เขตปกครองตนเองมณฑลของจีน


เขตปกครองตนเองมณฑลของจีน


เขตปกครองตนเองและมณฑลจีนรวมไปถึงเขตปกครองพิเศษของจีนทั้งหมด 33 เขต

ได้แก่


ดูรูปภาพประกอบคลิ๊ก


22 มณฑลของจีน  / (เมืองเอก)


1.มณฑลกวางตุ้ง Guangdong (กวางโจว) - ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของประเทศ ทางใต้

ติดกับทะเลจีนใต้ ใกล้กับเกาะฮ่องกงและมาเก๊า


2.มณฑลกุ้ยโจว Guizhou (กุ้ยหยาง) - ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน


3.มณฑลกานซู Gansu (หลานโจว) - ตั้งอยู่ทางภาค ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

ตอนบนของแม่น้ำฮวงโห (แม่น้ำเหลือง)


4.มณฑลจี๋หลิน Jilin (ฉางชุน) - ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศ ทิศตะวันออกติดต่อกับรัสเซีย


5.มณฑลเจียงซู Jiangsu (นานกิง) - ตั้งอยู่ตอนกลางของดินแดนชายฝั่งทะเล

ตะวันออกของประเทศทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลจีนตะวันออก


6.มณฑลเจียงซี Jiangxi (หนานชาง) - ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของ

ประเทศจีน บนชายฝั่งตอนใต้ของลุ่มน้ำฉางเจียง (แยงซีเกียง)


7.มณฑลเจ้อเจียง Zhejiang (หางโจว) - ตั้งอยู่ติดทะเลทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ดินแดนจีนและทางใต้ของสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเกียง


8.มณฑลส่านซี Shaanxi (ซีอาน) - ตั้งอยู่ในเขตใจกลางประเทศแถบลุ่มแม่น้ำเหลือง

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน


9.มณฑลชานซี Shanxi (ไท่หยวน) - ตั้งอยู่บริเวณตอนกลาง ของแม่น้ำเหลือง

ทิศตะวันตกติดต่อกับมณฑลส่านซี


10.มณฑลชานตง Shandong (จี่หนาน) - ตั้งอยู่ตอนกลางชายฝั่งทะเลตะวันออก

ของจีนติดต่อกับ ทะเลเหลือง


11.มณฑลชิงไห่ Qinghai (ซีหนิง) - ทิศใต้ติดต่อกับเขตปกครองตนเองทิเบตและ

มณฑลเสฉวน ประเทศจีน


12.มณฑลเสฉวน Sichuan (เฉิงตู) - อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตอนบน

ของแม่น้ำแยงซีเกียง


13.มณฑลฝูเจี้ยน  Fujian (ฝูโจว) - อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ติดกับช่อง

แคบไต้หวัน


14.มณฑลยูนนาน Yunnan (คุนหมิง) - ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ทิศใต้

ติดต่อกับประเทศพม่า ประเทศลาว  ประเทศเวียดนาม


15.มณฑลหูเป่ย์ Hubei (อู่ฮั่น) - ตั้งอยู่ตอนกลาง ของประเทศทิศตะวันตก ติดต่อ

กับมณฑลฉ่านซี และมณฑลเสฉวน


16.มณฑลหูหนาน Hunan (ฉางชา) - ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตปกครองตนเองกวาง

ซีจ้วงและมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน


17.มณฑลเหอเป่ย์ Hebei (ฉือเจียจวง) -  อยู่ล้อมรอบนคร ปักกิ่ง และเทียนจิน

ทิศเหนือติดต่อกับ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน


18.มณฑลเหอหนาน Henan (เจิ้งโจว) - ตั้งอยู่ทางตอนกลางเยื้องทางตะวัน

ออกของประเทศ อยู่ทางตอนกลางส่วนล่างของ แม่น้ำเหลือง


19.มณฑลเหลียวหนิง Liaoning (เฉิ่นหยาง) - ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือของจีนทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลเหลืองและประเทศเกาหลีเหนือ


20.มณฑลไหหลำหรือไหหนาน Hainan (ไหโข่ว) - คือมณฑลของสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนที่มีขนาดเล็กที่สุด ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศ


21.มณฑลอานฮุย Anhui (เหอเฟย์) - ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ

จีนมีแม่น้ำแยงซีเกียงและ แม่น้ำหวงเหอ ไหลผ่ากลาง ตะวันออก - ตก


22.มณฑลเฮย์หลงเจียง Heilongjiang (ฮาร์บิน) - ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแมนจูกัว

(เก่า)ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศรัสเซีย5 เขตปกครองตนเอง  Autonomous Region


1.เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หรือ กวางสีจ้วง Guangxi Zhuang

(หนานหนิง) -

เขตปกครองตนเองระดับจังหวัดตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศจีน


2.เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน Inner Mongolia (ฮูฮอต) - เป็นเขตพื้นที่

ตามแนวชายแดนกั้นระหว่างจีนกับประเทศมองโกเลียและรัสเซีย


3.เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย Ningxia Hui (หยินชวน) - ตั้งอยู่ในภาค

ตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ทางตอนบนของแม่น้ำหวงเหอ


4.เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ Xinjiang Uyghur (อุรุมชี) - ตั้งอยู่ทาง

ตะวันตกเฉียงเหนือมีขนาดประมาณ 1/6 ของพื้นที่ทั้งประเทศ


5.เขตปกครองตนเองทิเบต Tibet (ลาซา) - ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย

เป็นที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก จนได้รับฉายาว่า หลังคาโลก4 เทศบาลนคร 


1.ปักกิ่ง ( Beijing)เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน


2.ฉงชิ่ง หรือ จุงกิง (Chongqing, Chungking)เป็นเขตเทศบาลนคร ตั้งอยู่ภาค

ตะวันตกเฉียงใต้ของจีน


3.เซี่ยงไฮ้ (Shanghai)เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจ

ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำแยงซี ระดับเขตการปกครองพิเศษแบบเทศบาลนคร


4.เทียนจิน (Tianjin)เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครอง

จากรัฐบาลกลางโดยตรง2 เขตบริหารพิเศษ Special Administrative Region


1.ฮ่องกง (Hong Kong) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ โดยอยู่ติด

กับมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)


2.มาเก๊า (Macao) เป็นพื้นที่บนชายฝั่งทางใต้ของประเทศจีน

รวมทั้งหมด 33 เขตการปกครองของจีน


  --  ยังไม่นับวมไต้หวันที่เป็นการพิพาทกันระหว่างจีนกับไต้หวันเอง