วิธีการทำงานเป็นทีม


วิธีการทำงานเป็นทีม


            การที่เรานั้นได้รับมอบหมายงานให้ทำงานกันเป็นกลุ่มหรือทำงานกันเป็นทีม

นั้นเราจำเป็นต้องร่วมงานกับผู้อื่นซึ่งมีความแตกต่างกันกับเราในหลายๆด้านและหลายๆ

คนต้องมาช่วยกันทำงานให้สำเร็จวันนี้เรามีข้อคิดหรือวิธีที่จะให้ท่านนำไปปรับใช้ในการ

ทำงานเป็นทีมว่าสมควรมีอะไรบ้างที่จะทำให้เวลาเราทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทีมเดียว

กันแล้วงานออกมาดีหรือร่วมมือเข้าขากันไม่แตกกันเอง
10 ข้อคิดการทำงานเป็นทีม


1.มองที่เป้าหมาย : ทุกอย่างสำคัญแต่เป้าหมายของเราคืองานต้องเสร็จเรียบร้อย

และดีตามที่ได้รับมอบหมายมองไปที่เป้าหมายข้ามพ้นอย่างอื่นที่คอยรบกวนจิตใจเรา2.ทัศนคติต่อผู้อื่น : เปิดใจให้กว้างยอมรับในคนอื่นอย่าอคติเขาในเรื่องใดเรื่องนี้ที่

สำคัญคือทำงานให้ได้เป็นพอและเข้ากันให้ได้เรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้เก็บไว้ทีหลัง

ต้องรู้จักการมองดลกในแง่ดีเป็นคนคิดบวก3.ความเปราะบาง : อย่าหัดเป็นคนขี้ใจน้อยเวลาเพื่อนในทีมไม่ฟังหรือโดนตำหนิ

จงมุ่งมั่นจนงานสำเร็จเป็นพอ4.ความสามัคคี : ต่อให้จะมาจากต่างที่ต่างทางกันแต่ในเมื่อมาร่วมหัวจมท้ายทำงาน

ร่วมกันแล้วจงสามัคคีแบ่งหน้าที่ทำงานให้สัมพันธ์กันให้ได้5.รับฟังความเห็น : ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำของทีมหรือลูกน้องในทีมอย่าเอาความเห็น

ตัวเองเป็นใหญ่รับฟังความคิดจากคนอื่นบ้างเผื่อจะมีอะไรดีๆ6.ขยันและตั้งใจ : ทำงานร่วมกับผู้อื่น อ่าอันที่จริงทำงานหรือทำอะไรต้องขยัน

และตั้งใจเพื่อที่งานจะได้เสร็จและสมบูรณ์ อย่าทำตัวเองให้เป็นตัวถ่วงทีม

ถ้าทำข้อนี้ได้เราจะเข้าข่ายพนักงานที่ดีได้ไม่ยากเลย7.ให้อภัย : งานที่ทำมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างจงให้อภัยและช่วยกันแก้ไข มัวแต่

โทษกันไปมาหรือด่าไปแรงๆงานมันไม่เสร็จหรอกต้องลงมือช่วยกัน8.แยกแยะเรื่องส่วนตัว : บางคนอาจจะมีปัญหาส่วนตัวกันมาหรือมีเรื่องปัญหา

ชีวิตติดตัวมาจงยกมันออกไปในเมื่อตอนนี้คือการทำงานเพื่อเป้าหมายให้งานเสร็จ

เก็บมันเอาไว้งานเสร็จค่อยมาว่ากันอีกทีจงทำงานอย่างมืออาชีพ ครับ9.สื่อสาร : การทำงานมากกว่า 1 คนคือตัวเองนั้นเวลาจะพูดคุยสื่อสารอะไรนั้นต้อง

เอาให้เข้าใจตรงกันทั้ง 2 ฝ่ายไม่งั้นงานที่ออกมาอาจมีปัญหาเอาได้10.เห็นแก่ตัว : อย่าเอานิสัยเห็นแก่ตัวมาใช้งานการทำงานเป้นทีมหรืองานกลุ่ม

เลือกเอาแต่งานสบายหรืองานน้อยทำตัวเป็นตัวถ่วงขี้เกียจ นิสัยแบบนี้นอกจากเพื่อน

ร่วมงานจะรังเกียจแล้วงานอาจมีปัญหาไม่เสร็จหรือออกมาไม่ดีทุกคนจะโทษว่าเป็น

ความผิดเอาได้            หวังว่าทัศนคติความรู้เล็กน้อยของการทำงานเป็นทีมในบทความนี้จะช่วย

ให้ใครที่กำลังคิดว่ามีปัญหาในเรื่องนี้ได้เอาไปปรับใช้เวลาต้องทำงานร่วมกันกับผู้อื่น

ได้นะครับ