ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย
ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย

   เคยลงเรื่อง 77 จังหวัดของไทยไปแล้วมาวันนี้ มาลงชื่อจังหวัดชื่อเดิมก่อนเปลี่ยน

มาเป็นในปัจจุบันว่ามีชื่ออะไรกันบ้างครับ


ภาคเหนือมี 9 จังหวัด 

1.จังหวัดเชียงราย :  เวียงชัยนารายณ์

2.จังหวัดเชียงใหม่ :  นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือ เวียงพิงค์

3.จังหวัดน่าน :   เมืองนันทบุรี เมืองน่าน เมืองนาน

4.จังหวัดพะเยา :  เมืองภูกามยาว หรือ พยาว

5.จังหวัดแพร่ :  เมืองพลนคร --- เวียงโกศัย

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  หมู่บ้านว่า "แม่ร่องสอน" เพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน"

7.จังหวัดลำปาง :  เมืองเขลางค์นคร

8.จังหวัดลำพูน :  เมืองหริภุญไชย

9.จังหวัดอุตรดิตถ์ :  บางโพธิ์ท่าอิฐ สมัยก่อนเป็นเพียงตำบลเท่านั้น


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 20 จังหวัด

1.จังหวัดกาฬสินธุ์ :  บ้านแก่งสำเริง หรือ บ้านแก่งสำโรง

2.จังหวัดขอนแก่น :  เมืองขามแก่น

3.จังหวัดชัยภูมิ :  บ้านหลวง

4.จังหวัดนครพนม :  เมืองมรุกขนคร  เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น เมืองศรีโคตรบรูณ์

5.จังหวัดนครราชสีมา เป็น จังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  :  โคราช" หรือ "โคราฆะ"

    กับเมือง "เสมา" 

6.จังหวัดบึงกาฬ :  ชัยบุรี (เมืองไชยบุรี)

7.จังหวัดบุรีรัมย์ :  โนนม่วง เมืองแปะ

8.จังหวัดมหาสารคาม :  บ้านลาดกุดยางใหญ่

9.จังหวัดมุกดาหาร :  เมืองมุกดาหาร

10.จังหวัดยโสธร :  สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านเรียกว่า บ้านสิงห์ท่า ต่อเป็นเมืองยโสธร

    มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ

11.จังหวัดร้อยเอ็ด :  สาเกตนคร หรือ เมืองร้อยเอ็จประตู

12.จังหวัดเลย :  หมู่บ้านแฮ่ --- เมืองเลย

13.จังหวัดสกลนคร :  เมืองหนองหานหลวง ----  เมืองสกลทวาปี

14.จังหวัดสุรินทร์ :  เมืองประทายสมันต์

15.จังหวัดศรีสะเกษ :  เมืองขุขันธ์

16.จังหวัดหนองคาย :  บ้านไผ่

17.จังหวัดหนองบัวลำภู :  นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน --- เมืองกมุทธาสัย

18.จังหวัดอุดรธานี :   "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง"

19.จังหวัดอุบลราชธานี :  ดอนมดแดง -- ดงอู่ผึ้ง

20.จังหวัดอำนาจเจริญ :  เมืองค้อ


ภาคตะวันตกมี 5 จังหวัด

1.จังหวัดกาญจนบุรี :  

2.จังหวัดตาก :  เมืองตาก

3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  เมืองบางนารม หรือ เมืองนารัง --- เมืองกุย

4.จังหวัดเพชรบุรี : พริบพรี / ศรีชัยวัชรบุรี

5.จังหวัดราชบุรี :  เมืองราชบุรี / มณฑลราชบุรี


หน้าถัดไป >> ชื่อเดิม ชื่อโบราณ 77 จังหวัดของไทย 2


ตามไปอ่านได้หน้าถัดไปได้เลยรับเอาให้ครบ