โอโอขุ Ooku คือ
โอโอขุ Ooku คือ


     โอโอขุ คือ ฝ่ายในของปราสาทเอโดะที่แบ่งส่วนไว้ให้เฉพาะญาติและคนรับใช้

ที่เป็น สตรีของโชกุนได้พำนักอาศัย โอโอขุเป็นที่อยู่ของมารดา บุตรธิดา และภรรยา

ทั้งหลายของโชกุน รวมถึงนางกำนัลภายในปราสาท ๆไม่สามารถให้มีผู้ชายนอกเหนือ

จากท่านโชกุนเข้าไปในเขตนี้ได้ ความหมายตรงๆคือ เขตหวงห้ามสำหรับโชกุนตระกูล

โตกุกาวะและบรรดาผู้ใกล้ชิดคนสนิทผู้รับใช้ซึ่งเป็นผู้หญิงของโชกุน

โอโอขุ

โอโอขุ นั้นถูก สร้างขึ้นมาในปราสาทเอโดะในปี ค.ศ.1607 โดย โชกุนโตกุกาวะ ฮิเดทาดะ

โดยมีกฏว่าหญิงสูงศักดิ์จะอยู่ในโอโอขุ ตลอดไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปภายนอก

ปราสาทหรือแม้แต่ส่วนหน้าของปราสาทได้นอกเสียจากว่ามีเหตุเช่น ภรรยารองของ

โชกุนคนเก่าที่เสียไปถ้าไม่มีบุตรกับโชกุนให้ออกไปจากปราสาทได้


ตำแหน่งต่างๆใน โอโอขุ


1. มิไดโดโกโระ : เป็นเหมือนภรรยาหลวงหรือฮองเฮาคือเมียของฮ่องเต้ มิไดก็คือ

เมียของโชกุนมีอำนาจสิทธิขาดใหญ่ที่สุดในโอโอขุ ผู้ที่จะมาเป็นมิไดโดโกโระได้นั้น

ต้องมาจากธิดาของชนชั้นสูง เท่านั้น จะเป็นธิดาบุญธรรมหรือธิดา จริงๆก็ได้นับที่

ตำแหน่ง (เหมือนในหนังเจ้าหญิงอัตสึ) เมื่อโชกุนเสียชีวิตลง มิไดโดโกโระจะเปลี่ยน

ชื่อเป็น โอมิไดโดโกโระ จะต้องปลงผมและสามารถอยู่ในปราสาทต่อได้


2. โซคุชิทสึ : อนุภรรยาของโชกุน ซึ่งจะเลือกจากนางกำนัลตำแหน่งโอจูโร เมื่อ

โชกุนเสียชีวิต หากเป็นมารดาของโชกุนคนต่อไปสามารถปลงผมและอยู่ต่อใน

ปราสาทได้แต่ถ้าหากไม่ใช่ก็ให้ปลงผมและออกจากปราสาทไป


3. โอขุโจวจู : นางกำนัลของปราสาทแบ่งตามระดับขั้นต่างๆ แยกย่อยอีกมากมาย

แบ่งเป็น โอขุโจวจูระดับบน ที่รับใช้ต่อหน้าโชกุน


โอขุโจวจูระดับล่าง พวกที่ไม่มีสิทธิรับใช้ต่อหน้าโชกุน ซึ่งทั้งบนและล่างนั้นก็ยังมี

แยกย่อยตามตำแหน่งอีกเยอะมาก ทั้งหมดล้วนเป็นหญิง (ชื่อก็บอกอยู่ว่านางกำนัล)

ประเพณีเรื่องโอโอขุแบบนี้อยู่ตลอดเป็นเวลาเกือบ 200 ปีจนสิ้นสุดอำนาจของโชกุน

โตกุกาวะและปราสาทเอโดะถูกปิดลงในการปฏิรูปเมจิ

คร่าวๆ พอเข้าใจกันนะครับสำหรับเรื่องราวของโอโอขุ