3 กษัตริย์พม่าผู้ยิ่งใหญ่

3 กษัตริย์พม่า    กษัตริย์พม่า ถ้าจะพูดถึงบรรดาพระมหากษัตริย์ของประเทศเพื่อนบ้าน

หลายๆพระองค์ที่เป็นของประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างพม่าที่เคยเกรียงไกรยิ่ง

ใหญ่ในอดีต  คงต้องพูดถึง กษัตริย์ 3 พระองค์ หรือจะเรียกว่า 3 กษัตริย์ของพม่า 

ที่ทางพม่าถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ

ได้รับการยกยย่องจากชนรุ่นหลังว่าเป็นยอดกษัตริย์ของพม่า 3 กษัตริย์ของพม่า

นั้นมหาราชกษัตริย์พม่าถึงขนาดมี อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์พระบรมราชานุสาวรีรย์

มหาราชทั้ง 3พระองค์ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเนย์ปีดอ

แลดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขาม

บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพม่าในอดีตเป็นอย่างดี (ดูจากรูปใหญ่มาก อลังมาก

จริงๆขอบอก) ทั้งสามพระองค์ถือเป็นผู้ที่รวมพม่าให้เป็นปึกแผ่น ทั้ง 3 ท่าน

มีพระนาม(ชื่อ) ว่าอย่างไร ทรงมีอะไรที่ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป้นมหาราชบ้าง

มีคำอธิบายเล็กน้อยมาบอกเล่าครับเอาไว้เป็นความรู้รอบตัวรูปสมเด็จพระนเรศวรในตอนที่บุกเข้าหงสา ซึ่งพระองค์เคยถูก

พระเจ้าบุเรงนอง นำไปอยู่ที่หงสาสมัยเป็นองค์ประกันซึ่งพระเจ้าบุเรงนอง

เองนั้นก็เป็น 1 ใน 3 มหาราชของพม่าด้วยเช่นกัน (ดูรูป กษัตริย์ทั้ง 3 

ของพม่าให้คลิ๊กที่รูปพระนเรศวรด้านบนไปดูได้เลยครับอยู่อีกหน้านึง 

1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ  หรือ พระเจ้าอโนรธา 

ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกามผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม เรื่องราวของพระเจ้า

อโนรธานั้นมีกล่าวอยู่มากมายในประวัติศาสตร์พม่า ทั้งตำนานพื้นบ้าน ศิลาจารึก

และปรัมปราต่าง ๆ จนดูคล้ายเป็นกษัตริย์ในตำนานมากกว่าจะมีพระองค์จริง

พระองค์ได้สถาปนาราชอาณาจักรที่แข็งแกร่งมั่นคงโดยรวมเอาเมืองประเทศราช

เล็ก ๆ ที่แยกกันเป็นส่วน ๆ มารวบรวมเข้ากับตอนกลางของพม่าหรือพุกามในอดีต

จนกลายเป็นปึกแผ่นเมืองต่างๆอย่างสะเทิมและยะไข่เข้ามาแล้วพร้อมด้วยการ

บริหารจัดการอย่างมีระบบทั้งเรื่องน้ำ มีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง มีการกั้นเหมือง

ฝายตามคู สามารถดำเนินการปกครองอย่างเป็นระบบ และสร้างเอกภาพโดยรวม

ให้กับพม่าและยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาในพม่าเป็น

พระองค์แรก


2. พระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธา หรือ พระเจ้าบุเรงนอง

เป็นพระมหากษัตริย์พม่าจากราชวงศ์ตองอู เสวยราชย์ตั้งแต่ปี 2094 ถึงปี 2124 ทั้ง

เป็นพระมหากษัตริย์ไทย ล้านนา ล้านช้าง เงี้ยว และมณีปุระด้วย (รัฐมณีปุระคือ

หนึ่งในรัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย)พระองค์ยังทรงเป็นที่รู้จักในประเทศ

ไทยว่า "พระเจ้าชนะสิบทิศ"   ยุคสมัยของพระองค์ อาณาจักรตองอูเข้มแข็งและ

แผ่ไพศาลอย่างที่สุดในประวัติศาสตร์ กินอาณาเขตมากมายมีประเทศราชอย่าง

ได้แก่ หงสาวดี ล้านช้าง ไทยใหญ่ เขมร ญวน อยุธยา เชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งถือว่า

ยิ่งใหญ่อย่างสุดีดเลยทีเดียว ง่ายๆคือมีอาณาเขตจากลุ่มน้ำอิระวดีจนถึงลุ่มแม่น้ำ

โขง ในปัจจุบันก็เป้นดินแดนในหลายประเทศของอาเซียนเลย การรบว่าเลิศงาน

ปกครองก็ไม่ยิ่งหย่อนพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างปกติสุขไม่มีการแข็ง

เมืองของเหล่าประเทศราชนับว่าเป็นมหาราชของพม่าที่นำพาความยิ่งใหญ่และ

ความเป็นปึกแผ่นมาให้แก่อาณาจักรตองอู ได้อย่างไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน3. พระเจ้าอลองพญา หรือ พระเจ้าอลองพญารี 

ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์

กำเนิดเป็นสามัญชน โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน สามารถรวบรวม

บ้านเมืองที่แตกเป็นเสี่ยงๆ จากชมกลุ่มน้อยต่างๆและอำนาจทางการเมือง

ของบรรดาเจ้าแคว้นใหญ่ๆให้เป็นปึกแผ่น ปราบปรามมณีปุระ ตีล้านนาคืน

จากอยุธยา ได้และขับชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณา

จักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ ปราบปรามมอญที่ขึ้นมามีอิทธิพลแทนที่

ชนชาวพม่า หลังการล่มสลายของราชวงศ์ตองอู จนได้รับชัยชนะเด็ดขาด

และปกครองพม่ามาอย่างผาสุข พระเจ้าอลองพญาสิ้นพระชนม์ระหว่างทาง

กลับจากการทำสงครามกับอยุธยา รัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ตามพงศาวดาร

ไทยระบุว่าสิ้นพระชนม์เพราะปืนใหญ่แตกที่วัดหน้าพระเมรุ แต่ทางพงศาวดาร

พม่าระบุว่าสิ้นพระชนม์เพราะประชวร


กษัตริย์พม่าทั้ง 3 มีจุดที่เหมือนกันคือ ทรงเป็นผู้รวบรวมพม่าให้เป็นปึกแผ่นและ

บริหารปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดีทำให้ได้รับเป็น 3 กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพม่า

มหาราชกษัตริย์พม่า 


* 2 ใน 3พระองค์นั้น เป็นกษัตริย์พม่าที่รบกับไทย  (อยุธยา) มีพระองค์แรกคือ

พระเจ้าอโนรธามังช่อ  ที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าทำสงครามกับไทย