ภูเขายอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ
ภูเขายอดเขาที่สูงที่สุดในโลก คือ

  วันก่อนเราพูดถึง เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก* ไปแล้ว วันนี้เอาความรู้รอบตัว*เล็กน้อยเรื่อง

ภูเขา ยอดเขา แล้วแต่จะเรียกเขาที่สูงที่สุดในโลกมาดูกันดีดว่ามีภูเขาอะไรบ้าง


1. Everest : ยอดเขาเอเวอเรสต์  เป็นยอดเขาหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเกิดจากการชน

กันของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนและแผ่นเปลือกโลกอินเดียในทางภูมิรัฐศาสตร์ ยอดเขา

เอเวอเรสต์ถือเป็นจุดแบ่งพรมแดนระหว่างประเทศเนปาลและทิเบต โดยอยู่สูงกว่าระดับ

น้ำทะเล 8,848 เมตร หรือ 29,028.9 ฟุต


2. Godwin Austen : หรือยอดเขาเคทู (K2) อยู่ในเทือกเขาคาราโคราม (Karakoram)

มีความสูง 8,611 เมตร (28,251 ฟุต) เชื่อมต่อกับแนวเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันตก

และตั้งอยู่ในบริเวณรอยต่อระหว่างเขตกิลกิต-บัลติสถานของประเทศปากีสถาน กับ

มณฑลปกครองตนเองตัชคูร์กันทาจิกในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของประเทศจีน


3. Kanchenjunga : กันเจนชุงคา (Kanchenjunga) หรือ กัญจชุงฆา ตั้งอยู่ในเทือกเขา

หิมาลัยบริเวณพรมแดนประเทศอินเดียกับเนปาล มีความสูงกว่า 8,586 เมตร หรือ 28,169 ฟุต


4. Lhotse : ตั้งอยู่เทือกเขาหิมาลัยบริเวณรอยต่อของประเทศเนปาลและเขตปกครองตนเอง

ทิเบต (หลังคาโลก*) ของประเทศจีนอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 8,516 เมตร หรือ 27,940 ฟุต


5. Makalu : ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย อยู่บริเวณรอยต่อพรมแดนของประเทศจีนและเนปาล

อยู่ห่างจากยอดเขาเอเวอเรสต์ 19 กิโลเมตร ยอดเขามาลาคูอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล

8,463 เมตร หรือ 27,766 ฟุต


6. Cho Oyu : โช โอยู อยู่ที่แนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นช่วงพรมแดนรอยต่อระหว่างจีน

- เนปาล  (ความสูง 8,201 เมตร)


7. Daulagiri : ยอดเขาที่แนวเทือกเขาหิมาลัย อยู่ในเขตประเทศเนปาล มีความสูง 8,167

 เมตร


8. Manaslu : มานาสลู ตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในเขตประเทศเนปาล เป็นยอดเขาที่สูง

ที่สุดในโลกอันดับ 8  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,156 เมตร หรือ 26,759 ฟุต


9. Nanga Parbat : นังกาปาร์บัต เป็นยอดเขาสูงสุดในโลกอันดับที่ 9 นังกาปาร์บัตแปลว่า

“ยอดเขาเปลือย” “Parbat” มาจากภาษาสันสกฤตว่า “บรรพต” เป็นภูเขาที่มีอันตรายที่สุด

ในบรรดายอดเขา 8 พันเมตร ทั้ง 14 ยอด * จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขานักฆ่า”

(Killer Mountain) เพราะมีคนเสียชีวิตจากภูเขานี้มากมายในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่

20 และเป็นภูเขาที่ปีนยาก มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 8,126 เมตร หรือ 26,660 ฟุต


10. Annapurna : เทือกเขาอันนะปุรณะ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยด้านตะวันตก

ในประเทศเนปาล มีความสูงถึง 8,091 เมตร ชื่อ "อันนะปูรณา" เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง

เทวีแห่งการเก็บเกี่ยว


ลิ้งที่เกี่ยวข้อง >> ยอดเขาที่มีความสูงเกิน 8,000 เมตร (มียอดเขาอะไรบ้าง)


เกร็ดความรู้เล็กน้อย : ไรน์โฮลด์ เมสเนอร์ (Reinhold Messner) นักปีนเขาชาวอิตาลี

มนุษย์คนแรกที่ขึ้นสู่ ยอดเขาเอเวอเรสต์ เพียงลำพัง โดยไม่ใช้ ถังออกซิเจนสำรอง

ไม่ใช้ลูกหาบ และเขายังเป็นคนที่พืชืตยอดเขา ด้านบนทั้งหมดอีกด้วย แต่ไม่สิเขานั้น

เป็นเจ้าของสถิติ พิชิตยอดเขาที่มีความสูงเกิน 8,000 เมตร ครบทั้ง 14 แห่ง เป็นคนแรก

ของโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 และจนถึงปัจจุบันมีผู้สามารถพิชิต 14 ยอดเขาดังกล่าวได้

ครบเพียง 14 คน