10 สัญญาณเตือนพ่อแม่ทำเด็กติดเกม
สัญญาณเตือนพ่อแม่ทำเด็กติดเกม

   บุตรหลานของท่านจะกลายเป็นเด็กติดเกมได้เพราะสาเหตุอะไรบ้างจะกลายเป็น

เด็กที่มี พฤติกรรมสุดเกรียนของเด็กร้านเกม หรือสุดเกรียนติดเกมที่บ้านมันมีเหตุผล

มาจากอะไรกันบ้างเราลองมาไล่เรียงกันดีกว่าว่า สัญญาณเตือนที่พ่อแม่นั้นทำให้

ลูกกลายเป็นเด็กติดเกมนั้น มีอะไรบ้าง


พ่อแม่ทำเด็กติดเกม


1. ไม่มีเวลาให้ : เด็กเลยไปหาสิ่งเร้าที่ยั่วยวนกว่าอย่างเกมหรือไปทำกิจกรรมที่

ได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆทดแทนที่ตัวเองต้องอยู่คนเดียว2. ปล่อย : คือปล่อยอยากเล่นก็ไปไม่สนใจ จะทำอะไรก็ทำ ให้อิสระเต็มที่มากเกินไป

เด็กอาจหลงทางผิดไปติดยาติดเกม ต้องระวัง3. ตามใจ : ลูกขอร้องอยากเล่นเกมอยากเล่นก็ให้เล่นกลัวลูกไม่พอใจกลัวลูกงอแง

หน้าบูดใส่เลยตามใจอยากให้เล่น จนติดเป็นนิสัยกลายเป็นเด็กติดเกม4. กดดันมากเกินไป : กดดันเด็กทั้งเรื่องเรียนผลการเรียนเรื่องทางเดินชีวิต ทำให้

เด็กนั้นหาทางออกที่ตัวเองชอบ ง่ายๆเช่นเล่นเกม ฟังเพลง อยู่กับเพื่อนแทน นั่น

กลายเป็นสิ่งที่เขาจะผ่อนคลายยิ่งกดดันมากเขาก็ยิ่งต้องการผ่อนคลายมากทำให้

ติดเกมโดยไม่รู้ตัว5. ปัญหาครอบครัว : พ่อแม่ทะเลาะกันลูกอยู่ตรงกลาง หนีปัญหาไม่ชอบที่พ่อแม่

ทะเลาะกันหันไปอยู่กับสิ่งสนุกสนาน


6. ไม่เข้มงวดเรื่องเกม : อยากเล่นก็ปล่อยไม่สนใจไม่ทวงถาม ไม่จำกัดเวลา

ไม่ห้ามปรามเวลาเล่นมากเกินไป7. ขาดความอบอุ่น : พ่อแม่ไม่สามารถตอบสนองความอบอุ่นความเป็นครอบครัวให้

แก่เด็ก ปัญหาเดิมๆไม่ติดยาก็ติดเกม หรือติดเพื่อนไปเลย8. ไม่สนใจ : ไม่สนใจใยดีจะเป็นจะตายปล่อยประละเลยออกไปตามสบาย


9. กิจกรรมในครอบครัว : ไม่มีกิจกรรมระหว่างพ่อแม่ลูก ในครอบครัวทำให้มีช่อง

ว่างระหว่างกันมากเกินไป10. พ่อแม่ก็ติด : ชัดเลย พ่อแม่วัยรุ่นหรือที่ชอบติดเกมในมือถือ พ่อแม่ยังติดจะ

ห้ามลูกอยู่ได้ยังไงกัน


เกมไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายอะไร หากเราสามารถแบ่งเวลากับมันได้ เกมสามารถเสริม

พัฒนาการด้านต่างๆได้ อีกทั้งยังสามารถหาเงินจากเกม หารายได้จากเกมได้อีก

ด้วยเพียงแต่เราเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเรา เล่นให้เป็นเล่นให้ถูกอย่าเล่นให้หลงเล่น

ให้ติดเท่านั้นน่าจะเพียงพอแล้ว รู้จักเวลาและหน้าที่รับผิดชอบของตัวเอง