สมาชิกอาเซียน วันที่เข้าร่วมคือสมาชิกอาเซียน วันที่เข้าร่วมคือหมวด >> อาเซียน


"One Vision, One Identity, One Community"


หรือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม  เป็นคำขวัญของอาเซียนเรา

วันนี้เราจะมาดูกันว่า มีประเทศไหนที่เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน (คงพอรู้กันแล้ว

ว่ามี 10ประเทศ)แต่เราจะมานำเสนอ วันที่ สมาชิกเข้าร่วมเป็นสมาชิกของอาเซียน

ว่าประเทศไหนเข้าเป็นสมาชิกวันไหนปีไหนกันมั่งอาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดย รัฐมนตรีต่างประเทศ

ทั้ง 5 อย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ประชุมกันที่อาคาร

กระทรวงการต่างประเทศของไทยในกรุงเทพมหานคร และลงนามปฏิญญาอาเซียน


วันที่ประเทศสมาชิก เข้าร่วมอาเซียน


ประเทศไทย   วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510


ประเทศสิงคโปร์   วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510


ประเทศฟิลิปปินส์  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510


ประเทศมาเลเซีย  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510


ประเทศอินโดนีเซีย  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510


ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2527


ประเทศเวียดนาม  วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538


ประเทศลาว   23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540


ประเทศพม่า   23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540


ประเทศกัมพูชา  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542ติมอร์ ตะวันออก อยู่ในระหว่างการรอพิจารณา สมาชิก หลังจากยื่นเพื่อ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกมาในปี 2554


รัฐปาปัวนิวกินีในเมลานีเซีย ได้รับสถานะผู้สังเกตการณ์ ของอาเซียน