ประวัติ สามก๊ก Three Kingdoms             สามก๊ก -- อังกฤษ: Romance of the Three Kingdoms 


    สามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่าง

ต่อเนื่องมีการตีพิมพ์ มากกว่า 10 ภาษา  วรรณกรรมเรื่องนี้ มีทั้งแบบแต่งเติมเพื่อ

ความสนุกแลละแบบที่เอามาจากพงศวดารจีนโดยตรงมีการดำเนินเรื่องที่หลาก

หลายทั้ง กลศึกการรบ การเจรจาพาทีทางการทูต แย่งชิงแผ่นดิน เฉือดเฉือนทั้ง

ปัญญาและกำลัง ความซื่อสัตย์ ความรัก และการเอาตัวรอด มีทั้งเนื้อหาที่สอน

ในด้านดีและร้ายเป็นเหมือนการสอนใจคนไปในตัวอละบ่งชี้ลักษณะนิสัยนุษย์

โดยทั่วไป เป็นการสะท้อนมุมมองนิสัยของคนในทุกรูปแบบอย่างรอบด้านซึ่งพูด

ถึง เหตุการณ์วุ่นวาย ซับซ้อน การแบ่งฝ่าย การอ้างตัวเพื่อความชอบธรรมในการ

ตั้งตนเป็นใหญ่ ในสมัยราชวงศ์ฮั่น นิยาย สามก๊กของ กลัว กวั้นจงได้รับความ

นิยมชมชอบเป็นอย่างมากในสมัยราชวงศ์หมิง เอามาเป็นการแสดงมากมายทั่วทั้ง

แผ่นดิน เล่นเป็นงิ้ว เรื่องเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้น สามก๊ก หลังจากพระเจ้า ฮั่นโกโจ

ได้ สถาปนา ราชวงศ์ฮั่น มากว่า 400 ปีจนมาถึงในยุคของพระเจ้าเลนเต้ ได้เกิด

ความขัดแย่งวุ่นวายโกลาหลกันทั้งราชสำนักการแย่งชิงอำนาจ การฉ้อฉล กดขี่

ประชาชน ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมของข้าราชการแผ่นดินจากการที่พระเจ้า

เลนเต้ไม่สนพระทัยกับปัญหาเชื่อคำเป่าหูของเหล่า สิบขันทีที่ทูลแต่เรื่องเท็จเพื่อ

ให้ได้ประโยชน์เข้าตัวเอง และของพวกพ้อง บ้านเมืองจึงระส่ำระสายเกิดกบฏโจร

ผู้ร้ายชุกชุม ปล้นสะดมชาวไปไปทั่วทุกหัวระแหง เกิดกบฐโจรโพกผ้าเหลืองของ

เตียวก๊ก ออกปล้นชิงเมืองต่างๆ จนทำให้ราชสำนักวุ่นวายแผ่นดินแตกแยกแบ่งฝ่าย

เป็นก๊กเป็นเหล่า มากมายทุกฝ่ายตั้งตัวเป็นใหญ่
       ต่อมาภาย พระเจ้าเล่นเต้ สวรรคต เกิการแย่งชิงอำนาจ ราชสมบัติระหว่างพี่น้อง

ซึ่งเป็นโอรส ทั้ง 2 พระองค์แต่ต่างพระชนนีท้ายสุดพระเจ้าหองจูเปียนได้ราชสมบัติ

โดยมีพระนางโอเฮา คอยเชิดในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนเพื่ออำนาจของตัวเอง

แต่บรรดาเหล่าขันทีเจ้าปัญหาทั้งสิบก็ยังสร้างความวุ่นวายให้ ราชสำนักไแตกแยก

ได้อย่างไม่รู้จักหยุกจักหย่อนทำให้โฮจิ๋น เชษฐาของพระนางโฮเฮาได้วางอุบายที่

จะยืมมือให้ ตั้งโต๊ะมาช่วยกำจัดตัวปัญหาอย่างพวกเหล่าขันทีทั้งสิบนั้นเสีย แต่แผน

แตกล็ดลอดออกไปทำให้โฮจิ๋นถูกลวงไปจัดการไปสังหารทิ้งเสีย เหล่าบรรดา

ทหารของโฮจิ๋น จึงยกกำลังเข้าวังหวังจะแก้แค้นทำให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายยุ่งเหยิง

สับสนกันไปหมดจนเกิดจลาจลขึ้นตั๋งโต๊ะได้ทีสบโอกาส ใช้ความวุ่นวายภายใน

เข้ามายึดอำนาจเพื่อแก้ปัญหานี้และได้สั่งถอดพระเจ้าหองจูเปียนและจัดการปลง

พระชนน์ ตั้งพระเจ้าหองจูเหียบขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดของตัวเองแทน ทรงพระนามว่า

พระเจ้าเหี้ยนเต้ และตั๋งโต๊ะ ก็ไดสถาปนาตัวเองเป็น พระมหาอุปราช มีฐานะเป็น

บิดาบุญธรรมของพระเจ้าเหี้ยนเต้ สร้างอำนาจให้ตัวเองในราชสำนักอย่างมั่นคง


        ทางฝั่งตั๋งโต๊ะพอได้เป็นใหญ่ก็ออกแนวเผด็จการสั่งประหารลงโทษขุนนาง

ข้าราชการผู้ที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกันกับตัวเองเหล่าขุนนางพากันโกรธแค้นเป็น

อย่างมาก โจโฉต้องการสังหารตั๋งโต๊ะแต่ออกอุบายจะฆ่าทิ้งเสียแต่ก็ทำไม่สำเร็จ

เลยต้องหลบหนี เอาตัวรอดปลอมแปลงราชโองการเอาไปให้หัวเมือง ต่างๆเพื่อ

หวังจะให้ทัพของแต่ละหัวเมืองใหญ่ๆได้เข้ามาจัดการตั๋งโต๊ะกองทัพหัวเมืองที่นำ

มาไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแตกสามัคคีกันเอง

งานจึงได้ล้มเหลวไม่เป็นท่าอ้องอุ้น ทนกับความชั่วร้ายของตั๋งโต๊ะไม่ไหวจึงวาง

อุบายโดยใช้กลยุทธ์สาวงาม ยกบุตรสาวบุญธรรม (เตียวเสี่ยน)ให้แก้ ตั๋งโต๊ะและ

ก็แอบยกให้ลิโป้ ซึ่งเป็นทหารเอกคู่ใจและพ่อบุญธรรมของลิโป้เองเพื่อที่จะทำให้

ทั้ง 2 เกิดเรื่องผิดใจกันลิโป้แค้นเคืองตั่งโต๊ะและฆ่าทิ้งเสียและก็สำเร็จตั๋งโต๊ะไม่

รอดเงื้อมมือลูกบุญธรรมตัวเองหลังจากตั๋งโต๊ะตายทหารเอกอีกฝั่ง ลิฉุย กุยกี

ได้รับช่วงเข้ายึดอำนาจต่อและได้สังหารอ้องอุ้นและทำแบบเดียวกับตั๋งโต๊ะบังคับ

ให้พระเจ้าเหี้ยนเต้อยู่ภายใต้อำนาจ พระเจ้าเหี้ยนเต้เกิดความคับแค้นใจจึงมีรับสั่ง

ให้โจโฉมากำจัดทั้ง 2ไปเสีย แต่หลังจาก โจโฉนำเหล่าทหารหัวเมืองปราบปราม

ทุกอย่างลงได้กลับเหลิงในอำนาจ ตั้งตนเป็นมหาอุปราช ควบคุมข่มเหงพระเจ้า

เหี้ยนเต้ทำเช่นเดียวกับตั๋งโต๊ะ รังแกขุนนางดีๆ จึงได้มีการรวมตัวของขุนนางเพื่อ

กำจัดโจโฉ หลังมีสาส์นเขียนด้วยโลหิตของพระเจ้าเหี้ยนเต้ที่บอกถึงความคับ

แค้นใจของพระองค์ที่โดนบังคับข่มเหงโดยโจโฉ  แต่การครั้งนี้ถูกจับได้เหล่า

ขุนนางผู้จงรักภักดีถูกสังหารสิ้นบรรดาหัวเมืองใหญ่น้อยพากันแข็งข้อไม่เชื่อฟัง

ในอำนาจ ของโจโฉทำให้ต้องใช้กำลังปราบ จนรวบรวมได้หมดสิ้นยกเว้น เล่าปี่

และ ซุนกวนจึงเป็นที่มาของมหากาฬสงครามชิงไหวชิงพริบ สามก๊ก ที่ต่อสู้

เฉือนคม กลลวง ความแค้น หักหลัง ไหวพริบ ต่างๆนานาและมากมาย

ใน ประวัติ สามก๊ก Three Kingdoms


รายนามผู้ครองก๊ก


- โจโฉ ผู้สถาปนาวุยก๊ก


- เล่าปี่ ผู้สถาปนา จ๊กก๊ก


- ซุนกวน ผู้สถาปนาง่อก๊ก


- สุมาเอี๋ยน ผู้สถาปนาราชวงศ์จิ้น สืบเชื้อสายจาก สุมาอี้ คู่ปรับขงเบ้งสุมาเอี๋ยน

เป็นผู้รวบรวมแผ่นดิน ของทั้ง 3 คนข้างบนไว้ด้วยกัน

ตามต่อได้ที่หน้า >> อาณาจักรสามก๊ก 

--------------------------