รางวัลโนเบลมีกี่สาขา
รางวัลโนเบลมีกี่สาขา 

   ตอบ รางวัลโนเบล ที่มีระบุไว้ในพินัยกรรมของนาย อัลเฟรด โนเบล *<< อ่าน

รายละเอียดที่มาของรางวัลได้จากลิ้ง นั้นมีทั้งหมด 5 สาขา คือ


1. สาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ (physiology or medicine) : รับผิดชอบโดย

คณะกรรมการแห่งสถาบันคาโรลินสกา


   - บุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ได้รับรางวัลสาขานี้ : อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง

(Sir Alexander Fleming)2. สาขาฟิสิกส์ (physics)  : รับผิดชอบโดย ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์

แห่งสวีเดน


   - บุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ได้รับรางวัลสาขานี้ : อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

( Albert Einstein ) บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ3. สาขาเคมี (chemistry) : รับผิดชอบโดย ราชบัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่ง

สวีเดน


   - บุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ได้รับรางวัลสาขานี้ :  เออร์เนสท์ รัทเทอร์ฟอร์ด

( Lord Ernest Rutherford ) "บิดา" แห่งนิวเคลียร์ฟิสิกส์ เขาเป็นผู้บุกเบิกทฤษฎีการ

โคจรของอะตอม4. สาขาสันติภาพ (peace) : รับผิดชอบโดย สถาบันโนเบลแห่งนอร์เวย์


   - บุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ได้รับรางวัลสาขานี้ :  มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

(Martin Luther King Jr.) นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ชาวอเมริกัน5. สาขาวรรณกรรม (literature) : รับผิดชอบโดย ราชบัณฑิตยสภาแห่งชาติสวีเดน


   - บุคคลที่เป็นที่รู้จักที่ได้รับรางวัลสาขานี้ : จอห์น สไตน์เบ็ค  ( John Steinbeck )


โดยมีการเพิ่มรางวัลที่มาจัดในวันเดียวและรูปแบบเดียวกันรางวัลโนเบลให้ในสาขา

เศรษฐศาสตร์ ในปี พ.ศ.2511 ธนาคารชาติสวีเดนมีอายุ 300 ปี มอบรางวัลโดย

ธนาคารกลางสวีเดน (Sveriges Riksbank) เพื่อระลึกถึง อัลเฟร็ด โนเบล แต่รางวัล

เศรษฐศาสตร์นั้นไม่ได้อยู่ในพินัยกรรมของ อัลเฟรด โนเบล จึงไม่ถือว่าเป็นรางวัลโนเบล

พิธีมอบรางวัลโนเบลจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 10 ธันวาคม โดยจัดขึ้นครั้งแรก

หลังจากที่ อัลเฟรด โนเบลเสียชีวิตไปได้ 5 ปี (ค.ศ. 1901)