เมืองหลวง ของประเทศอาเซียน


เมืองหลวง

หมวด >> อาเซียน


1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

เมืองหลวง : บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)2.สาธารณรัฐ สิงคโปร์  ( Republic of Singapore)

เมืองหลวง : สิงคโปร์ (Singapore)
3.สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  Laos PDR

เมืองหลวง : เวียงจันทน์ (Vientiane)4.กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)

เมืองหลวง : พนมเปญ (Phnom Penh)5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

เมืองหลวง : กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)6.สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า (Republic of the Union of Myanmar)

เมืองหลวง : เน ปิดอว์ (Nay Pyi Taw)7.ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)

เมืองหลวง : Bangkok(กรุงเทพมหานคร)8.เวียดนาม  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Vietnam

เมืองหลวง : ฮานอย(Ha Noi)9.ฟิลิปปินส์  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  Republic of the Philippines

เมืองหลวง : กรุง มะนิลา(Manila)10.อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

เมืองหลวง : กรุง จาการ์ตา(Jakarta)