ประเทศที่แยกตัวจากโซเวียต กลุ่มประเทศ CIS คือ

กลุ่มประเทศ CIS คือ  CIS  หลายๆคนคงจะสงสัยใช่มั้ยครับว่ากลุ่มประเทศ CIS คืออะไร  ย่อมาจาก

อะไร หมายถึงอะไร งั้นมากันทีละคำถามเอาไว้เป็นความรู้รอบตัว ประดับสมองกัน

ประเทศ CIS ย่อมาจากอะไร = ย่อมาจาก The Commonwealth of Independent States

ประเทศ CIS เป็นมาอย่างไร = เกิดจากการที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลาย กลุ่ม CIS 

จึงเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นก่อตั้งเมื่อ เมื่อไหร่ 21 ธันวาคม, พ.ศ. 2534

กลุ่มประเทศ CIS คือ
รูปนี้บล็อคเราทำมาเองไม่ใช่ธงกลุ่มแต่อย่างใด


โดยมีอดีตประที่แยกตัวจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต 12 ประเทศ จาก 15

ตั้งเป็นกลุ่ม CIS ขึ้นมา  คือ

1.ประเทศเบลารุส

2.ประเทศยูเครน

3.ประเทศรัสเซีย

4.ประเทศอาร์เมเนีย

5.ประเทศอาเซอร์ไบจาน

6.ประเทศคาซัคสถาน

7.ประเทศคีร์กีซสถาน

8.ประเทศมอลโดวา

9.ประเทศทาจิกิสถาน

10.ประเทศเติร์กเมนิสถาน

11.ประเทศอุซเบกิสถาน

12.ประเทศจอร์เจีย

ประเทศที่ไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม CIS คือ ประเทศแถบบอลติก ได้แก่ เอสโตเนีย

ลัตเวีย และลิทัวเนีย  สรุปรวมประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียต

ทั้งหมด 15 ประเทศ โดยจอร์เจีย ได้ลาออกออกจากสมาชิก ในปี 2551 ในช่วง

สงคราม 5 วัน รัสเซีย - จอร์เจีย ที่จอร์เจียต้องเสียอำนาจการปกครองเหนือ

อับฮาเซียและเซาท์ออสเซเทียไปเป็นรัฐอิสระ(หรือผนวกเข้ากับรัสเซีย) ทำให้

เหลือสมาชิกเพียงแค่ 11 ประเทศ ปัจจุบันมีเรื่องราวเกี่ยวกับแคว้นไครเมีย ของ

ยูเครนกับ ยูเครนตะวันออกและตะวันตกที่เกิดปัญหามาดูกันว่า ยูเครนจะออก

จากกลุ่ม CIS เพื่อไปอยู่กับ EU หรือไม่ เว็บไซค์อย่างเป็นทางการของ

CIS ---  คลิ๊ก

แปลเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็ดีครับเพื่อจะได้อ่านออก....................