พ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างไร
พ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างไร

   พ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างไร อะไรที่คุณสอนลูกแล้วกลายเป็นผลเสียต่อลูกบ้าง

คิดว่ามีอะไรบ้างครับเป็นแบบไหนกันที่ทำให้ลูกต้องกลายเป็นเด็กเครียดหาทางออก

ด้านอื่น ติดเกม เป็นเด็กมีปัญหา หรือถูกคนอื่นมองไปผิดจากผู้อื่นในสังคม วันนี้

บทความจากเว็บความรู้รอบตัวของเรา จะมาลองหาข้อสงสัยกันดูว่ามีอะไรบ้าง

แบบไหนที่เป็นการทำร้ายลูกคุณทางอ้อมโดยที่คุณไม่รู้ตัว


พ่อแม่รังแกฉันเป็นอย่างไร


1. ตามใจ : อันนี้คงรู้อยู่แล้วว่าโอ๋เด็กทุกอย่างจะเสียนิสัยอย่างไร


2. ยัดเยียดสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ : คอยกดดันเขาให้ทำตามที่ตัวเองบอกตลอดเวลา

ไม่ปล่อยให้เขาใข้ความคิดอย่างอิสระในแบบของเด็กเลย ไม่ผ่อนคลายแก่เด็ก


3. เอาลูกไปเปรียบเทียบ : อย่าทำนะครับเด็กจะมีปม


4. สอนให้หยิ่ง ดูถูกคน : ไม่ยอมรับความช่วยเหลือใคร สอนให้พึ่งตนเองก็ดีอยู่แต่

บางครั้งกลายเป็นสอนให้หยิ่ง มือหนักไม่สนใจใคร อยู่คนเดียว กันเองมากเกินไปนั่น

แสดงถึงเรื่องมารยาท ที่ไม่ดีเอาเสียเลยรวมถึงโตไปการทำงานที่ต้องทำงานเป็นทีม

อาจต้องเรียนรู้หาวิธีการทำงานเป็นทีม ใหม่หมดเพราะนิสัยไม่เหมาะกับงานทำงาน

แบบนั้น


5. ปกป้องมากเกินไป : อะไรก็แตะต้องไม่ได้ ครูตีไม่ได้เพื่อนเล่นแรงๆไม่ได้

โดนด่าไม่ได้ ลูกคุณหนูสุดฤทธิ์


6. นำความฝันที่ตัวเองทำไม่ได้ไปใส่ให้ลูก : พ่อแม่อยากเป็นหมอหรืออยากให้

ลูกเป็นหมอ เป็นนั่นเป็นนี่ อะนั่นไอนี่ ใส่ๆเข้าไปให้ลูกแต่ไม่ได้ถามเขาเลยว่าอยาก

เป็นอะไร อยากเป็นตัวของตัวเองรึเปล่า


7. ลูกไม่เคยผิด : ทำอะไรไม่เคยผิดลูกเทวดาโทษแต่คนอื่น


8. ใช้เงินแก้ทุกสิ่ง : ใช้เงินหรือวัตถุแก้ปัญหาทุกสิ่งเช่น ทำอะไรก็จ้างเอาทั้งๆที่

ทำเองได้ ต้องให้ลูกอยู่บ้านก็ให้เงินไว้เล่นเกม หรือยัดเงินใต้โต๊ะเพื่อไม่ต้องติดอะไร

นั้นทำไอนี่เพื่อขอที่นั่งในโรงเรียนดีๆโดยไม่ต้องสอบแข่งอะไรแบบนี้ เป็นตันเอ้ยต้น


9. แพ้ไม่เป็น : สอนให้ลูกไม่ยอมแพ้แม้จะต้องแพ้ คือไม่ยอมคนทั้งๆที่ ไม่สามารถสู้ได้

แพ้ไม่ได้รู้สึกไม่พอใจ ห้ามแพ้ ห้ามล้มเหลว ห้ามทำให้ผิดหวัง แบบนี้กดดันเด็กและ

จะติดเป็นนิสัยอีกด้วย


10. มีผู้ปกครองเป็นมนุษย์ป้า : แน่นอนว่าเด็กหลายๆคนนั้นต้องเลียนแบบและดู

จากการกระทำของผู้ใหญ่โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง จงอย่าสืบทอดความเป็น

มนุษย์ป้า จากแม่ สู่ลูกอีกเลยจ้า เริ่มจากปรับที่ตัวคุณก่อนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตร

หลานของตนเท่านี้เองครับ