อาณาจักรใหญ่ในอดีต ทำไมถึงล่มสลายลง

การล่มสลายของอาณาจักรใหญ่ในอดีต

 เคยสงสัยหรือตั้งข้อสังเกตุกันไหมครับว่า อาณาจักรใหญ่ๆในอดีต อาณาจักร จักรวรรดิ

ที่รุ่งเรื่องสุดชีดทั้งเศณษฐกิจ การเมืองการปกครอง การทหารและอาณาเขตที่กว้าง

ใหญ่ทำไมถึง มีอันต้องล่มสลายลง บางแห่งสิ้นชาติ บางที่แตกเป็นอาณาจักรเล็กๆ 

บางที่ก็โดนกลืนวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ รวมถึงศาสนา บางแห่งก็กลายเป็นเมืองร้าง

ไปเลย เพราะอะไร วันนี้เราจะมาลองตั้งข้อสังเกตุและหาข้อสรุปคำตอบเป็นข้อๆกันว่า

ทำไม อาณาจักรใหญ่ๆที่ดูยิ่งใหญ่แข็งแกร่งถึงล่มสลายลงไปอย่างง่ายดายหรือหายไป

จนไม่เหลือความยิ่งใหญ่ ไม่มีความมั่นคงสืบมาถึงปัจจุบัน

การล่มสลายของ จักรวรรดิอาณาจักรโรมัน

1. อาณาจักรใหญ่เกินไป : จนดูแลไม่ทั่วถึงกระจายอำนาจไปไม่ทั่วถึง อำนาจ

กระจุกตัวอยู่แค่เฉพาะศูนย์กลาง ความเจริญในแถบรอบนอกไม่ค่อยมีความใกล้ชิด

ของอำนาจรัฐกับประชาชน ชนชั้นปกครองห่างไกล ซ้ำยังป้องกันดูแลได้ยากเวลา

เกิดการโจมตีจากชนเผ่าหรือกลุ่มเมืองรอบด้านนอกอาณาจักรทำให้ดินแดนแถบนอก

ไม่ค่อยจะอยู่สงบซักเท่าไหร่จะเห็นได้จากอาณาจักรโรมันในช่วงท้ายที่ต้องแยกการ

ปกครองเป็น 2 ส่วน คือโรมันตะวันออก และ โรมันตะวันตกไม่นานโรมันตะวันตกก็

ทนการรุกรานจากชนเผ่าเยอรมันหรือจะเป็นพวกวิซิกอทนำโดย พระเจ้าอลาริค

(Alaric) ต่อมาโอโดอาเซอร์ จากเผ่าเยอรมันโจมตีกรุงโรมและปลดจักรพรรดิองค์

สุดท้ายแห่งฝั่งตะวันตก คือ จักรพรรดิโรมุลุส ออกุสตุส  โรมันตะวันตกล่มสลาย


2. จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ล้วนล่มสลายจากภายใน : การแสวงหาผลประโยชน์ของ

ขุนนาง การแย่งชิงอำนาจของชนชั้นสูง การตัดตอนอำนาจกันแย่งชิงแก่งแย่งชิง

ดู แบบอาณาจักรอยุธยาตอนปลายก่อนจะเสียกรุงครั้งที่ 2 ที่การหารไม่มั่นคง คนดี

มีฝีมือถูกเก็บเรียบหนีบ้าง ตายบ้างเพราะการแย่งชิงอำนาจของเจ้านายสมัยนั้น

ทำให้อาณาจักรอ่อนแอขาดคนมีฝีมือเป็นอย่างมาก หรือ

การล่มสลายของอาณาจักรออตโตมัน ก็มีส่วนหนึ่งมาจากปัญหาภายในเล่นพรรคเล่น

พวก การเล่นพรรคเล่นพวกตัวเองกีดกันผู้มีความสามารถเอาพวกตัวเองเป็นใหญ่ก็

เป็นอีก 1 ปัญหาสำคัญของ จักรวรรดิออตโตมัน


3. การมาของผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่า : อย่างการเสียดินแดนของ อาณาจักรสยามให้แก่

ผู้ล่าอาณานิคมที่ยิ่งใหญ่กว่า แข็งแกร่งกว่าทันสมัยกว่าอย่าง ฝรั่งเศสและอังกฤษ

และในช่วงของ การเสียกรุงศรี ครั้งแรกที่เสียให้ผู้ที่มีฉายาว่าผู้ชนะสิบทิศ มีกองทัพ

ยิ่งใหญ่เกรียงไกรที่สุดใน อุษาคเนย์แห่งนี้หรือการที่อาณาไบแซนไทน์จักรวรรดิ

ไบแซนไทน์ซึ่งอยู่ได้มานานถึง 1พันปีต่อจากการล่มสลายของอาณาจักรแฝดอย่าง

โรมันตะวัตก แต่ก็ถูก เติร์กออตโตมันที่เรืองอำนาจในสมัยนั้นบุกทำลายจนล่มสลายลง


4. ปัญหาเศรษฐกิจ : ชีวิตความเป็นอยู่ เพราะอาณาจักรใหญ่ในสมัยก่อนนั้น รวม

เอาหลายๆ อาณาจักรเล็กๆ เข้ามาไว้ด้วยกันเป็นจักรวรรดิ มีหลายเชื่อชาติหลายวิถี

ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีความเป็นอยู่ที่ดี มีกินก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าผ่านไปแล้วไม่

สามารถดำรงความเป็นอยู่ ที่ดีได้ นั่นก็เป็นอีกสาเหตุที่เมืองเล็กเมืองน้อยจะแยกตัว

ออกไปแล้วถ้าคุมไม่อยู่ก็จะไปเรื่อยๆจนเหลือแต่อาณาจักร กลางเล็กๆที่เป็นศูนย์

อำนาจแค่นั้น


หน้าถัดไป >> การล่มสลายของอาณาจักใหญ่ในอดีต 2


อาณาจักรใหญ่ในอดีต ทำไมถึงล่มสลายลง มีต่อหน้าถัดไปข้อที่ 5 ตามกันต่อจ้า