ทำไมฮ่องเต้มีนางสนมเยอะ

ทำไมฮ่องเต้มีนางสนมเยอะ


      บทความนี้ก็ชิวๆเล่นๆนะครับอย่าไปซีเรียส อาจจะได้ความรู้รอบตัวบ้าง ไม่ได้

บ้างมั่วบ้างสาระบ้างไร้สาระบ้างสาเหตุที่ฮ่องเต้ต้องมีเมียเยอะหรือสนมเยอะเพราะ

เหตุใดลองคิดกันเล่นๆดูผมคิดมาได้ 10 ข้อดังนี้ครับ

ฮ่องเต้เฉียนหลง

1.เขาเลือกให้ : ไทเฮาเลือกคู่ครองให้อาจจะเป็นสกุลญาติๆ ดั้งเดิมของไทเฮาจะ

ให้เข้ามาสืบทอดอำนาจในฝ่ายใน หรือหญิงสาวที่ถูกอกถูกใจคนที่ฮ่องเต้ต้องฟัง

เช่น ถูกใจลุง ป้า ไทเฮาอะไรก็ว่าไป ถามว่าที่บอกมานี้จำมาจากหนังใช่มั้ย ขอ

ตอบเลยว่า... ใช่ ฮ่าๆๆๆ

พระนางซูสีไทเฮา ไทเฮาผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่คับฟ้าในยุคราชวงศ์ชิง

2.ความสัมพันธ์กับขุนนาง : ลูกสาวขุนนางท่านนั้นท่านนี้ที่มีความสำคัญที่ต้อง

ใช้เป็นมือเป็นไม้ทำงานให้ตนบางครั้งก็ต้องรักษาความสัมพันธ์โดยการรับลูกสาว

ของท่านนั้นๆเข้ามาเป็นนางสนมเพื่อรักษาไมตรีกับบรรดาขุนนางคนสำคัญของ

ราชสำนักเอาไว้


3.พอใจส่วนตัว : ข้อนี้อาจจะไม่ใช่ความรักอาจจะเอาไว้เป็นการบำเรอผ่อนคลาย

ก็ได้


4.เจริญสัมพันธไมตรี : ข้อนี้ก็มีความสำคัญจะเป็นการเต็มใจเจริญหรือการบังคับ

เอามาเพื่อเป็นตัวประกันก็แล้วแต่เป็นอุบายการเจริญความสัมพันธ์กับชนเผ่าต่างๆ

นอกด่าน หรือกับดินแดนอื่นๆเพื่อเป็นไมตรีต่อกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการค้าขาย

หรือความสงบตามชายแดนและพื้นที่ที่ต้องการความสัมพันธ์เป็นพันธมิตรกันต่อไป

พระมเหสีหรง จากเผ่าอุยกูร์ที่ห่างไกลทางตะวันตกของจีน

ปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเองของจีน

เป็นมเหสีชาวมุสลิมคนเดียวของจักรพรรดิเฉียนหลง

5.ดูแลการงานต่างๆ : การมีเยอะๆก็ไม่ใช่เรื่องอะไรมากแค่เอาไว้แบ่งเบาภาระ

ของไทเฮาฮองเฮา ที่ต้องจัดการเรื่องภายในแต่บางทีเอามาช่วยงานบางครั้งก็มา

ทะเลาะกัน (เอามาจากหนังอีกตามเคย 555+)


6.พักผ่อน : เอาไว้เพื่อความสำราญส่วนตัวของตัวฮ่องเต้เอง


7.ฐานอำนาจ : บางครั้งบางทีต้องรักษาฐานอำนาจเช่น อภิเษกกับลูกสาวของน้า

ของป้าของลุง หรือในตระกูลที่เป็นญาติๆของฮองเฮาเพื่อเวลาจะใช้งานการอันใด

จะยังพอมีอำนาจในการคุยกับคนในตระกูลนั้นๆ ซึ่งเป็นญาติสนิทชิดเชื้อกัน เหมือน

คนกันเองเพื่อรักษาผู้จงรักภักดีเอาไว้ให้เหนียวแน่น


8.โอกาศที่จะได้มีพระโอรส ทายาท : นี่น่าจะเป็นอีกสาเหตุหลักๆคือการสืบ

ทายาทเชื้อพระวงศ์ โดยเฉพาะพระโอรสที่มีความสำคัญต่ออนาคตของราชวงศ์

บางครั้งต้องมีมเหสีหลายคนมีสนมเยอะๆเพราะโอกาศในการได้พระโอรสซึ่งคน

จีนนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการมีบุตรชายซึ่งบางครั้งบางคน สนมบางองค์

ก็ไม่สามารถมีให้ได้จึงต้องมีมากกว่า 1 คนเพื่อเพิ่มโอกาศให้มากขึ้น เรื่องนี้ถือ

เป็นเรื่องจริงจังถ้าสนม มเหสีองค์ใดมีพระโอรสให้ฮ่องเต้ได้จะถือว่าตัวเองได้รับ

ความสำคัญขึ้นอย่างมากมีทั้งอำนาจและความยำเกรงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมทีเดียว9.ความรัก : มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยังยืนอยู่ตรงนี้.... ชอบพอพอใจใน

หญิงผู้นั้นโดยจักรพรรดิหรือฮ่องเต้เกิดความรักใคร่ชอบพอ (อันนี้คือวิธีปกติ

ชอบก็จัดการพิธีการให้ มาคู่ครองกัน)10.ประเพณี : คือการตัดสาวงามเพื่อเข้ามารับใช้ในวังคนไหนลักษณะดีเป็นที่

พอใจก็จะได้มาเป็นนางในนางสนมรับใช้งานในวัง


 ข้อมูลบทความนี้เอาไว้ขบคิดเล่นๆกันเรื่อยเปื่อยอย่าได้ไปซีเรียสกับมันมากครับ

เพราะไม่มีหลักฐานอ้างอิงเป็นเรื่องเป็นราวเน้นวิเคราะห์แสดงความเห็นเฉยๆ