5 ยอดฝีมือแห่งยุค
5 ยอดฝีมือแห่งยุค


         5 ยอดฝีมือแห่งยุคในเรื่องมังกรหยกมีจอมยุทธท่านไหนกันบ้างดีเด่น

อะไรยังไง มีความพิเศษ มีพลังยุทธขนาดไหนกันถึงได้ถูกยกให้เป็น

5 ยอดฝีมือแห่งยุค 

1.เฮ้งเตงเอี้ยง (เทพมัชฌิม หรือ กลางอิทธิฤทธิ์) : ยอดฝีมือนักพรตผู้เป็น

ปรมาจารย์ผู้ก่อตั้งนิกายช้วนจินก่า ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีฝีมือดีที่สุดในบรรดา

5 ยอดฝีมือแห่งยุคเป็นคนมีเมตตา ฉลาดหลักแหลม มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับใน

ยุทธภพ เขาเป็นอันดับหนึ่งของห้ายอดฝีมือแห่งยุคที่ชนะการประลองถกกระบี่ที่

เขาหัวซานครั้งแรก และได้คัมภีร์ยุทธเก้าอิมจินเก็งกลับมาแต่ไม่ต้องการที่จะฝึก

มันแค่ต้องการมันเก็บไว้เพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อยุทธภพในภายหลังหนำซ้ำในตอน

แรกมีความตั้งใจจะทำลายมันทิ้งเสียด้วยซ้ำ เขารู้ตัวว่ากำลังจะตายเลยเดินทาง

ไปต้าหลี่เพื่อขอให้ อ๋องต้วนสอนวิชาดรรชนีเอกสุริยันที่สามารถจัดการกับ

พิษประจิมได้เพื่อป้องกันการแย่งชิง คัมภีร์ยุทธเก้าอิมจินเก็ง หลังจากเขาตาย

ไปนั่นเอง


2.อึ้งเอี๊ยะซือ (มารบูรพา หรือ ภูตบูรพา) : บิดาของอึ้งย้งเป็นประมุขเกาะ

ดอกท้อ 1 ใน 5 ยอดฝีมือแห่งยุคที่ได้ชื่อว่าแปลกประหลาดในสายตาคนทั่วไป

เพราะเขาไม่ได้สนใจในจารีตประเพณีต่างๆมากมาย ทำอะไรไม่ได้สนใจสายตา

ใครแค่อยากจะทำมีนิสัยประหลาด ทำตัวลึกลับ ไม่ค่อยสุงสิงกับยุทธภพรักชอบ

ในวิชาความรู้ ถึงเขาจะดูแปลกประหลาดเป็นคนที่เข้าใจได้ยากแต่ก็เป็นคนที่มี

วิชาความรู้ติดตัวมากมาย ทั้ง วาดภาพ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี ค่ายกล

(ดูได้จากค่ายกลบนเกาะดอกท้อ) มีฝีมือทางด้านวรยุทธที่สูงและหลากหลาย

เรียกง่ายๆคือมี ทั้งบุ๋นและบู๊พร้อมในตัวคนเดียวและมีวิชาที่ตัวเองได้บัญญัติ

ขึ้นมากมาย ที่มีพูดถึงในหนังจีนกำลังภายในบ่อยๆคือ  เพลงกระบี่ขลุ่ยหยก

เพลงเตะพายุรวบใบไม้  ยอดวิชานิ้วดีดซึ่งเด่นชัดใน มังกรหยก ภาค 2 ที่สอน

เอี้ยก้วยรับมือกับ เทพธิดาไหมแดงงลี้ม๊กโช้ว สิ่งที่ยึดติดชีวิตเขา คือ ภรรยาที่

เสียไปกับลูกสาวสุดที่รัก


3.อั้งฉิกกง (ยาจกอุดร หรือ ยาจกเก้านิ้ว) : หนึ่งในห้ายอดฝีมือประมุขพรรค

กระยาจกชื่นชอบอาหารอร่อยและการกินเป็นชีวิตจิตใจ มีวิชาระดบัสุดยอดอย่าง

ฝ่ามือพิชิตมังกร เป็นคนฉลาดทันคน จริงใจ ชอบช่วยเหลือผู้ที่ตกยาก ด้วยความ

ที่เขาเป็นประมุขพรรคกระยาจกจึงมีสุดยอดวิชาอีกวิชานึงที่ทุกคนกล่าวขวัญคือ

วิชาไม้เท้าตีสุนัข ที่เป็นที่เลื่องลือว่าเป็นสุดยอดวิชาของพรรค เขาเป็นคนชอบ

ท่องเที่ยวไปมาไร้ร่องรอยตามหาตัวยากลำบากกว่าใครเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไป

ที่ไหนนอกเสียจากว่าเขายอมปรากฎตัวออกมาเอง เขามีสุดยอดศิษญื 2 คนคือ

ก๊วยเจ๋งที่เขาถ่ายทอดวิชา ฝ่ามือพิชิตมังกร และอ้งย้งภรรยาก๊วยเจ๋งที่เขาถ่าย

ทอดวิชาไม้เท้าตีสุนัขให้พร้อมยกตำแหน่งประมุขพรรคกระยาจกให้ดูแลด้วย ศัตรู

คู่อาฆาตของ ขอทาน9 นิ้ว อั้งชิกกงคือ พิษประจิม อาวเอี้ยงฮง


4.อิดเต็งไต้ซือ (ราชันย์ทักษิณ หรือ อ๋องแดนใต้) : อ๋องต้วนแดนใต้ ผู้ที่มีวิชา

ดัชนีขั้นสูงสุดกว่าใครใน 5 ยอดฝีมือเป็นผู้ที่มียศเกียรติสูงกว่าใครเป็นฮ่องเต้

แคว้นต้าหลี่ชื่อ ต้วนตี่เฮง วิชาเด่นของ อ๋องต้วนคือ ดรรชนีเอกสุริยัน ต่อมาได้เข้า

สู่โลกแห่งธรรมเพราะเรื่องความรักความผิดพลาดที่ เอ็งโกวและจิวแป๊ะทงได้ทำไว้

การที่ไม่ได้ช่วยชีวิตลูกของนางที่เกิดกับจิวแป๊ะทง ซึ่งได้ลักลอบมีความสัมพันธ์

กันทำให้เขารู้สึกผิด อ๋องต้วนเป็นผู้ที่มีกำลังภายในยอดเยี่ยมมากคนนึงเคยช่วย

ชีวิตศิษย์รักของอั้งชิกกง และ ลูกสาวสุดที่รักของมารบรูพาคืออึ้งย้ง ในบรรดา 5

ยอดฝีมือแห่งยุคทุกคนถ้า อั้งชิกกงเป็นพี่ใหญ่สุด อิดเต็งไต้ซือก็เหมือนเป็นผู้ที่ทุก

คนเกรงใจและให้ความเคารพมากที่สุด และเป็นคนที่อาวเอี้ยงฮงไม่มีเรื่องด้วยอีก

คนนึง


5.อาวเอี๊ยงฮง (พิษประจิม) : นับเป็นตัวร้ายในเรื่องมังกรหยกที่ทุกคนไม่อยาก

ไปยุ่งด้วยเก่งและถนัดด้านการใช้พิษ ลอบกัด มักใหญ่ไฝ่สูงหวังในสุดยอดวิชา

และการครองยุทธภพเป็นจ้าวแห่งการใช้พิษ เป็นวรยุทธสายดำที่เจ้าเลห์ ฉลาด

เป็นกรดที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดคนนึงแต่ในความชั่วร้ายของเขาก็มีเรื่องที่น่า

ชื่นชมคือเขาเป็นผู้ที่หยิ่งในเกียรติตัวเองไม่ยอมผิดคำพูดหรือทำสสิ่งที่ทำลาย

เกียรติตัวเอง ไม่ยอมผิดคำพูดของตัวเองวิชาเด่นคือวิชาคางคก และมีไม้เท้า

อสรพิษที่ร้ายกาจ ใครโดนเข้าไปถึงขั้นตายได้ ขนาด อั้งชิกกงโดนเข้าไปยังเจ็บ

หนักเอาการ เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยความโลภในวิชาเก้าอิม ผู้ฉลาด

อย่างอาวเอี๊ยงฮงก็พลาดไปฝึกวิชาเก้าอิมแบบกลับทิศ ฉบับที่ก๊วยเจ๋ง ร่วมมือกับ

อั้งชิกกง ทำขึ้นเพื่อหลอกให้เข้าฝึกจนลมปรานแตกซ่าน ธาตุไฟเข้าแทรก เป็น

คนเสียสติ (แต่ฝีมือไม่ได้ลดลงเลยแค่บ้าๆบอๆ กว่าเดิม) ภายหลังอาวเอี๊ยงฮง

รับเอี้ยก้วยเป็นบุตรบุญธรรม  และได้สอนวิชาคางคกให้เขาจนพลาดไปทำร้าย

ศิษย์ร่วมสำนักจนเป็นเรื่องราวของ มังกรหยกภาค 2 ขึ้นมา เป็นคู่ปรับกับ

อั้งชิกกง มาโดยตลอดจนวาระสุดท้ายถึงได้ลืมเรื่องบาดหมางความแค้นที่มี

ต่อกันและจากไปอย่างสงบพร้อมคู่รักคู่แค้นของเขา