บล็อก (Blog)คืออะไรตอบ  บล็อก คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่เจ้าของใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆ

ลงใน บล็อก  ซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน เรื่อง

ที่เขียนล่าสุดจะแสดงในหน้าแรกเพื่อเป็นการอัพเดทงค่อนข้างมีความ 

สะดวกรวดเร็วกว่าเว็บไซต์ อยู่มากพอสมควร ด้วยความที่ใช้งานง่ายจึง

เป็นที่นิยมกันทั่วโลก สามารถใช้บล็อกได้ในหลายๆด้านเช่น การ โปรโมท

การขายสินค้า พื่นที่ส่วนตัว หรือ ทำธุระกิจ IM

รวมถึงสื่อสารกับผู้คนโดยมาก

บล็อก (Blog) มาจากคำว่า WeBlog คือ web & log นั่นเอง เว็บที่ใช้บันทึก

เข้าสู่ระบบที่เจ้าของบล็อก (Blogger) สามารถบันทึกเรื่องราวต่างๆเข้าสู่ระบบเว็บ

สำเร็จรูปนี้ได้อย่างรวดเร็วฉับไวนั่นเอง