคนต่างหากที่ไหว


51.ข้าขอคาราวะ (ข้าขอคาราวะท่าน 1 จอก)


52.บ้านมีกฏบ้าน เมืองมีกฏเมือง


53."เทียนกี้แซ่ยี่ ฮ่อปิ๊ดแซ่เหลียง" 

ในเมื่อให้ข้าจิวยี่มาเกิด แล้วไยยังให้จูกัดเหลียง(ขงเบ้ง)มาเกิดด้วยเล่า

  (เป็นที่มาของ คำว่า จิวยี่ผู้ถ่มน้ำลายรดฟ้า จากสามก๊ก)


54.ฟ้าดินไยถึงกลั่นแกล้งกันเพียงนี้


55."ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ใจขื่นข่ม ระข่มขื่น ชั่วนิดนิรันทร์

(ตือโป้ยก่าย หมูนักรักจากเรื่องไซอิ๋ว)


56.เปิดมีดดดดดด..... ประหาร (ท่านเปา เปาบุ้นจิ้น)


57."ข้าเป็นสะใภ้สกุล... ตายไปก็ขอเป็นผีสกุล..."


58.แผ่นดินกว้างใหญ่ต้องมีที่ให้ข้าอยู่


59."ผายลม"   (ไว้ด่าพวกขี้โม้และไร้สาระ)

60.ช้าก่อนนนนนน !!


61.ธนูอาบยาพิษ ดาบอาบยาพิษ   (เอื้อตายยย)


62.ข้าจะคุกเข้าอยู่ตรงนี้จนกว่าท่านจะให้อภัย (เชื่อเถอะไม่ถึงหรอก)


63."พุทราเชื่อมจ้า พุทราเชื่อม" (ณ ตลาดแห่งหนึ่ง)


64.ข้าน้อยสมควรตาย


65.บังอาจ!!!  (บ้าหรอข้าไม่ใช่อิสลาม ตึ่งโป๊ะ)


66.เสี่ยวเอ้อ เก็บตัง


67."เทิดทูนทั่วหล้า ดาบฆ่ามังกร ประกาศิตทุกชีวิตมิกล้า ฝ่าฝืนอิงฟ้าไม่มา 

ใครหาญกล้าต่อกร" (ดาบมังกรหยก)


68.สุนัจรับใช้แมนจู


69.หมั่นโถวร้อนๆ/ซาลาเปาร้อนๆ จ้า


70."ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เดินทาง พบพานใยต้องรู้จัก


71.ฆ่าเจ้าให้ตาย ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือ!!!   (ง่ายขนาดนั้นเลยคนที่พูดมักตายด้วยน้ำมือ

คนที่มันพูดคำนี้ให้ฟังนั่นแหละ)


72. เจ้าก็เหมือนลูกไก่ในกำมือ จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด


73.แล้วเจ้าจะเสียใจที่ไม่ฆ่าข้า   (คือมันจะกลับมาเอาคืนแน่ๆ พูดยังงี้)


74.ถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้า ข้าก็ต้องข้าเจ้า  (เลือกเอาละกัน)


75.ลงมือเถอะ !!! (2 วิถัดมา ฟันกันฝุ่นตลบ)


76.ฮ่องเต้ทำผิด รับโทษเท่าสามัญชน  (เหว่ ฮู้วววววว ท่านเปาอีกแล้ว)


77.แป๊งๆๆๆ "อากาศแห้งแล้ง ระวังฟืนไฟ"


78."ได้มาเป็นวาสนา เสียไปเป็นโชคชะตา"


79. ถามไถ่ทั่วโลกหล้า อันว่ารักเป็นฉันใด

      จึงมอบให้กันและกันด้วยชีวิต

      วิหคคู่เคียงจากดินอุดรฟ้าทักษิณ

      เทียบปีกโผผินบินกี่ฤดูกาล

      ร่วมหรรษาเริงรื่น ขื่นขมยามพลัดพรากหาย

      กอปรด้วยบุตรธิดางมงาย ท่านพึงหมายจำนรรจา

      ชั้นเมฆสูงหมื่นลี้ ทัศนีย์ภูผาไศล

      เงาเดียวดายดำรงอยู่ได้อย่างไร


80.ลูกผู้ชาย ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้!!!   (ลูกผู้ชาย ฆ่าได้ฝังให้ด้วย)


หน้า... 1  2  3  4  5

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 2

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 1


วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 
หน้า... 1  2  3  4  5

1. "มีดบินลี้น้อย ไม่เคยพลาดเป้า" ฉายาที่เลห่าบรรดาชาวยุทธให้แก่ ลี้คิมฮวง

(ในหนังจีนกำลังภายในเรื่องฤทธิ์มีดสั้น)


2. จินบ่อเมี้ย : "แขนขวาของข้า คือความลับของคนตาย"


3. แม่ม่ายตระกูลหยาง ออกศึก ... อารมณ์ประมาณก่อนออกศึกเพื่อปลุกใจเหล่าสะใภ้ตระกูลอย่าง


4. "เจ้าหน้าที่ เบิกตัว.... มาขึ้นศาล" ทำเสียงแข็งๆนึกถึงหน้าท่านเปาบุ้นจิ้น


5. "อัญเชิญกระบี่อาญาสิทธิ์" 


6.สูงสุดคืนสู่สามัญ ... คำคมหนังจีนพูดในอารมณ์ที่เป็นการปลงหรือสะท้อนใจ


7.มีก็เหมือนไม่มี ไม่มีก็เหมือนมี


8. เสี่ยวเอ้อ เอาเหล้ามา 1 ไห เนื้อ 2-3 ชั่ง (ได้ยินบ่อยไหมล๊ะหลังจากนั้นก็โรงเตี๊ยมพังแจ้)


9. ดี !!!! (คำพูดที่พอพูดขึ้นมาไม่ทะเลาะก็ฆ่ากันตายไปข้างนึง)


10. วันนี้เป็นวันตายของเจ้า ( ส่วนใหญ่เวลาพูดคนพูดมักจะไม่รอด ฮ่าๆ)


11.ไม่ได้เกิดวันเดียวกันก็ขอตายวันเดียวกัน (แหมะใจถึงทีเดียวเชียว)


12. ใครฆ่าท่านพ่อ !!! (หนังจีนแทบจะทุกเรื่องถ้ามีฉากพ่อตาย)


13. กระบี่อยู่ที่ใจ แค่ใช้กิ่งไผ่ ก็ไร้เทียมทาน  (คนพูดต้องเก่งมากไม่เก่งก็ต้องขี้โม้มาก)


14.มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน  (เพื่อนรัก พี่น้องร่วมสาบาน)


15.เมื่อครู่เจ้าถ่ายทอดน้ำพิสุทธิ์เข้ามาในตัวข้า (ฉากนี้ทำร้ายจิตใจหนุ่มๆมาก แม่นางเล้ง

ของข้า)


16."นั่งไม่เปลี่ยนชื่อ ยื่นไม่เปลี่ยนแซ่"


17.ข้า... มิใช่อวดโม้ เพื่อนข้าหัวโตเยอะแยะ ไม่ใช่แพะรับบาปของท่าน(เจ้า) ทุกคนล้วนเป็น


หยกชั้นดี  ไม่(มิ)ใช่อวดดีเพื่อนข้ามีเยอะแยะ มีทั้งแปะ มีทั้งเจ็ก แม้ข้าตัวเล็กแต่ใจ


(อุ้ยเสี่ยวป้อได้กล่าวไว้ แบบลอยๆตลอด)


18.ในเมื่อท่านเห็นว่าพอแล้วไยไม่ลงมือ (ไซมึ้งชวยเสา สนทนากับเก้าเก็ง ขณะที่เก้าเก็ง

กำลังอวดวิชาที่ตัวเองฝึกมาและกำลังจพประลองกับเขา)


19.บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ   (อาฆาตมาดร้าย)


20.ไม่เมาไม่เลิก 


21. แก้แค้น10ปีก็ยังไม่สาย


22.รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง


23.หมดจอก (สุดท้ายเมาปลิ้น ไม่ก็มีเรื่องกับโต๊ะข้างๆ)


24.เจ้าคือพี่น้องที่พลักพรากจากกัน 


25.ตายซะเถอะ !!! (คนพูดไม่ค่อยรอด)


26.ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา


27.ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกรา , งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา


28.เสี่ยวเอ้อ เอาเหล้าที่ดีที่สุดของที่นี่มา กับข้าง 2-3 อย่าง (โรงเตี๊ยมเตรียมตัวพัง)


29.วาสนามนุษย์หรือจะเท่าฟ้าลิขิต


30.ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน  (มันตรงกันข้ามกับข้อ 29 เลยนะเอาดิ)


31.นารีแดง 1 ไห เนื้อ 3 ชั่ง ที่พักดีๆ 1ห้อง 


32.เอื้อ !!! ในเหล้ามียาพิษ  (ตายเลย หะหะ)


33.ประหาร 7 ชั่วโครต


34.ข้าน้อยขอล่วงเกิน , งั้นข้าขอล่วงเกินท่านแล้ว   (โช๊ะเช๊ะ ฟันกันตาเหลือก)


35.ชี้แนะด้วย , ข้าน้อยขอคำชี้แนะ (80 เปอร์เซ็นมันตีกัน)


36.ท่านช่างมีน้ำใจต่อข้า   (ถ้าเป็นชายกับหญิง นึกถึงซีนส่งสายตาเยิ้มๆเลย)


37.ท่านดีกับข้าพเจ้าเกินไปแล้ว


38.สามหาว !!! (หาวเดียวก็ง่วงแล้วเฟ้ย)


39.แม่นางช่างสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์


40.อามิตตาพุด (จำเริญ จำเริญ)หน้า... 1  2  3  4  5

วลีฮิต เด็ดๆ คำคมหนังจีนกำลังภายใน 1

ตัวละครกระบี่เย้ยยุทธจักร
ตัวละครกระบี่เย้ยยุทธจักร


หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


1.เหล้งฮู้ชง / เล่งฮู้ชง (หลิงหูชง) ศิษย์เอกของงักปุ๊กคุ้ง แห่งสำนักหัวซาน

เด็กกำพร้าที่งั๊กปุ๊กคุ้งเจ้าสำนักหัวซาน เก็บมาเลี้ยงดูและสอนวรยุทธ์ให้ เล่งฮู่ชง

เป็นคนฉลาด ภายนอกเป็นคนช่างพูด ชอบสนุกเฮฮา ดื่มสุรา เล่นการพนัน และ

พูดจาทะลึ่งตึงตัง แต่ในจิตใจเป็นคนที่ยึดถึอคุณธรรม จึงมักยื่นมือเข้าช่วยเมือ

เห็นผู้อื่นมีภัยสำเร็จวิชาเก้ากระบี่ต๊กโกวคนรักของเขาชื่อยิ่มเอี่ยงเอี้ยง ลูกสาว

ของประมุขพรรคมาร2. ยิ่มเอี่ยงเอี้ยง (เยิ่นอิ๋งอิ๋ง) ผู้ ญ ชื่อน่าเอ็นดู (อิ๋งๆ)เป็นธิดาเทพและลูกสาวของ

อดีตประมุขพรรคตะวันจันทรา หยิ้นอั้วฮั้งลูกสาวเพียงคนเดียวของอดีตประมุขพรรค

ตะวันจันทรานางได้พบรักกับ หลิงหูชง เป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขของนางหลังจาก

เที่ยวท่องยุทธจักรและค้นพบความจริงของยุทธภพ ที่มีแต่แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น จึง

เร้นกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยุทธภพอีกไปพร้อมกับเล่งฮู้ชง3.ยิ่มอั้วเกี่ย(เยิ่นหว่อสิง)อดีตประมุขพรรคตะวันจันทราถูก ตงฟางปุ๊ป้าย ได้ชิง

ตำแหน่งประมุขไป และถูกจับขังอยู่ในคุกใต้ทะเลสาบ 12 ปี ภายหลังออกมาได้โดย

การช่วยเหลือของเหล้งฮู้ชง กับเฮี้ยงหมึ่งที หลังจากออกมาได้แล้ว ก็ชิงตำแหน่ง

ประมุขคืนจาก ตงฟางปุ๊ป้าย4.เฮี้ยงหมึ่งที (เซี่ยงเหวินเทียน)ทูตขวาแห่งพรรคตะวันจันทรา คนสนิทของ

หยิ้นอั้วฮั้ง เป็นผู้วางแผนการให้ เหล้งฮู้ชง ช่วย หยิ้นอั้วฮั้ง ออกจากคุกใต้ทะเลสาบ5.งักปุ๊กคุ้ง  (เยวี่ยปุ๊ฉวิน) ยอดมือกระบี่ของยุทธภพ ฉายากระบี่ผู้ดี ผู้ที่มีความ

ชั่วร้ายแบบแอบแฝง พร้อมกำจัดศัตรูที่มาขวางทางตนแบบลับๆเพื่อไม่ให้เสีย

ภาพพจน์ เรียกง่ายๆคือจะกำจัดไครซักคนเขาผู้นี้มักทำแบบไม่เปิดเผยรู้หน้าไม่

รู้ใจจัดว่าเป็นคนอันตรายมากทีเดียวสำเร็จ เพลงกระบี่ปราบมาร คัมภีร์กระบี่

ปราบมารดัดแปลงจากคัมภีร์ทานตะวัน ที่ ตงฟางปุ๊ป้ายฝึกเพลงกระบี่ปราบมาร

และได้ขึ้นเป็นประมุขพรรค 5 ขุน เขากระบี่ฉายา กระบี่วิญญูชน มีความมักใหญ่

ใฝ่สูงจนน่ากลัว6.ตงฟางปุ๊ป้าย (ตังฮึงปุกป่าย) ฉายา บูรพาไร้พ่าย (บูรพาไม่แพ้) ประมุขพรรค

ตะวันจันทราถูกหรือสุริยันจันทรา แล้วแต่จะเรียกกันนับว่าเป็นคนที่มีวรยุทธสูงที่สุด

ขนาด 4-1 ยังไม่ใช่คู่ปรับของเขา วรยุทธสูงส่งพิสดาร เคลื่อนที่ได้รวดเร็วในพริบตา

สามารถใช้เข็มแทนกระบี่เป็นอาวุธเล่นงานศัตรู บรรลุยอดวิชาทานตะวันถึงขั้นไร้

เทียมทาน วิชานี้ฝึกได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น และผู้ฝึกต้องตอนตัวเองเสียก่อนมิเช่นนั่น

จะถูกธาตุไฟเข้าแทรก ทำให้ผู้ฝึกวิชานี้กลายเป็นครึ่งหญิงครึ่งชาย7.ฟงชิงหยาง (ฮวงเช็งเอี๊ย) ผู้อาวุโส ฝ่ายกระบี่ของสำนักหัวซาน ปรมาจารย์

สายกระบี่แห่งสำนักหัวซาน เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาเก้ากระบี่เดียวดาย หรือ เก้ากระบี่ต๊ก

โกว ให้กับเล่งฮู้ชงสำนักหัวซานมีความขัดแย้งกันเองในสำนักจนแตกเป็น 2 ฝ่าย

จนเกิดศึกครั้งใหญ่ระหว่างสายลมปรานกับ สายกระบี่ ในสำนัก ทำให้สำนักหัวซาน

เสื่อมโทรมไปเป็นอย่างมาก ฟงชิงหยางจึงตัดสินใจเร้นกายเข้าป่าเขาไป สำนักผิด8.ลิ้มเพ้งจือ  (หลินผิงจือ) ศิษย์ในสำนักหัวซานนิสัยแปรเปลี่ยนเป็นคนเก็บตัว

เดียวดายภายใต้นิสัยภายนอกที่อบอุ่นแฝงเร้นด้วยความมืดมิด และบาดแผลอัน

มากมาย เพื่อล้างแค้นเขาจึงฝึกฝนคัมภีร์กระบี่ปราบมารจน ของตระกูลสำเร็จ แต่คิด

ไม่ถึงว่าจะทำให้เขาบังเกิดความคิดครอบครองยุทธจักร ขึ้นมา ความรักและการ

แต่งงานระหว่างเขากับ งักเล้งซัง บุตรสาวของงักปุกคุ้ง เป็นเพียงการเสียสละเล็กน้อย

 เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นจ้าวปกครองยุทธจักรของเขา9.งี้นิ้ม หรือ อี้หลิน เป็นแม่ชีแห่งสำนักเห็งซัว เป็นลูกสาวของหลวงจีนปุกก่าย มีจิตใจ

อ่อนโยนแม้จะเป็นแม่ชีแต่นางก็เผลอมีความรักให้กับเหล็งฮู้ชง ตลอดเวลานางจึงคอย

เป็นห่วงเป็นใยเหล็งฮู้ชงเสมอ ความรักของนางเป็นความรักที่น่ายกย่องโดยแม้ ไม่

จำเป็นต้องได้ครอบครองแค่ขอให้เขามีความสุขเท่านั้น10.เถียนป๋อกวง โจรปล้นสวาท ฉายา ฉายเดี่ยวหมื่นลี้ จอมโจรล่าสวาทลามก

อันดับหนึ่งในแผ่นดิน จะเป็นจอมยุทธ์พเนจร  ทะลึ่งฮาๆ บ้าๆ บอๆ ไปเรื่อยได้คบหา

เป็นเพื่อนกับ เหล้งฮู้ชงรู้จักกับ เหล้งฮู้ชง หลังจากแพ้ให้ เหล้งฮู้ชง จึงต้องรับ อี้ลิ้ม

เป็นอาจารย์ และได้คบหาเป็นเพื่อนกับ เหล้งฮู้ชง11.จ้อแหน้เซี้ยง (จั๋วเหลิ่งซาน)  เจ้าสำนักซงซานห้าขุนเขากระบี่ ได้แก่ ซงซัว

ไท่ซัว ฮั้วซัว เห็งซัว และเหิงซัว เผ็นคนมักใหญ่ใฝ่สูงต้องการเป็นใหญ่มีบารมีทัด

เทียมกับพวก สำนักใหญ่ๆทั้งหลายถูกงักปุ๊กคุ้งฆ่าตาย ในการประลองคัดเลือก

ประมุขพรรค 5 ขุนเขากระบี่12.งักเล้งซัง (เยวี่ยหลิงซาน)  ลูกสาวเพียงคนเดียวของ งักปุ๊กคุ้ง สนิทสนมและ

ฝึกวิชากับเหล้งฮู้ชง มาตั้งแต่เด็ก  เป็นคนที่เล่งหู้ชงแอบชอบแต่สุดท้ายนางกลับ

เลือกที่จะแต่งงานไปเป็นภรรยาของลิ้มลิ้มเพ้งจือ  และนางก็ได้ตายไปด้วยฝีมือของ

ลิ้มเพ้งจือ สามีของนางเอง13.ม่อต้า ซิงแซ สันโดษ ไม่ยึดกฎเกณฑ์  ชอบอะไร ก็ทำมันอยู่อย่างนั้พิรุณราตรี

เป็นศิษย์พี่ของเจ้าสำนักเหิงซาน หลิวเจิ้นฟง เพลงกระบี่ว่องไว เมื่อชักออกจากฝัก

จะถูกเก็บอย่างรวดเร็วศัตรูไม่ทันได้ชักกระบี่ ก็ต้องลงไปนอนจมกองเลือดซะแล้ว

ภายหลังรับตำแหน่งเจ้าสำนักเหิงซานต่อจาก หลิวเจิ้นฟง14.ใต้ซือฟางเจิ้น เจ้าอาวาสวัดเส้าหลินคนปัจจุบัน ในเรื่องกระบี่เย้ยยุทธจักร เป็น

ผู้ที่มีบารมีมากล้น มีกำลังภายในล้ำเลิศ15.นักพรตชงซี เจ้าสำนักบู๊ตึ๊งคนปัจจุบัน เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทุกคนล้วนให้ความยำ

เกรง เป็นสหายของใต้ซือฟางเจิ้น และเป็นอีกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือแก่

เหล้งฮู้ชง16.งักฮูหยิน เป็นอาจารย์หญิงของ เหล้งฮู้ชง และเป็นผู้ที่ เหล้งฮู้ชง ให้ความเคารพ

ดั่งแม่แท้ๆเป็นจอมยุทธหญิงที่มีชื่อเสียง ภายหลังได้ฆ่าตัวตาย เพราะทนความเลว

ทรามของ งักปุ๊กคุ้งผู้เป็นสามีไม่ได้


ชื่อตัวละคร เรื่อง 8 เทพอสูรมังกรฟ้า

               หนังจีนอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นนิยายกำลังภายในที่เขียนโดยนักเขียนชื่อดัง

อย่างกิมย้งและได้นำมาทำเป็นหนังชุดที่มีความสนุกที่สุดทั้งหักเหลี่ยมเฉือนคม

รวมถึงจิตใจเบื้องลึกของมนุษย์ความแค้น อ่อนโยน และคนจริงใจ เป็น

หนังจีนกำลังภายในที่มีความเกี่ยวข้องทางตัวละครและวิชากับมังกรหยก ซึ่งตาม

ช่วงเวลานั้นจะมาก่อนยุคของ มังกรหยก
ตัวละคร 8 เทพอสูรมังกรฟ้า  หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


- ต้วนอี้   อ๋องน้อยแห่งต้าหลี่ นิสัยใจดี มีเมตตา มองโลกในแง่ดี สำเร็จยอดวิชา

ดรรชนีกระบี่หกชีพจร ลมปราณภูติอุดร และท่าเท้าท่องคลื่น ต้วนอี้นับเป็นตัวละคร

ที่มีลมปราณสูงสุดในนิยายกำลังภายในของกิมย้ง เนื่องจากดูดลมปราณของ

บุคคลต่างๆมากมายบางครั้งในดูดมาแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำ


- เฉียวฟง (เซียวฟง)  แตกฉานวิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร และเพลงไม้เท้า

ตีสุนัข เป็นผู้มีวรยุทธสูงส่งมีคุณธรรมเฉียวฟงเป็นผู้ใช้วิชาสิบแปดฝ่ามือพิชิตมังกร

ได้อานุภาพร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เป็นตัวละครเอกของเรื่องอีกคนที่นับว่า

มีนิสัยบุคลิกที่จริงใจมีน้ำใจมีคุณธรรม


- หลวงจีนซีจู๋(ฮือเต็ก) ซีจุ๊เป็นบุตรของเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินกับเย่เอ้อเหนียง

ประมุขวังคฤธรมีวรยุทธสูงส่งภายหลังซีจุ๊สาบานเป็นพี่น้องกับต้วนอี้ โดยนับเอา

เฉียวฟงรวมไปด้วย ปราบเต็งชุนชิวแก้แค้นให้อาจารย์กับศิษย์พี่ และได้เป็น

ราชบุตรซีเซี่ย เป็นตัวเอกของเรื่องที่ดูทึ่มๆไม่มีพิษภัยเป็นคนมีน้ำใจรักษาคำพูด


- มู่หยงฟู่ หรือ ม่อย้งฮก จอมยุทธ์หนุ่มผู้ถูกขนานนามเสมอเฉียวฟง เฉียงฟงเหนือ

มู่หยงใต้รู้วิชาแทบทุกแขนงมีพรสวรรค์อีกทั้งยังมีสุดยอดวิชามากมายออกตามหา

ชาวยุทธ์ หมายฟื้นฟูราชบังลังก์ของตระกูลมู่หยงที่ถูกล้มล้างไป เจ้าเล่ แสนกล

แยบยลคมคาย นิสัยไม่ค่อยดีนักทำทุกอย่างได้เพื่อเป้าหมาย


- หวังอวี่เยียน หรือ เฮ้งอวิ้เหงียน นางในฝัน สามงามที่ปักใจรักมู่หยงฟู่ และ

เป็นคนที่ ต้วนอี้หลงไหลยิ่งนัก ฉลาดหลักแหลมรู้เคล็ดวิชายุทธแทบทุกแขนงเป็น

คนนิสัยดี วาจาสุภาพใครเห็นใครก็รัก


- มู่หยงป๋อ  บิดามู่หยงฟู่  มีวรยุทธสูงมากหลบซ่อนจากการไปหลอกลวง

ชาวยุทธในอดีตไปแอบฝึกวิชาในหอคัมภีร์ของวัดเส้าหลิน


- เซียวหยวนซาน ชาวซิตัน บิดาของ เฉียวฟง มีวรยุทธล้ำเลิศ หลบซ่อนฝึก

วิชาอยู่ที่เดียวกับมู่หยงป๋อ ด้วยความเคียดแค้นต่อชาวยุทธที่เข้าใจผิดฆ่าเมีย

ของตนจึงคิดแก้แค้นแต่ด้วยพระธรรม ทำให้เขาได้รับแสงสว่างแห่งธรรม


- อาจู สาวใช้อยู่กับคุณชายมู่หยงฟู่ สนิทสนมกับหวังอวี่เยียนและอาเพ่ก

สามารถปลอมตัวเปลี่ยนโฉมได้ เป็นพี่น้องต่างแม่ของต้วนอี้เป็นลูกสาวของ

ต้วนเจิ้งฉุนมีลักษณะที่งามทั้งน้ำใจและใบหน้า


- อาจื่อ ศิษย์ของผู้เฒ่าหมู่ดาวติงชุนชิวเป็นบุตรสาวของต้วนเจิ้นฉุน เอาแต่ใจ

ร้ายกาจ เป็นน้องสาวของอาจู งามดั่งอสรพิษร้าย หลังจากพี่สาว (อาจู)

ตายลงนางก็ได้ติดตามแต่เฉียวฟงนางหลงไหลในตัวพี่เขยเป็นอย่างมาก


- อาเพ่ก หนึ่งในสาวใช้มู่หยงฟู่


- ต้วนเจิ้งหมิง เป็นฮ่องเต้ต้าหลี่ เป็นลุงแท้ๆของ ต้วนอี้ เป็นฮ่องเต้ที่มีวิทยา

ยุทธดีที่สุด


- ต้วนเจิ้งฉุน พ่อของต้วนอี้ เจ้าชู้เมียมาก ลูกมาก ยุ่งกับเรื่องผู้หญิง แต่มี

วรยุทธสูงส่ง


- เยลุกี ฮ่องเต้ซิตันปลอดภัย เคยชุบเลี้ยงเฉียงฟงและอาจือไว้ด้วยความรักและ

หวังเอาไว้ใช้งาน


- ต้วนเหยียนชิ่ง พี่ชายคนตนโตของตระกูลต้วน ถูกกีดกันราชบัลลังค์ของ

แคว้นต้าหลี่และโดนทำร้ายบาดเจ็บหนัก แต่ยังมีวรยุทธสูงมากเป็นพี่ใหญ่ของ

พวก 4 คนโฉด และ เป็นพ่อที่แท้จริงของต้วนอี้


- เจ้าอาวาสวัดเทียนหลง   -  เสียนขู่ไต้ซือ  - อู๋หมิงไต้ซือ   -  หลวงจีนหอไตร

(เก่งที่สุดในหนังแล้วแหละคนนี้)  -   คิ่วม้อจือ(จิวม่อจื้อ)


- เต็งชุนชิว หรือ ติงชุนชิว เต็งชุนชิวเป็นเจ้าสำนักหมู่ดาว เป็นศิษย์ทรยศ

สำนักสราญรมย์ของอู๋หยาจื่อ


-  โหยวตั้นจือ  หลงไหลอาจื่อ จนไม่สนใจอะไรเป็นคนมีฝีมือ แต่กลับไม่เอา

อะไรเลยนอกจากอาจื่อคนเดียวสำนักสราญรมย์


- แม่เฒ่าทาริกาเทียนซัว แห่งวังคฤธรศักดิ์สิทธิ์ ศิษน้องของอู๋หยาจื่อ มีวิชา

มากมาย มียันต์เป็นตาย หัตถ์ตัดกิ่งบ๊วย เท้าท่องร้อยแปร


- อู๋หยาจื่อ (บ้อไง้จื้อ)เจ้าสำนักสราญรมย์ มีฝีมือมากที่สุดเก่งที่สุดในบรรดา 3

ศิษย์พี่น้องของสำนักสราญรมย์


- เป็นศิษย์น้องลำดับที่ 3 ของ สำนักสราญรมย์ เป็นมารดาของหวังฮูหยิน

ซึ่งเป็นยายของหวังอวี่เยียน นางเอกของเรื่องอีกด้วย เป็นอริกับศิษย์พี่อย่าง

แม่เฒ่าทาริกาสี่คนโฉด 


- 1.ต้วนเหยียนชิ่ง    2.เย่เอ้อเหนียง   3.หนานไห่เอ้อเสิน   4.ฮุ้นตงเฮาะ

พี่น้อง หรือสาวๆ ของ ต้วนอี้ (เด็กของอ๋องน้อยเขาละ ขำขำนะ)


- มู่หวั่นชิง   หวังอี่เยียน  จงหนิง  (ทั้ง3 ถือว่ามีพ่อคนเดียวกันกับ ต้วนอี้ คือ

ต้วนเจิ้งฉุน แต่จริงๆแล้วต้วนอี้ไม่ใช่ลูกแท้ๆของต้วนเจิ้งฉุน)


- เมิ่งกู คนรักที่ทำให้ ซีจุ๊ ผิดศีลขณะตอนเป็นหลวงจีนหนังจีนกำลังภายใน มังกรหยก
หนังจีนกำลังภายใน มังกรหยก


   เป็นนิยายกำลังภายใน หนึ่งในไตรภาคมังกรหยกที่ได้รับความนิยมสูงที่แต่งโดย

ปรมาจารย์นิยายกำลังภายในชื่อดังอย่างกิมย้ง นิยายกำลังภายในมังกรหยกที่ถูก

นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครทีวี หนังจีนกำลังภายใน หลายต่อหลายครั้งและ

รวมไปถึง การ์ตูน หรือแม้กระทั่งเกม เนื่องจากความสนุกสนานความหลากหลาย

ของเนื้อหาที่น่าติดตามเป็นอย่างมากรวมไปถึงลักษณะเด่นเฉพาะของตัวละคร

ของนิยายมังกรหยก

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


         มังกรหยก เป็นเรื่องราวอ้างอิงในยุคราชวงศ์ซ้อง ของจีน ที่มีความเสื่อม

ถอยและเสื่อมสภาพของบ้านเมืองในทุกๆด้าน ประชาชนได้รับ ความลำบาก

ยากจน ตกทุกข์ได้ยากจากการกดขี่ประชาชน ชาวบ้าน ของพวกขุนนางกังฉิน

ที่โก้งกินบ้านเมือง มีเรื่องราวของการทำสงครามระหว่าง แคว้น ที่แก่งแย่งชิง

อำนาจยึดครองดินแดนกัน ในทางเหล่าชาวยุทธก็อยู่ไม่เป็นสุขแก่งแย่งชิงดีชิง

ความเป็นใหญ่อยู่เนืองๆ จนเกิดเรื่องราวมากมายทั้งความรัก ความแค้น ชิงชัง

การเข้าใจผิดเรื่องราวหลายอย่างซับซ้อนซ่อนเงื่อน และน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง

นิยายเรื่องมังกรหยก แบ่งออกเป็น 3 ภาคคือ


  ► มังกรหยกภาค1 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ


  ► ภาคที่ 2 จอมยุทธอินทรีเอี้ยก้วย


  ► ภาค 3 ดาบมังกรหยก


และตัวผมเองจะขอแนะนำให้ดูเรื่อง 8 เทพอสูรมังกรฟ้าด้วยอีกเรื่องนึงครับเพราะ

ตัววิชา สำนักต่างๆ ความเกี่ยวพันของตัวละครนั้นมาจากเรื่อง 8 เทพซะเกือบทั้งนั้น

ไล่มาจนถึง มังกรหยกภาค 1 ไปเรื่อยๆ คือ 8 เทพมีช่วงเวลาก่อนชวงของมังกรหยก

ถ้าดูซีรี่ย์หรืออ่านหนังสือโดยเริ่มจาก 8 เทพก็จะทำให้ดูมีอรรถรสมากขึ้นครับ


ตัวละครมังกรหยกภาค 3 ดาบมังกรหยก

              เป็นนิยายภาคต่อสุดท้ายของชุดมังกรหยก 3 ภาคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ

ดาบมังกรหยกและกระบี่อิงฟ้าที่แสนวิเศษที่เหล่าชาวยุทธต่างอยากได้มันมาครอบ

ครองจนต้องเข้าห่ำหั่นกันตัวละครในภาคนี้นั้นเป็นการพบรักกันของพระเอกและ

นางเอกที่มาจากการเป็นศัตรูกันมาก่อนและหักเหลี่ยมด้วยคนคุ้นเคยมาทำลายกันซึ่ง

ต่างจากภาคก่อนๆที่ตัวพระนางมักจะอยู่ในแนวทางเดียวกันฝั่งเดียวกัน เป็นการผจญภัย

ของตัวเองของเรื่องอย่างเตียบ่อกี้และการประสบพบวิชาความรู้มากมายและได้เป็นถึง

ประมุขพรรคเม้งก่าในที่สุด ....

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน

ตัวละครดาบมังกรหยก 


- เตียบ่อกี้ (จางอู๋จี้)  เป็นบุตรชายของเตียชุ่ยซัวหลานชายของ พญาอินทรีคิ้วขาว

โชคชะตานำพาให้เขาได้ฝึกสุดยอดวรยุทธของยุทธภพมากมาย และได้ความรู้มาก

มายมีความเฉลียวฉลาดผู้หญิงชอบพอเป็นจำนวนมาก มีความรู้รอบด้านมักแพ้ทาง

คนสวย (ไม่เชื่อคำแม่บอกเลย ฮ่าๆๆ)- เตี่ยเมี่ยง (จ้าวหมิ่น) มินมินเทอมู่เอ่อร์เป็นธิดาของจ้าวลื่ออ๋องแม่ทัพแห่งมองโกล

ฉลาดหลักแหลมคนรักของเตียบ่อกี้ นิสัยเจ้าเล่ เหลี่ยมเยอะฉลาดทันคนใช้คนเป็น เอา

แต่ใจ ขี้น้อยใจมักชอบทำให้พระเอกอย่างเตียบ่อกี้ทั้งรักและลำบากใจในเวลาเดียวกัน

บ่อยครั้ง- เตียซำฮง (จางซานฟง) เจ้าสำนักบู๊ตึ้ง อายุกว่า 100ปี ผู้คิดค้นวิชา ไทเก็ก อันเลื่องชื่อ

ผู้ที่มีวรยุทธไร้เทียมทานหาตัวจับยากของยุค มีชีวิตคาบเกี่ยวอยู่ในยุคของมังกรหยก 2 

ภาคจอมยุทธอินทรี- จิวจี้เยียก (โจวจื่อยั่ว) เจ้าสำนักง้อไบ๊ต่อจากแม่ชีมิ๊กจ้อ ผู้เคยหลงผิดเข้าไปสู่วิถีมาร

นางเป็นคนคุ้นเคยที่ทำลายความไว้ใจของเตียบ่อกี้เพราะได้สาบานกับอาารย์เอาไว้ก่อน

อาจารย์ตายว่าจะทำเรื่อง กระบี่อิงฟ้า ดาบฆ่ามังกรให้สำเร็จจึงจำใจทำแต่ภายหลังได้

เข้าสู่ด้านมืดจนมาถูกแม่นางเสื้อเหลืองแซ่เอี้ยสั่งสอนในที่สุด- เตียชุ่ยซัว (จางชุ่ยซาน) บิดาของเตียบ่อกี้ เป็นผู้รักคุณธรรม วรยุทธดี มีคุณธรรม

ตามแบบคนดีในหนังจีนกำลังภายใน โดนบีบคั่นเรื่องเจี่ยซุ่น ซึ่งเป็นพี่บุญธรรมของ

ตัวเอง- ฮึงซู่ซู่ (อินซู่ซู่) มารดาของเตียบ่อกี้ มารดาของเตียบ่อกี้ และเป็นลูกสาวของพญา

อินทรีคิ้วขาว ฉลาดหลักแหลม สุดท้ายฆ่าตัวตายไปพร้อมกับ เตียชุ่ยซัว สามีของตน- เอี้ยเซียว (หยางเซียว) ทูตซ้ายแห่งพรรคจรัส หรือ นิกายเม้งก่า พ่อของเอี้ยปุ๊กฮุ่ย

คนงามเป็นคนคอยดูแลพรรคเม้งก่าตอนประมุขคนเก่าหายไปและคอยเป็นที่ปรึกษา

ช่วยเหลือเตียบ่อกี้ประมุขคนใหม่ให้ทำงานได้อย่างสะดวก- กีเฮียวพู้ ศิษย์เอกของแม่ชีมิกจ้อ เป็นคู่หมั้นของ ฮึงหลีเต็ง จอมยุทธ์ 6 แห่งบู๊ตึ๊ง

แต่ดันไปหลงรักกับเอี้ยเซียวแล้วโดนแม่ชีมิ๊กจ้อสังหาร- เอี้ยปุ๊กฮุ่ย (หยางปู้ฮุ่ย) เอี้ยปุ๊กหุ่ยเป็นลูกสาวของกีเฮียวพู้ และ เอี้ยเซียว ตอนหลัง

นางได้พบรักกับจอมยุทธ 6 แห่งบู๊ตึ๊งแทนที่แม่ของนาง- เสี่ยวเจียว (เสี่ยวจาว) สาวใช้ผู้ลึกลับของเอี้ยปุ๊กฮุ่ย ปลอมตัวเป็นคนขี้เหร่ทั้งที่เป็น

คนงาม นางเป็นลูกสาวของมังกรแพรม่วง และเป็นคนคอยช่วยเหลือเตียบ่อกี้ตลอด

เวลานางก็มีใจให้เตียบ่อกี้ไม่น้อย แต่ภายหลังจะต้องกลับไปสืบทอดตำแหน่งประมุข

ที่เปอร์เซียแทนคนเป็นแม่- ตูยี้, ฮึงลี้ ตูยี้ (จูเอ๋อ) หรืออินหลี เป็นลูกพี่ลูกน้องของเตียบ่อกี้มีหน้าตาอัปลักษณ์

เพราะฝึกวิชาแมงมุมพิษ แต่หลังจากโดนจิวจี้เยียกลอบทำร้าย แต่เรื่องร้ายกลับกลาย

เป็นดี ตูยี้โดนจิวจี้เยียกทำร้ายแต่เสียเลือดพิษออกไปหมด นางรอดชีวิตและหน้าตา

สวยเหมือนเดิม นางเป็นอีกคนที่มีใจให้กับเตียบ่อกี้เช่นกัน- มิกจ้อซือไท่ (เมี่ยเจวี๋ยซือไท่) แม่ชีมิกจ้อซือไท่เป็นเจ้าสำนักแห่งง้อไบ๊รุ่นที่ 3

คนที่เกลียดเตียบ่อกี้มากจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่ยอมให้พระเอกของเราช่วย

เลยแถมยังทิ้งท้ายให้จิวจี้เยียก หลอกใช้เตียบ่อกี้ ไม่ให้นางรักกับเขาอีก- แม่เฒ่ากิมฮวย  มีฉายาว่า "มังกรเสื้อม่วง" หรือ "พญามังกรแพรม่วง" มารดาของ

เสี่ยวเจียวมีวิทยายุทธล้ำลึก เป็นที่น่าสะพรึงกลัวของฝั่งตรงข้าม ปลอมตัวเพื่อหาดาบ

มังกรหยกเพื่อไปแก้ตัวกับทางเปอร์เซีย สุดท้ายก็ได้เสี่ยวเจียว ช่วยเป็นประมุขแทนให้- ฮึงทีเจี่ย (อินเทียนเจิ้ง) "พญาอินทรีคิ้วขาว" บิดาของฮึงซู่ซู่ และฮึงเหี่ยอ้วงและเป็น

เจ้าสำนักอินทรี เป็นคนตรง ทันคนวรยุทธไม่เด่นมากแต่ใจสู้ใจกล้าเป็นระดับหนึ่งใน 4

ผู้คุมกฎนิกายเม้งก่า- เจี่ยซุ่น (เซี่ยซิ่น) หนึ่งใน 4 ผู้คุมกฎนิกายเม้งก่า ฉายา "พญาราชสีห์ทองคำ" บิดา

บุญธรรมของเตียบ่อกี้ ผู้ที่ก่อนติดเกาะ นั้นจะพยายามไล่ล่าหาดาบมังกรหยกมีความ

แค้นกับ เซ่งคุนที่ฆ่าเมียและลูกของตน ตามล่าฆ่าคนเพื่อใส่ร้ายเซ่งคุน จนชาวยุทธ

เกลียดยิ่งตอนที่เขาได้ดาบมังกรหยกไว้มีคนตามไล่ล่าและพยายามจะแย่งดาบและ

ฆ่าเขาให้ได้จนเป็นเหตุให้เตียชุ่ยซัวและฮึงซู่ซู่ ต้องฆ่าตัวตายเพื่อปิดเรื่องที่อยู่ของเขา- เต็งเมี่ยงกุน (ติงหมิ่นจิน) ศิษย์พี่ของจิวจี้เยี้ยก- ซ่งแชจือ (ซ่งชิงซู) บุตรชายของซ่งง้วนเกี่ยแห่งบู๊ตึ๊ง โดนจิวจี้เยียกหลอกใช้เป็น

เครื่องมือแชจือหวังในตัว จี้เยียกมานานตั้งแต่เด็กๆ แต่นางไม่สนใจเขาเพราะนาง

ชอบพอในตัว บ่อกี้ (เตียบ่อกี้เสน่ห์แรงจริงๆ) ทำให้เขาพยายามเอาชนะและจงเกลียด

จงชังเตียบ่อกี้ที่สุด- ฮึงเหี่ยอ้วง (อินเยี่ยหวัง) พี่ชายของฮึงซู่ซู่ บิดาของฮึงลี้ มีเมียมากจนทำให้มี

ปัญหากับลูกสาวไม่เด่นเท่าไหร่ในเรื่อง- โอ้วแชงู้ (หูชิงหนิว) หมอเทวดา ผู้ถ่ายทอดวิชาการแพทย์แก่เตียบ่อกี้ ผู้ที่ไม่ยอม

รักษาคนนอกจากคนของเม้งก่าผู้ที่แข็งนอกอ่อนใน เตียบ่อกี้เรียนรู้วิชาจากเขาที่

รักษาตัวมาเยอะ- แม่นางแซ่เอี้ย  หรือแม่นางเสื้อเหลือง บุกมาตอนสั่งสอนจิวจี้เยียกถึงวิชากรงเล็บ

กระดูกขาวที่แท้จริง เชื่อกันว่าเป็นทายาทสืบต่อมาของ เอี้ยก้วย และ เซียวเหล่งนึ่ง- ค้างคาวปีกเขียว ดื่มเลือดของมนุษย์เพื่อคลายพิษธาตุไฟเข้าแทรกจากฝึก

วิชาฝ่ามือไหมเย็น มีวิชาตัวเบาล้ำเลิศ เป็นสมุนผู้จงรักภักดีต่อเตียบ่อกี้- เซ่งคุน (เฉิงคุน) หัตถ์อัสนีบาต อาจารย์ของเจี่ยซุ่น อดีตเคยอยู่ในนิกายเม้งก่า

ลักลอบเป็นชู้กับฮูหยินเอี้ยคอยจ้องทำลายเม้งก่าอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมด

นิสัยหยาบ เหลี่ยมจัดชั่วร้าย ชอบทำลายใส่ร้ายก่อความวุ่นวาย ที่ฉลาดในทางที่ผิดๆ

เป็นคนสร้างปัญหาทั้งหมดในมังกรหยกภาคนี้- กักเอี้ยงไต้ซือ


- เซียวเซียงจื้อและอึ้งโคกไซ 


- มารดำ มารขาว  (ผู้ที่ทำร้ายเตียบ่อกี้ในวัยเด็กทำให้ต้องเผชิญ ชะตากรรมจนได้

มาพบสุดยอดวิชา)


- ฮ่อจกเต๋า เยี่ยมยอดคือ พิณ หมากล้อม และกระบี่


- เตียกุงป้อ


ลูกศิษย์รุ่นแรก 7 ของบู๊ตึ้ง


- ซ่งเอี๋ยงเกี้ย (ซ่งหยวนเฉียว)


- ยู้เหน่ยจิว (อวี๋เหลียนโจว)


- ยู้ไต่ง้ำ (อวี๋ไต้เอี๋ยน)


- เตียส่งโคย (จางซงซี)


- เตียฉุ่ยซัว (จางชุ่ยซัน)


- ฮึงหลีเต็ง (อินลี่ถิง)


- มกเซียก๊ก (มั่วเซิงกู่)นับเป็นเรื่องราวที่หักเหลี่ยมเฉือนคนกันแบบคนดูเห็นจะๆจนอยากเข้าไปเป็นตัวแสดง

เองเลย (แหม่อินไปนะ) สอนให้รู้ได้ถึงลักษณะนิสัยของแต่ละคนรวมถึงมุมมองของ

การกระทำแต่ละอย่างในตอนสรุปสุดท้ายเรื่องที่ว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วนั่นเองตัวละครมังกรหยก 2 เอี้ยก้วยเจ้าอินทรี    มังกรหยกเอี้ยก้วยเจ้าอินทรีเป็นเรื่องราวต่อมาจากมังกรหยกภาค 1

ไม่นานนักเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ อารมณ์ความรักความเข้าใจ และจารีตประเพณี

เมื่อตัวละครหลักอย่าง เอี้ยก้วย และ เซียวเหล่งนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์อาจารย์กันเกิดมี

ความรักต่อกันโดยที่ไม่ได้รับการยอมรับของผู้คนแต่เขาทั้ง 2 ก็ไม่ได้แคร์สนใจ

ใครทั้งสิ้นทั้งคู่ต้องพบเจอบทพิสูจน์รักแท้จากการจากกันไปนับ 10 ปี จนได้มาพบ

กันและเข้าช่วยกันปราบปรามมองโกลจนสำเร็จเป็นหนังจีนกำลังภายในที่น่าดู

อีกเรื่องนึง

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายใน


มาดูว่ามีตัวละครเด่นๆมังกรหยกเอี้ยก้วยเจ้าอินทรีที่สำคัญเป็นใครกันมั่งตัวละครมังกรหยก 2 เอี้ยก้วยเจ้าอินทรี


- เอี้ยก้วย  ตัวเอกของเรื่องนิสัยห้าวหาญ ทะเล้น ชาญฉลาดรักมั่นในเซียวเหล่งนึ่ง

ยอดยุทธหาผู้ใดเปรียบเรียนวิชากระบี่กับอินทรีของ ตำนานกระบี่ต๊กโกวคิ้วป้ายคิด

สุดยอดวิชาไว้ใช้ตอนเศร้าสลดที่รุนแรงมากชื่อ  กำสลดสลายวิญญาณ เป็นฝ่ามือ

ที่เอี้ยก้วยเป็นผู้บัญญัติขึ้นเองรักคุณธรรม โมโหร้าย ฉลาดหลบใน ทันคน ชอบ

ช่วยเหลือเป็นที่ชอบพอของสาวๆหลายคนแต่ก็ไม่มีใครได้ใจเขาไปนอกจาก

เซียวเหล่งนึ่ง- เซียวเหล่งนึ่ง  นางเอกของเรื่องยอดยุทธเพลงกระบี่ และวิชาทุกแขนงในสำนัก

สุสานโบราณเป็นภรรยาของเอี้ยก้วย รักมั่นในชายอย่างเอี้ยก้วยเพื่อเอี้ยก้วยนาง

ยอมสละได้ทุกสิ่งแม้แต่ความสุขของตัวเอง เป็นคนไม่ค่อยทันคนถึงจะฉลาดแต่

อ่อนต่อโลกอยู่มากนัก- ก๊วยพู้ ลูกสาวคนโตของก๊วยเจ๋ง ที่เป็นคนตัดแขนของเอี้ยก้วย เป็นคนขี้อิจฉา

ริษยาเอาแต่ใจแต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนัก- ก๊วยเซียง ก๊วยเซียงคือบุตรีคนที่ 2 ของก๊วยเจ๋งกับอึ้งย้ง สาวสวยน่ารักขี้เล่น

มีคุณธรรมไม่ถือตัวเพื่อนฝูงมากมายทั้งคนปกติและไม่ปกติ ชอบคบหาคนไปทั่ว

พอใจในตัวเอี้ยก้วยแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะใจของเอี้ยก้วยได้ ต่อมาเป็นถึง

ปรมาจารย์ก่อตั้งสำนักง้อไบ๊- ก๊วยพั่วลู่  ก๊วยพั่วลู่ หรือ ก๊วยพั่วโล้ น้องชายฝาแฝดของก๊วยเซียง เขาเป็น

ลูกชายของก๊วยเจ๋ง- ลี้มกโช้ว เทพธิดาไหมแดง มารลูกศิษย์สำนักสุสานโบราณที่โดนขับออกมา

วิชาสุดยอดของนางคือ ฝ่ามือเบญจพิษ ผิดหวังจากรักที่แสนเจ็บช้ำจนจิตใจเย็นชา

ไม่เห็นค่าชีวิตคนแต่ลึกๆในใจนั้นยังเป็นคนอ่อนไหว เป็นศิษย์พี่ของ เซียวเหล่งนึ่ง

และเอี้ยก้วยนับเป็นอาจารย์อาของเขา- อั้งเล้งปอ ศิษย์คนแรกของ ลี้มกโช้ว- กงซุนเล็กงัก ลูกสาวของกงซุนจื้อที่แอบช่วยเอี้ยก้วยอยู่ตลอด เพราะนางนั้น

หลงรักในตัวเอี้ยก้วย แต่สุดท้ายนางก็ต้องตายไปจากปัญหาของพ่อและแม่ของ

นางเอง- เล็กบ่อซัง  เป็นศิษย์คนที่ 2 ของลี้มกโช้วที่โดนลี้มกโช้วจับมาเป็นลูกพี่ลูกน้อง

ของเทียเอ็งมีใจชอบพอเอี้ยก้วยกฃอยู่ในคราวก่อนนั้น- เทียเอ็ง  เป็นศิษย์ของอึ้งเอี้ยซือ ที่อึ้งเอี๊ยะซือช่วยชีวิตไว้จากลี้มกโช้ววรยุทธ

ปานกลางฉลาด เสียสละ สวยงาม ซื่อสัตย์- ลิ้มเชียวเอง (ลิ้มจิวเอ็ง) ผู้ก่อตั้งสำนักสุสานโบราณที่เซียวเหล่งนึ่งอยู่ เป็น

ปรจารย์ที่ไม่มีปรากฏ เป็นคู่รักของเอ้งเต็งเอี้ยง ผู้ที่มียอดวิชาเพลงกระบี่ที่

เซียวเหล่งนึ่งใช้อยู่- ราชครูจักรทอง (กิมลุ้น) ยอดฝีมือของฝั่งมองโกลที่มีฝีมือขั้นสุดยอดที่จะต่อ

กรกับยอดยุทธฝั่งจงหยวนได้อย่างถึงพริกถึงขิง นิสัยเจ้าเล่ เพทุบาย เหลี่ยมจัดแต่

ก็มีความจงรักภักดีอยู่มากเคยอยากได้ก้วยเซียงมาเป็นศิษย์ตายเพราะช่วยเหลือ

ก้วยเซียงจากการรบกับมองโกล- หลวงจีนตะละปา ศิษย์ของราชครูจักรทอง เป็นคนโง่ๆ ทึ่มๆ ใช้กำลังมากกว่า

สมองฝีมือไม่เท่าไหร่แต่แรงเยอะมาก- ฮั่วตู  ศิษย์ของราชครูจักรทอง เจ้าเล่ แสนกล ไว้ใจไม่ได้เป็นคนที่พร้อมจะทรยศ

คุณได้ทุกเมื่อแม้จะเป็นอาจารย์องตัวเอง- เซียวเซียงจื่อ จอมยุทธที่ข่านมองโกลเชิญมาทำงาน- นีมอชิง   จอมยุทธที่ข่านมองโกลเชิญมาทำงาน- อีเคอซี   จอมยุทธที่ข่านมองโกลเชิญมาทำงาน- อึ้งจื้อเพ้ง นักพรตศิษย์พี่ของอึ้งจื้อเพ้ง เขาเป็นคนที่แอบทำลายพรหมจันทร์ของ

เซียวเหล่งนึงหลงไหลเซียวเหล่งนึ่งจนลืมศีลธรรมความเป็นนักพรตของตัวเอง- เตียจี้เก่ง  นักพรตใจคด แห่งสำนักช้วนจินก่า เป็นคนใจสกปรกทรยศพี่น้อง

ลุแก่อำนาจ- ต๊กโกวคิ้วป้าย  ยอดมือกระบี่ไร้เทียมทานอยู่ในรูปแบบตำนานที่ไม่ปรากฏตัว

ในหนัง เป็นที่ยกย่องมากในนิยายว่าเก่งกาจระดับสุดยอดฝีมือที่ไม่มีใครชนะ

เขาได้-  คิ้วโชยเซียะ ภรรยาที่โดนกงซุนจื้อหักหลังและพยายามฆ่าให้ตาย- กงซุนจื้อ เป็นเจ้าของหุบไร้รักที่พยายามจะแย่งเซียวเหล่งนึ่งจากเอี้ยก้วย

มักมากในตัณหาเห็นแก่ตัวเป็นคนหลงไหลในสิ่งล่อใจได้ง่ายมีฝีมือดี- สองพี่น้องตระกูลบู๊ ศิษย์ ของอึ้งย้งและก้วยเจ๋ง- เยลูฉี สามีของก้วยพู้ เจ้าสำนักพรรคกระยาจกในช่วงปราบมองโกล- เยรูเยน  น้องสาวคนสวยของเยลูฉีเป็นนิยายหรือหนังชุดที่น่าสนใจใครที่ชอบแนวดราม่าความรักหน่อยๆน่าจะชอบ

ในมังกรหยกภาค 2 นี้อย่างแน่แท้
ตัวละครมังกรหยก1 ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ         มังกรหยก ภาค1 จุดเริ่มต้นของปัญหาที่จะปูพื้นเรื่องไปยังมังกรหยก

ภาค 2 และเป็นเรื่องที่ว่าด้วยการจงรักภักดีความเข้าใจผิดการหักหลังใส่ร้ายปกปิด

รวมไปถึงความช่วยเหลือและการผจญภัยของตัวเอกอย่าง ก๊วยเจ๋ง อึ้งย้ง ตัวละคร

มังกรหยกภาค 1 เน้นไปที่เรื่องของศักศรีดิ์และเกียรติของแต่ละบุคคลที่มีมากมีน้อย

รวมไปถึงการยอมเป็นคนไร้เกียรติเพื่อความสุขสบายกับการยอมสู้เพื่อฝ่าฟันกับ

อันตรายและศัตรูที่เข้ามาทั้งที่มองเห็นและไม่เห็นก็ตาม

หมวด >>> หนังจีนกำลังภายในตัวละครมังกรหยก 1 (ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ)


- ก๊วยเจ๋ง  ก๊วยเจ๋งเป็น 1 ในห้ายอดฝีมือยุคที่ 2 มีฉายาว่า"จอมยุทธอุดร" เป็นคนดี

ซื่อสัตย์ชอบช่วยเหลือคนเป็นพี่น้องรวมสบานกับจิวแป๊ะทงก๊วยเจ๋งมีชื่อเสียงในด้าน

วิชาฝีมือแต่ก็มีชื่อในทางลบด้านความซื่อบื้อหัวอ่อนด้วยเช่นกัน เขาเป็นคนซื่อและ

มีจิตใจดี มีเมตตา- อึ้งย้ง ลูกสาว ลูกสาวของมารบูรพาอึ้งเอี๊ยะซือเจ้าเกาะดอกท้อ รู้วรยุทธ ฉลาด

หลักแหลมเป็นภรรยาของก๊วยเจ๋งภายหลังนางได้สืบทอดวิชาไม้เท้าตีสุนัข และ

รับตำแหน่งประมุขพรรคกระยาจกต่อจากอั้งฉิกกง เป็นคนฉลาดหลักแหลมรักสามี

ทำทุกอย่างได้เพื่อ ก๊วยเจ๋ง- จิวแป๊ะทง เฒ่าทารก เป็นศิษน้องของกลางอิทธิฤทธิ์เฮ้งเตงเอี้ยง นิสัยขี้เล่น

เหมือนเด็กทั้งๆที่ตัวเองอายุเยอะมากแล้ว หลังจากเฮ้งเตงเอี้ยงตายไปแล้วยอ

ดฝีมือคนอื่นนั้นต่างยกให้เขาเป็นหนึ่งในสุดยอดของยุคของมังกรหยกภาคนี้

เท่าแต่ว่าไม่มีใครคิดว่าเขาเป็นภัยกับคนอื่นเพราะนิสัยเด็กๆแบบเขาทำให้ไม่มี

ใครคิดจะยุ่งด้วย


- เอี๊ยทิซิม ผู้เป็นบิดาเอี้ยคัง


- เอี๊ยคัง ผู้เป็นบิดาเอี้ยก้วย


- ก๊วยเซาเทียน ผู้เป็นบิดาจอมยุทธก๊วยเจ๋ง


- อาวเอี๊ยงเค็ก หลานชายของอาวเอี๊ยงฮง (ตอนหลังค้นพบความจริงว่าตัวเอง

เป็นลูกของอาวเอี๊ยงฮง) ต้องตายอย่างอนาจ


- มกเนียมจื๊อ บุตรบุญธรรมของเอี๊ยทิซิม มารดาเอี้ยก้วย ผู้รักมั่นในเอี้ยคังแม้เขา

จะเป็นคนเลวเพียงใดก็ตาม


- หลีเพ้ง มารดาก๊วยเจ๋ง หญิงแกร่งที่พร่ำสอนก๊วยเจ๋งให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ทุกสิ่ง

ที่ดีงามจากตัวเขาได้จากการสั่งสอนของแม่เขาทั้งสิ้น


- เปาเสียะย้อ มารดาเอี้ยคัง


- ตั้งเฮี้ยงฮวง ลมทมิฬคู่พิฆาต ฉายา ศพทองแดง


- บ๊วยเถี่ยวฮวง หรือ เหมยเชาฟง ลมทมิฬคู่พิฆาต ฉายา ศพเหล็ก


- เค็กซา เป็นธิดาของเค็กเล้งฮวงซึ่งเป็นศิษย์ของอึ๊งเอียซือ ซึ่งถูกเนรเทศ

ไปจากเกาะดอกท้อ


- อ้วนง้วนอั้งเลียก อ๋องแห่งกิมก๊ก พ่อบุญธรรมของ เอี้ยคัง คนที่วางแผนแย่ง

แม่ของเอี้ยคังจากเอี้ยทิซิม มาเป็นของตัวและชุบเลี้ยงเอี้ยคังให้สุขสบายทำได้

ทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองของตัวเอง


- เจงกิสข่าน


- ซัวทงเทียน (พญามังกรประตูปิศาจ)


- โฮ้วทงไฮ้ (มังกรสามหัว)


- แพ้เลี่ยงโฮ้ว (เพชรฆาตรพันมือ)


- เนี่ยจื้ออง (เฒ่าประหลาดเซียนโสม)


- เอ็งกอร์ หรือ แองโกล (เทพคำนวณ) อดีตพระสนมอ๋องต้วน หลิวกุ่ยเฟย แอบ

มีความสัมพันธ์กับ จิววแป๊ะทง สมัยที่เฮ้งเตงเอี้ยง ไปเยี่ยมอ๋องต้วน ที่ต้าหลี่


- เซียมตัง (ชาวประมง) 1ในศิษย์ของอิดเต็งไต้ซือ


- บู๊ซำทง (กสิกร) 1ในศิษย์ของอิดเต็งไต้ซือ


- จูจื้อลิ้ว (นักศึกษา)1ในศิษย์ของอิดเต็งไต้ซือ


- ฮิ้วโชยยิ่ม (ฝ่ามือเหล็กพริ้วบนสายน้ำ) ประมุขพรรคฝ่ามือเหล็ก  ฉายาฝ่ามือ

เหล็กลอยน้ำวรยุทธสูงแต่นิสัยไม่ดี เป็นพวกคนชั่วเห็นแก่ตัว


- ฮิ้วโชยตึ๋ง พี่ของฮิ้วโชยยิ่ม มีนิสัยชอบหลอกลวง แอบอ้างชื่อของผู้เป็นน้อง


เจ็ดประหลาดแห่งกังหนำ ( เจ็ดประหลาดกังน้ำ) พี่น้องร่วมสาบานแห่งกังหนำ

มีวรยุทธแตกต่างหลายแขนง เป็นกลุ่มอาจารย์ทั้ง 7 ของก๊วยเจ๋ง


  - ค้างคาวเหิน กัวเต็งอัก


  - บัณฑิตมือวิเศษ จูชง 


  - เทพอาชา หันปอกือ


  - คนตัดฟืนเขาทักษิณ น่ำฮียิ้น


  - อรหันต์ยิ้ม เตียวอาแซ


  - ผู้ซ่อนกายกลางตลาด ช้วนกิมฮวด


  - นักกระบี่หญิงแคว้นอ้วก หันเสียวย้ง5 ห้ายอดฝีมือแห่งยุค  ที่ชาวยุทธยอมรับว่ามีวรยุทธสูงสุดแห่งยุค แบ่งตามถิ่น

อาศัยของเหล่าจอมยุทธผู้นั้นเช่น ประจิม กลาง ทักษิณ- เฮ้งเตงเอี้ยง (เทพมัชฌิม หรือ กลางอิทธิฤทธิ์หรือกลาง)ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจินก่า

มีผีมือยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดา 5 ยอดผีมือ


- อึ้งเอี๊ยะซือ (มารบูรพา หรือ ภูตบูรพา) เป็นบิดาของอึ้งย้ง และเป็นประมุขเกาะ

ดอกท้อฉลาดหลักแหลมสุขุม และเกรี้ยวกราดได้ในเวลาเดียวกัน


- อั้งฉิกกง (ยาจกอุดร , ขอทานเหนือ หรือ ยาจกเก้านิ้ว) ประมุขพรรคกระยาจก

ผู้มียอดวิชาฝ่ามือพิชิตมังกร อาจารย์ของก๊วยเจ๋งและอึ้งย้ง


- อิดเต็งไต้ซือ (ราชันย์ทักษิณ อ๋องแดนใต้,ราชันย์ต้วน) เป็นอดีตจักรพรรดิแซ่ต้วน

แห่งต้าหลี่มีวิชาดรรชนีที่เลื่องชื่อ


- อาวเอี๊ยงฮง (พิษประจิม หรือไซตั๊ก) จ้าวแห่งการใช้พิษ ผู้อยู่เหนือพิษทั้งปวง

ฝักใฝ่ทางมารแบบเต็มตัวเป็นพ่อบุญธรรมเอี้ยก้วย


- จิวแป๊ะทง คนที่ 6 นับว่าเป็นผู้มี วิทยายุทธสูงส่งเป็นตัวแทนของกลางอิทฤทธิ์

เนื่องจากเฮ้งเตงเอี้ยง ได้ตายก่อน 5คนที่เหลือนานมาก7 บรรพชิตช้วนจินหรือนักพรตทั้ง 7 แห่งนิกายช้วนจินก่า- เบ้เง็ก ฉายา ตั้งเอี้ยงจื้อ - เจ้าสุริยัน ศิษย์คนที่ 1 ของเฮ้งเต็งเอี้ยง และเป็นเจ้า

สำนักต่อจากเฮ้งเต็งเอี้ยง


- คูชู่กี ฉายา เชี่ยงชุนจื้อ - ผู้อมตะ มีพลังฝีมือสูงสุดในบรรดานักพรตทั้ง 7 คน


- เฮ้งชู่อิด ฉายา เง็กเอี้ยงจื้อ - อาทิตย์หยก มีฝีมือสูงส่งในสำนักป็นรองเพียง

คูชู่กี


- ท่ำชู่ตวน ฉายา เชี่ยงจินจื้อ - คนจริงยืนยาว


- เล่าชูเหียน ฉายา เชี่ยงแชจื้อ - คนจีรัง


- ฮึ่งไต้ฮง ฉายา ก้วงเล้งจื้อ - ผู้ไพศาล


- ซุนปุกยี่ ฉายา เช็งเจ็งซั่วยิ้น - ผู้วิสุทธิ์พเนจร นักพรตหญิงแห่งชวนจิน


มังกรหยก ภาค 1 ก๊วยเจ๋งยอดวีระบุรุษ