10 เทคนิคการพูดดีๆมีเสน่ห์


10 เทคนิคการพูดที่ดีบทความนี้จะพูดถึงเทคนิคการพูดให้ดูดีมีเสน่ห์ในการเข้าสังคมและเป็นที่ถูกตา

ต้องใจของผู้ที่ได้คุยสื่อสารด้วย เพราะการพูดเป็นศิลปะอย่างนึงที่สามารถมีวิธี

เทคนิคการพูดเพื่อใช้เป็นเสน่ห์มัดใจสาวในตัวของคุณได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว


1.สุภาพ : พูดจาสุภาพดูดีช่วยให้คนภายนอกมองคุณได้ว่าคุณนั้นไม่ใช่คนหยาบ

อะไรนัก


2.มีสาระ : พูดให้มีสาระได้ประโยชน์ไม่พูดเพ้อเจ้อ


3.ไม่พูดมาก : พูดมากจนน้ำลายเหนียวพูดจนคนอื่นไม่อยากฟัง อย่าทำ


4.พูดความจริง : ถ้าเกิดเขาจับได้ว่าคุณพูดโกหกไม่ว่าเรื่องใดก็ตามถ้าเขาแย้งขึ้น

มาคุณอาจเสียหน้าได้ หรือความน่าเชื่อถือของคุณอาจลดลงได้


5.ถูกกาละเทศะ : พูดให้ถูกที่ถูกเวลาถูกงานถูกสถานที่ เช่น งานมงคลไม่ควรพูด

ถึงเรื่องตายหรือไม่ดี งานศพไม่ควรเฮฮาหรือชวนกันกลับบ้านต่อหน้าศพ


6.สนในผู้ฟัง : ให้ความใส่ใจมองหน้าสบตาแก่ผู้ฟังและคำนึงด้วยว่าผู้ฟังเข้าใจ

รู้เรื่องหรือตามทันเราหรือไม่


7.คิดก่อนพูด  : ก่อนจะพูดอะไรออกมาควรกลั่นกรองความคิดก่อนว่าพูดไปจะดี

หรือเสียอย่างไรบ้างกับตัวเราและผู้อื่น คำพูดเป็นนายเรา เมื่อเราเอ่ยวาจาออกไป


8.ชัดเจน มั่นใจ : พูดด้วยความ ฉะฉานพูดให้ชัดเจน รู้เรื่อง และมั่นใจไม่อ้ำอึ้ง

หรือตะกุกตะกัก จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้คุณได้ไม่ยาก


9.ทำนอง น้ำเสียงที่ดี : พูดในน้ำเสียงและทำนองที่เหมาะสมตามสถานการณ์

ไม่ตวาดหรือขึ้นเสียงใส่ผู้อื่น


10.ข้อมูลต้องแน่น : ข้อมูลที่จะนำมาพูดนอกจากจะเป็นความจริงแล้วยังต้อง

แม่นแน่นว่ามันใช่ถูกต้องแล้วไม่งั้นถ้ามีใครแย้งความถูกต้องของคุณขึ้นมาจะ

เสียหน้าเสียทรงเอาได้ ความน่าเชื่อถือในคำพูดของคุณจะลดลงไปอีกด้วย


         การพูดเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผู้พูดไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก้ตามมันจะ

ช่วยสื่อสารตัวตนและความต้องการของผู้พูดรวมถึงทัศนติออกมาได้แต่อย่างไร

ก็ตามต่อให้เขาพูดได้ดีมีสาระแค่ไหนก็ไม่สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกนึกคิด

ภายในจิตใจมนุษย์ การพูดที่ดีทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงคนๆนั้นจะ

ดีเหมือนอย่างคำพูดของเขาเพราะฉะนั้นการจะไว้ใจซักคนคุณอย่าใช้เพียงการ

พูดของเขาตัดสินจงคิดให้รอบคอบก่อนจะไว้ใจใคร