15 เทคนิคการสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งาน 


               บทความเรื่องงานบทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการไปสัมภาษณ์งานซึ่งเป็น

การสอบถามกับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์งานมาหลายๆท่านว่าแบบไหนที่ทำได้ดีมากที่สุด

และเป็นการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้มีเทคนิคในการสัมภาษณ์งานมาเผยแพร่ให้

ผู้อ่านของเราได้นำเอาไปใช้เพิ่มมากขึ้น
เทคนิคการสัมภาษณ์งาน 
1.ควรหาข้อมูลเบื้องต้นของที่ที่เราจะไปสัมภาษณ์งานก่อนว่าทำอะไรบ้างมีลักษณะ

งานอย่างไรมีอะไรเด่น


2.ร่างกาย เครื่องแต่งกายเหมาะสมไม่ดูเยอะหรือรุงรังเช่นเสื้อผ้าภูมิฐาน ผมดูดี หนวด

เคราไม่มี  ตัดเล็บ แลดูไม่สกปรก


3.พกพาความมั่นใจไปด้วยเยอะๆ เพราะคุณอาจโดนทดสอบจิตใจ


4.เอกสารอะ เอาไปให้ครบมีอะไรดีๆเอาไปอวดเขาให้หมด


5.พูดจาชัดเจนฉะฉานไม่ต้องไปเกรงมันแสดงถึงความมั่นใจของเราด้วย


6.จริงจังไม่ทำเป็นเล่นเคารพในสถานที่ เคารพในผู้อื่น


7.มีมารยาทต่อคนในที่นั้นๆ อย่าทำตัวหยิ่งยะโส คุณมาเพื่อสัมภาษณ์งานของานเขา

ทำเขาไม่ได้อ้อนวอนให้คุณมา


8.อัธยาศัยดี แลดูเป็นมิตรแม้เขาจะทำบึ้งตึงใส่เราก็ตาม


9.ตอบคำถามโดยการมองไปที่หน้าของคนสัมภาษณ์เพื่อแสดงว่าคุณสนใจในคำถาม


10.แสดงความกระตือรือร้น ว่าต้องการงานนี้แต่ไม่เชิงว่าต้องอ้อนวอน


11.ควบคุมอารมณ์แม้บางครั้งคนสัมภาษณ์จะมีคำถามหรืออะไรแรงๆมาใส่คุณ ทำให้

คุณ ดูเหนือกว่าโดยการคุมตัวเองให้ได้


12.ตอบคำถามให้มากกว่าที่ถามไปซํกนิดเพื่อโชวืว่าคุณเจ๋งแค่ไหนแต่ไม่ควรมาก

เกินไป


13.คุมสถานการณ์หว่านล้อม ใช้จิตวิทยาในการตอบคำคามจูงใจให้เขาเห็นด้วยกับเรา

ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าตกอยู่ในสภาการณ์ของผู้สัมภาษณ์เป็นพอ


14.กล้าๆที่จะแสดงความเห็นของเราให้คนอื่นได้รับรู้


15.ควรเตรียมคำถามไว้ถามกลับเขาในตอนท้ายเผื่อเขาถามว่ามีอะไรถามไหม


16.ก่อนจะตอบจะทำอะไรคิดให้ดีมีสติ คิดให้รอบคอบเสียก่อนอย่าลืมว่าคำพูดเป็น

นายเรา นั้นก่อนพูดไรออกไปเรายังเป็นนายมันต้องคิดให้ดีๆ


ลองดูนะครับสำหรับเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ของเรานำไปลองปรับใช้ให้เข้ากับ

สถานการณ์และตัวเราเองว่าควรใช้อย่างไร ที่สำคัญเลยครับ ความมั่นใจ ทำอะไรต้อง

มีความมั่นใจและรอบคอบทั้งการพูดและท่าที