Veto (วีโต้) คืออะไร

Veto คืออะไร


        วีโต้ คือ พี่วีได้ออกมาโต้ข่าว เอ้ยไม่ใฃ่ละ Veto คือการยับยั้ง อำนาจในการยับยั้ง

การใช้อำนาจยับยั้งมีอำนาจในการโต้แย้งยับยังมติต่างๆ เป็นอำนาจที่มีความสำคัญมาก

เรียกว่าสิทธิในการ Veto วีโต้ ซึ่งเป็นอำนาจสิทธิขาดที่จะเสนอและยับยั้งเหตุการใดๆ

ก็ได้ ของประเทศหรือองกรณ์นั้นๆเช่น ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ สมาชิกภาวร 5 ชาติ อันได้แก่


จีน = ผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นฝ่ายพันธมิตรที่สำคัญของอเมริกาในภาคพื้น

เอเชีย (สมัยที่อเมริกาต้องการจีนแผ่นดินใหญ่มาคานอำนาจรัสเซีย แต่ตอนนี้จีนกับ

รัสเซียก็จับมือกันแทนที่เมกาไปแล้ว) *ซะอย่างงั้น


สหรัฐอเมริกา = มหาอำนาจของโลกและในสงครามโลกครั้งที่ 2


อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) = พันธมิตรที่ใกล้ชิดและคอยยันทัพของเยอรมันนาซี

ไม่ให้ครองยุโรปได้สำเร็จเพราะเหลือแต่แค่อังกฟษกับรัสเซียเท่านั้นที่เยอรมันไม่

สามารถเจาะไข่แดงในยุโรปได้


ฝรั่งเศส = ประเทศที่มีองกรณ์ลับให้การสนับสนุนในการทำสงครามและคอยจัดการ

กับกองทัพนาซีแม้จะโดนยึดครองโดยนาซีแต่กองกำลังใต้ดินของพวกเขาก็ยังสำคัญ

และเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกับอเมริกาอีกด้วย


รัสเซีย = เมื่อเยอรมันคิดแผนพลาดโดยเปิดแนวรบกับรัสเซีย ทำให้ต้องรับศึกหลาย

หน้าเป็นเหตุให้ยากลำบากในการทำสงครามเพิ่มขึ้นเพราะรัสเซียสามารถยันทัพนาซี

และกดดันกลับไปจนถึงสามารถเข้าตีกรุงเบอร์ลิน นับว่าเป็นตัวจักรสำคัญอีกอย่างนึง

ในสงครามโลก


มีการกล่าวกันว่าที่ อเมริกาผลักดันจีนให้เข้าไปมีส่วนในคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง

สหประชาชาติ UNSC เพราะเข้ามาสมัยสงครามเย็นเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในคณะ

มนตรีความมั่นคงเพราะในขณะนั้น รัสเซียกับสหรัฐ ไม่ค่อยลงรอยกันเลยเอาจีนที่เป็น

คอมฯ คนละสายกันเข้ามาแบ่ง อำนาจไว้ ซึ่งแต่ก่อนสิทธินี้เป็นของรัฐบาลจีนไต้หวัน

แต่ด้วยเหตุผลทางการเมืองและอำนาจอะไรก็แล้วแต่ UN ยึดสิทธิสมาชิกของจีนไต้หวัน

ไปให้รัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนที่แผ่นดินใหญ่แทนทุกประเทศล้วนเป็นมหาอำนาจทั้งนั้นใน

การสงครามโลกครั้งที่ 2 เก้าอี้ทั้ง 5 ตัวนี้ ที่มีสิทธิ วีโต้  มติต่างๆของชาติสมาชิกที่เหลือ

นั้นซึ่งเป็นสมาชิกที่ประเทศอื่นๆล้วนผลัดเปลี่ยนกันมาในแต่ละครั้งแทน เอาง่ายๆคือ

สิทธิในการวีโต้หรือการมีมติคว้ำบาตรใน 5 ประเทศนี้ไม่ยอมก็จบทำไม่ได้คือ ถ้าสมาชิก

อื่นๆเห็นว่าควรคว้ำบาตรประเทศ ... แต่ สมาชิกในกลุ่ม สมาชิกถาวร ไม่เห็นด้วยก็เป็นอัน

จบทำไม่ได้ ฉะนั้นสิทธิในการ วีโต้ Veto นั้นเป็นอำนาจที่สามารถยับยั้ง มติ ของเสียง

ส่วนใหญ่ได้โดยสิ้นเชิง  เอาไว้ประดับความรู้รอบตัวนิดๆหน่อยครับ


คำ "Veto" ในภาษาอังกฤษมาจากภาษาละติน แปลว่า "ข้าสั่งห้าม"   มีความหมาย

ตรงๆตามตัวอักษรว่า "ห้าม" หรือ "ขัดขวาง"