บอยคอตคืออะไร ประวัติมายังไง

บอยคอต เป็นพี่น้องกับ วัลคอต เอ้ยไม่ใช่ละ (boycott หรือ บอยคอต) มาจาก

ชายคนนึงที่ชื่อว่า ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต ซึ่งเป็นคนแรกที่โดนกลุ่มชาวนา

ในไอริส ต่อต้านด้วยการกระทำ ที่ปราศจากความรุนแรงเป็นการต่อต้าน อย่างสงบ อหิงสา หรือ

ที่เราเรียกในปัจจุบันภาษาไทยว่า การคว้ำบาตรนั่นเอง ซึ่งมีที่มาจากชาวนาชาว

ไอริส ที่ต่อต้านเจ้าของที่ดิน ชาวอังกฤษที่กดขี่พวกเขา โดยนำเอาชื่อของนาย

ชาร์ล คันนิงแฮม บอยคอต บุคคลแรกที่ถูก ต่อต้านโดยการที่สงบนั้นคือการที่

กดดันไม่ยอมรับบุคคลที่กดขี้พวกเขาในสังคมพวกเขา ไม่ยอมขายของไม่ยอม

ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นเลยแม้กระทั่งการรับจ้างเก็บเกี่ยวพืชผลหรือ

งานอื่นใด ที่พวกนายทุนพวกนั้นต้องการจะให้ชาวบ้านชาวนาทำให้เขาให้เช่า

ที่ดินทำไร่นา ด้วยราคาที่ไม่เป็นธรรมหนำซ้ำยังขู่จะเอาตำรวจมาไล่ชาวบ้าน

ด้วยเหตุนี้เอง เลยโดนชาวบ้าน ต่อต้านและคว้ำบาตรโดนโห่ร้องขับไล่ในทุกที่

ที่เขาไปแสดงตัวต่อหน้าสาธารณะชน ต่อมากลุ่มชาวนาชาวบ้านทั้งหลายก็ทำ

สำเร็จ โดย นาย บอยคอต คงรู้สึกว่าอั๊วะอยู่ต่อไปม่ายล่ายเลี้ยว  (ไม่ได้แล้ว)

จึงต้องอพยพออกนอกประเทศอังกฤษไปแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปนานแล้ว แต่

" บอยคอต " ซึ่งเป็นนามของเขาก็ยังถูกใช้ต่อมาเรื่อยๆในการต่อสู้

ต่อต้านอย่างสงบหรือการไม่ยอมรับใครหรือประใดเป็นเทศนึง ชื่อนี้ก็จะยังถูก

ใช้ต่อไป Charles Cunningham Boycott ความรู้รอบตัว ยังมีให้เราค้นหามัน

อีกเยอะ.......................