EOD คือEOD คือ


   EOD ย่อมาจาก  EXPLOSIVE ORDNDNCE DISPOSAL หรือเจ้าหน้าที่

หน่วยทำลายวัตถุระเบิด เป็นไว้เป็นความรู้รอบตัวละกันนะครับมีหน้าที่เก็บกู้และ

ทำลายวัตถุระเบิด   มีหน้าที่หลักคือ เก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ซึ่งได้มาจากการ

รับแจ้งหรือการเข้าเคลียพื้นที่ในสถาดารณ์ที่อาจมีระเบิดลูกถัดไปที่ยังไม่ระเบิด

รออยู่ จะเข้าเก็บกู้และทำลายก็ว่ากันไปครับ EOD ที่เห็นกันบ่อยในประเทศไทย

คือแถว 3 จวชายแดนภาคใต้ที่ เวลาระเบิดลูกแรกลง แล้วมักมีระเบิดลูกถัดมา

หวังสังหารเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบ ก็จะใช้ หน่วยEOD นี่แหละครับถ้าเจอ

ระเบิดก็เข้าเก็บกู้หรือทำลายทิ้งซะ แน่นอนครับผู้ที่จะมาทำหน้าที่นี้ว่าเสียสละแล้ว

ยังต้องผ่านการ การฝึก/หลักสูตร นักทำลายล้างวัตถุระเบิดEOD  ต้องเริ่มจากการ

สอบแข่งกันเข้ามาเรียน

วิชายุทโธปกรณ์กระสุน / วิชาระเบียบการทำลาย / วิชาวัตถุระเบิดและการทำลาย

/ วิชาเกียวกับความรู้อื่นๆ พวกกการอ่านแบบ อิเลคทรอนิคส์ และรวมไปถึง

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย อีกด้วย งานหลักๆ แล้ว หน้าที่หลัก คือ เก็บกู้ ระเบิด

ที่ยังไม่ระเบิด เก็บและทำลายหรือ หลังจาก รบเสร็จ ก็จะมีลูกปืนใหญ่ที่ ด้านก็ต้อง

ไปทำให้มันปลอดภัย หรือทำลาย ระเบิด เครื่องกระสุนที่หมด อายุ นับว่าเป็นผู้ที่

น่านับถือมากๆครับเพราะต้อง ทำงานเสี่ยงตายแทบทุกวัน ในภาวะสงคราม

หรือในสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่างๆ